Elöverföring – Bekanta dig med Carunas olika nättjänstprodukter

Med nättjänstprodukten fakturerar elöverföringsbolaget avgifterna förknippade med eldistribution och andra nättjänster.

Nättjänstprodukten baseras på ditt nättjänstavtal med Caruna för eldistribution. Olika överföringsprodukter är allmän, natt-, säsongs- och effektöverföring.

Välj mätningssättet enligt ditt behov av el och din förbrukning. Du kan byta produkt när du har använt den i minst ett år.

Mätningssätt

Allmän överföring för kunder med liten förbrukning
 • Vår vanligaste elöverföringsprodukt är Allmän överföring. Elmätaren använder sig av ett räkneverk. Allmän överföring passar dig om du inte använder mycket el.
 • Allmän överföring används ofta i höghus- och radhusbostäder.
 • Allmän överföring är oftast det förmånligaste alternativet även för egnahemshus och sommarhus som inte har eluppvärmning. Priset på Allmän överföring är detsamma oberoende av tid på dygnet eller året.
Nattöverföring för ackumulerande eluppvärmning
 • Nattöverföring passar bäst för ackumulerande eluppvärmning, såsom värmelagring, lagrande golvvärme eller och lagrande vattenbaserade uppvärmningssystem. Varmvattenberedaren värms upp endast nattetid.
 • Priset på Nattöverföring är förmånligare nattetid.
 • I Nattöverföringen används två olika priser, och därför har även elmätaren två olika räknare. Under dagtid samlas förbrukningssiffrorna på en räknare och nattetid på en annan.
Säsongsöverföring för direkt eluppvärmning
 • Används ofta i lokaler med uppvärmning med värmeelement, direkt golvvärme, takvärme eller värmepumpar.Säsongsöverföring passar bäst för direkt eluppvärmning (uppvärmning med värmeelement, direkt golvvärme, takvärme och värmepumpar). Det lönar sig att överväga säsongsöverföring i synnerhet då man vintertid har möjlighet att utnyttja alternativa uppvärmningsformer.
 • I Säsongsöverföringen används två olika priser, så elmätaren har två ställen för förbrukningssiffror. Förbrukningssiffrorna på en räknare under vinterdagarna och på en annan under resten av tiden.
 • Priset på Säsongöverföring är förmånligare hela sommarsäsongen (1.4.–31.10) samt på vintern under nattetid.
Effektöverföring för kunder som använder mycket el och industrins behov
 • Effektöverföringsprodukterna är avsedda för de av våra kunder som använder mycket el och särskilt för industrins behov.
 • I effektöverföringen för mellanspänningsnätet sker elleverans med en mellanspänning på 20 kilovolt. Detta förutsätter att kunden äger själv sin transformatorstation, ansvarar för dess drift och tillhörande installationer.
 • Mätperioden för effektavgiften är en timme. Effektavgiften hos Caruna Ab och Caruna Esbo Ab bestäms enligt den månatliga toppeffekten. Effektavgift debiteras enligt en effekt på minst 40 kW med lågspänning och 200 kW med mellanspänning.
 • Grunden för blindeffektavgift är den månatliga blindeffekttoppen minskad med 20 % av mängden aktiv effekt under samma månad.

Jämför och byt överföringsprodukter i Caruna+

Du kan byta produkten i ditt nättjänstavtal gratis en gång om året. Läs mer om och jämför alternativa produkter i Caruna+.

Logga in på Caruna+

Säkringsstorleken påverkar grundavgiften

I Caruna Ab:s område är grundavgiften i prislistan för hög- och radhus säkringsbaserad. För att det förbrukningsställe som anges i elöverföringsavtalet ska vara berättigat till grundavgift enligt prislistan för hög- eller radhus ska anslutningen ha tre elmätare installerade för att mäta förbrukningen.

I Caruna Esbo Ab:s område är grundavgiften densamma oberoende av säkringsstorleken upp till 63 A. I objekt på över 63 A tillämpas prislistan för effektöverföring. 

Gör ändringar i din elöverföringsprodukt

Välj mätningssättet enligt ditt behov av el och din förbrukning. Du kan byta produkt när du har använt den i minst ett år.

Ändringar kan vara nödvändiga om det blir dina elkonsumtionsvanor förändras betydligt. Detta kan hända till exempel i samband med utvidgande eller renovering av en byggnad, eller när du börjar använda flera nya apparater i ditt hem, som tillsammans ökar din elförbrukning. Ändringar mätningssättet kan även komma i fråga om uppvärmningssystemet ändras. Om elförbrukningen minskar finns det kanske inte längre behov av natt- eller säsongsöverföring.

När överföringsprodukten uppdateras din elmätare för att motsvara den valda produkten. Om du vill utnyttja förmånligare nattöverföring behöver du göra ändringar i din mätarcentral. Ta kontakt med din elentreprenör.

Ändra till rätt säkringsstorlek, undvik att säkringen brinner upp

Med rätt huvudsäkringsstorlek ser du till att säkringen inte brinner upp även om alla elapparaterna skulle vara på. För att ändra säkringsstorlek behöver du alltid en elentreprenör, som tar reda på vilken säkringsstorlek som du behöver och byter ut säkringarnas passdelar och säkringar vid behov och kontaktar ditt nätbolag. 

När vi har fått uppgiften om ändrad säkringsstorlek byter vi ut den nya elöverföringsprodukten på ditt avtal. I regel kan du byta säkringsstorlek en gång om året.

Ökning av säkringsstorlek

Storleken på huvudsäkringen du har i bruk får inte överskrida din anslutningsrätt. Du kan kontrollera det i ditt anslutningsavtal, som du hittar i tjänsten Caruna+. Om din anslutningsrätt inte räcker till ska din fastighets elanslutning ökas efter dina behov. Kontakta din elentreprenör för att avgöra hur stor anslutningsrätt som behövs.

Sänkning av säkringsstorlek

Om säkringarna du har i bruk är för stora i förhållande till förbrukningen, kan det vara en bra idé att byta till en mindre säkring.

Säkringsstorleken kan även påverka det pris som du betalar för elöverföringen. Hos Caruna Ab bestäms grundavgiften enligt det valda mätningssättet och storleken på huvudsäkringen som är i bruk (i objekt på max. 63 A).