Elöverföringspriserna

Prisbildningen

Den som sköter överföringen av el från producenten till användaren är alltid ett lokalt elöverföringsbolag såsom Caruna.  

Elöverföringspriset består av grundavgiften för överföring (euro/månad) och andelen som baseras på elförbrukning (cent/kWh). 

Med överföringsavgifterna sköter i överföringen av elenergi från producenten till användaren, byggande och underhåll av elnätet, elmätning och dygnet-runt-jour för störningar. 

Utöver elöverföringsavgiften inkluderar elöverföringsbolags elräkningar statlig elskatt och mervärdesskatt.

Caruna Esbo Ab och Caruna Ab - två separata eldistributionsbolag

Caruna Ab och Caruna Esbo Ab är två separata eldistributionsbolag med bolagsspecifik prissättning. Eldistributionspriserna påverkas bl.a. av förhållandena i lokalnätet. 

Caruna Esbo Ab:s elnät finns huvudsakligen i städer (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu centrum). Stadsförhållanden är oftast en fördel i eldistributionen eftersom människorna bor tätare och man inte behöver bygga så mycket nät per kund. I städer går elnätet huvudsakligen under jord, vilket ger bättre skydd mot väderskador och minskar behovet av reparationer och underhåll av nätet. 

Caruna Ab:s nät är till stor del ett landsbygdsnät (Västra Finland, Mellersta Nyland, Västra Nyland, Sydvästra Finland, Satakunta, Södra, Mellersta och Norra Österbotten samt Koillismaa). Elnätet per kund är betydligt längre i landsbygdsförhållanden. Det är också mycket utsatt för naturfenomen, vilket innebär avsevärt högre kostnader för underhåll och reparation.

Carunas priser för elöverföring hittar du i vår prislista. Välj prislista enligt platsen där ditt förbrukningsställe finns.

Carunan verkkoalueiden karttakuva
Carunas nätområde.