Nyttan av solpaneler

Om din bostadsfastighet har ett outnyttjat tak är det vät att överväga att skaffa solpaneler. Solpaneler är en kostnadseffektiv lösning som sparar både miljön och din plånbok.

En genomsnittlig panelägare täcker upp till 20 % av sin förbrukning med sin egen solel. I ett genomsnittligt egnahemshus kan du till exempel titta på mer än 22 000 timmars tv, koka cirka 66 000 koppar kaffe eller tvätta 11 500 kilo tvätt per år med solenergi.

Aurinkopaneelit katolla järvimaisemassa

Det är enkelt att skaffa solpaneler 

Det är enkelt att skaffa solpaneler. Många panelpaket inkluderar planering, installation, idrifttagning och underhåll. Du behöver alltså inte själv mäta takytan eller beräkna solljusvinklar.

Antalet paneler som behövs beräknas alltid på samma sätt, dvs. genom att lägga ihop den så kallade fastighetselförbrukningen (t.ex. tvättstuga, trapphus- och gårdsbelysning, ventilation) och förbrukningen i alla lägenheter. Dimensionering kan ske på grundval av en grundbelastning eller alternativt på grundval av en viss tidsperiod. Panelerna har också en lång livscykel, cirka 25–30 år.

Med solpaneler sparar du el och kan till och med producera el för försäljning

Panelernas antal och riktning har störst inverkan på takets avkastning eller besparingspotential. En genomsnittlig panelägare täcker upp till cirka 20 procent av sin förbrukning med sin egen solel. Om du minskar din elanskaffning med en femtedel sparar du inte bara pengar utan också miljön på lång sikt.

Investeringen börjar genast ge besparingar. Vanligtvis är återbetalningstiden för solpaneler 10–20 år. Återbetalningstiden påverkas av flera faktorer, varav en av de viktigaste är det aktuella elpriset och prognosen för prisförändringar.

Solelkalkylator för husbolag

Solelkalkylatorn för husbolag berättar vilken storlek och vilket pris på solkraftverket som har den bästa återbetalningstiden och hur mycket husbolaget och dess boende kan spara på sina elräkningar. 

Gå till solelkalkylatorn

Under klara dagar kan du till och med producera el för försäljning. Många elbolag köper överskottsel som produceras av deras kunder. Solpaneler producerar även i molnigt väder, och den optimala produktionen från panelerna uppnås i själva verket vid temperaturer på cirka 15 grader. Elproduktion kräver inte värme, utan ljus; dina paneler fungerar bra i svala temperaturer.

För många solkraftverk finns det en app som gör det möjligt att övervaka elproduktionen för antingen hela kraftverket eller en enskild panel. Genom att optimera din elförbrukning och elproduktion kan du sätta igång tvättmaskinen när solpanelerna producerar mest el.

Solpaneler ökar bostadens värde 

Förutom att spara pengar på el- och överföringsräkningar ger panelerna också fördelar vid bostadsaffärer och ökar vanligtvis fastighetens återförsäljningsvärde. 

Solpaneler minskar också kostnaderna för att kyla fastigheten. När solens värmestrålning fångas upp i solpanelerna är det mindre troligt att värmen överförs till fastighetens konstruktioner. Dessutom skyddar panelerna taket från slitage och förlänger dess tekniska livslängd.