Laststyrning – ändra starttiden för värmelagringsapparaten

Med laststyrning ställer du in elektriska värmelagringsapparater, såsom en varmvattenberedare eller lagrande värmning, så att de startar på natt- eller dagtid. 

Med laststyrning kan du kontrollera din egen elförbrukning. Laststyrning kan också minska förbrukningstopparna i elnätet när apparaterna inte slås på samtidigt och den belastning de orsakar anstränger inte elnätet. Laststyrning är även en ekogärning eftersom den mängd koldioxidintensiva bränslen som används för elproduktion är mindre under de mest förmånliga timmarna på dygnet. 

Laststyrning är automatiskt tillgänglig för alla våra kunder som har natt-eller säsongsöverföring som eldistributionsprodukt och styrda elapparater kopplade till elmätaren. När du tar i bruk laststyrning för första gången ställs styrningens kopplingstidsgrupp in från kategorin "Grundstyrning" under ibruktagandet. Efter ibruktagandet kan du själv ändra kopplingstidsgruppen.  

Du kan själv kontrollera den grupp du har i bruk från elmätaren och ändra kopplingstiderna i Caruna+ om du har en elmätare i vilken man har installerat laststyrningskablar. Sådana objekt inkluderar egnahemshus och de flesta parhus. 

När tjänsten tas i drift debiterar vi enligt vår prislista för tjänster för den anslutning av laststyrningskablar till mätaren som gjorts av vår entreprenör. I övrigt är det gratis att använda tjänsten och den påverkar inte överföringsprodukten eller prissättningen.

Gå till Caruna+

Optimera din elförbrukning med laststyrning

Kunder som använder en natt- eller säsongsöverföringsprodukt

Laststyrning är förmånlig särskilt för de kunder som köper börs- eller nattel från sin egen elförsäljare och använder en natt- eller säsongsöverföringsprodukt.  

Med hjälp av laststyrning slås värmelagringsapparaten på från elmätaren under nattens förmånliga elöverföringstimmar då även elenergins natt- och börsel är vanligtvis som förmånligast.

Solelsproducenter

Du kan använda solel för att värma upp exempelvis varmvattenberedaren även under dagen, även om elpriset inte är som billigast då. Med hjälp av laststyrning kan du ställa in dina värmelagringsapparater att kopplas på under några timmar på dagen och, om det behövs, även under tiden för nattel. 

Utrustningen startar samma tid på dagen oavsett om vädret är molnigt eller om det känns som att det inte sker någon egen produktion. 

Hur kan jag ändra kopplingstiderna för laststyrningen?

Vi erbjuder flera kopplingsalternativ för laststyrning, och du kan välja det alternativ som passar bäst för dina behov. Om du inte är nöjd kan du alltid ändra kopplingstiden tillbaka till det gamla. Tjänsten är gratis och påverkar inte eldistributionsprodukten eller fördelningen av prissättningen. 

Egnahemshus och parhus: objekt med en elmätare 

Om du har en elmätare där kopplingar för laststyrning har installerats kan du enkelt ändra omkopplingstiderna i Caruna+. Sådana objekt inkluderar egnahemshus och de flesta parhus. 

Bostadsaktiebolag: objekt med flera elmätare 

Det är inte möjligt att ändra kopplingstiderna i bostadsaktiebolag där bolaget har en egen elmätare som styr ellasterna i enskilda bostäder. Laststyrningen som är kopplad till bolagets mätare styr i det här fallet alla inkopplade bostadselmätare och inga ändringar kan göras i bostadsspecifika mätare.  

Kontakta först din fastighetsförvaltare om du vill göra ändringar i bolagets elmätare.

Vilken typ av kopplingstid ska jag välja?

Grundstyrningen finns redan till ditt förfogande

Omkopplingstiderna för grundstyrningen har varit tillgängliga för dig sedan laststyrningen togs i bruk för första gången. Laststyrningen för olika hushåll kopplas på stegvis mellan klockan tio på kvällen och midnatt (kl. 22–00). Kopplingstiderna är uppdelade i tre grupper och gruppen har lottats under ibruktagandet. Du kan kontrollera din egen grupp från din elmätare

Användningstiderna för grundstyrningen är följande:

Startar Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
Måndag 22.00 23.00 00.00 
Tisdag 23.00 00.00 22.00 
Onsdag 00.00 22.00 23.00 
Torsdag 22.00 23.00 00.00 
Fredag 00.00 23.00 22.00 
Lördag 23.00 22.00 00.00 
Söndag 23.00 00.00 22.00 
    
Slutar    
Må.–sö. 7.00 7.00 7.00 

Helnattsanvändning 

Kopplingstiden hela natten är lämplig för objekt där det under vinterperioden behövs mer tid än normalt för att värma upp elektriska uppvärmningsapparater. Ett sådant objekt kan till exempel vara ett stort eluppvärmt egnahemshus med små säkringar (25 A). 

Laststyrning finns till ditt förfogande från måndag till söndag kl. 22.00–07.00 i nio timmar. Gruppkoden på elmätaren är 4. 

Optimerar användningen nattetid 

Kopplingstiderna styr förbrukningen till de tystare timmarna på natten. Du kan välja den varaktighet som bäst motsvarar dina behov. Om din varmvattenberedare normalt tar tre timmar att värmas upp lönar det sig att börja värma den först klockan två på natten. Då räcker det förmodligen gott med en uppvärmningstid på fem timmar. Du får mest nytta av dessa kopplingstider om du har natt- eller säsongsöverföringsprodukt som eldistributionsprodukt och du köper el till börs- eller nattpris. 

Kopplingstiderna för användning under natten från måndag till söndag är:

  Av 
Grupp 5 2.00 7.00 
Grupp 6 1.00 7.00 
Grupp 7 00.00 7.00 
Vilken typ av kopplingstid är bra med solpaneler?

Med styrningstjänsten för ellaster kan du styra överskottselen från solpanelerna till att värma upp exempelvis en varmvattenberedare. Du kan ställa in dina elapparater att kopplas på under några timmar på dagen och, om det behövs, även under tiden för nattel. 

När dina solpaneler skapar överproduktion kan du med dessa kopplingstider exempelvis använda överproduktionen för att värma upp vattenberedaren. 

Kopplingstider kan användas från måndag till söndag enligt följande:

  Av 
Grupp 8 10.00 15.00 
Grupp 9 11.00 16.00 
Grupp 10 12.00 17.00 
Grupp 11 9.00 18.00 

Utnyttja solelsproduktion och nattel 

Kopplingstiderna i den här gruppen är lämpliga för dig när du vill styra solenergin till att exempelvis värma upp varmvattenberedaren, men dessutom vill värma upp den på natten för säkerhets skull. 

Kopplingstider kan användas från måndag till söndag enligt följande:

  Av  Av 
Grupp 12 1.00 5.00 10.00 14.00 
Grupp 13 1.00 5.00 11.00 15.00 
Grupp 14 1.00 5.00 12.00 16.00 
Grupp 15 1.00 5.00 10.00 16.00 

FAQ

Kommer varmvattenberedaren att värmas upp tillräckligt om jag ändrar kopplingstiden?

Att ändra kopplingstiden ändrar inte uppvärmningen av vattenberedaren. Vanligtvis värms varmvattnet på cirka tre timmar. Den nya ellaststyrningsgruppen slår på enheten i minst fem timmar.  

Hur vet jag om jag har laststyrning i bruk?

Du kan kontrollera från elmätaren om du redan har laststyrningsgruppen i bruk. Du märker när laststyrningen slås på genom ett "klick" i elskåpet. 

Läs mera om elmätaren
Hur får jag laststyrning till mitt förfogande?

Laststyrning är inte i bruk om elmätaren inte har ett relä eller om kopplingarna för laststyrning inte har installerats. 

Om din elmätare har ett relä, men styrkopplingarna inte har installerats, kontakta din elentreprenör som kommer att göra nödvändiga installationer från den apparat som ska kopplas till elmätaren. Din elentreprenör meddelar oss när installationen är klar, varefter vår entreprenör kommer för att koppla laststyrningen. 

Om du vill byta ut elmätaren och ta i bruk laststyrningen kontakta vår kundtjänst via chatten. Ibruktagande av laststyrning kräver en ny mätare och sannolikt också elinstallationsarbeten.