Till flyttare - Viktiga punkter vid flytt

Flytt till Carunas nätområde

Kontakta en elförsäljare och ingå ett elavtal

När du flyttar ska du kontakta en elförsäljare och ingå ett elavtal. Kom även ihåg att avsluta elavtalet för din gamla bostad genom att kontakta elförsäljaren. Du kan jämföra olika elförsäljare på adressen sahkonhinta.fi.

Observera att uppsägning av elanslutningsavtal eller rivningsanmälan görs när du inte längre alls behöver el i fastigheten (ej flyttsituation) eller om fastigheten rivs.

Ingå ett elnätsavtal med Caruna

När du flyttar till en ny bostad behöver du inte anmäla detta till Caruna. Elförsäljaren meddelar oss om elförsäljningsavtalet och vi skickar automatiskt en bekräftelse på elnätsavtalet till dig. 

Elnätsavtalet omfattar elöverföringstjänsten, övervakning och felsökning av elnätet dygnet runt samt kundtjänst. Caruna fakturerar för din elöverföring, vilket består av en grundavgift och en överföringsavgift. En elskatt tas ut på elöverföringsfakturan som Caruna redovisar vidare till staten.

Finns det solpaneler på din nya bostad?

Om det finns solpaneler på ditt egnahemshus eller din stuga kan du även ingå ett avtal med elförsäljaren om försäljning av din överskottsproduktion. Därefter får du även en bekräftelse på elnätsavtalet för produktionen. Vi tar inte betalt för att överföra överskottsproduktion till distributionsnätet..

Frågor och svar om småskalig produktion

Om flyttdatumet ändras eller avbryts

Allt går inte alltid som man tänkt sig. Om flyttdatumet ändras eller flytten ställs in helt ska du meddela den elförsäljare som du ingått elavtalet med. Elförsäljaren meddelar oss om ändringen, vilket gör att vi kan uppdatera eller annullera ditt elnätsavtal. Du behöver inte anmäla detta till Caruna.

Inkoppling av el i samband med flytt

Om din nya bostad inte har el så skickar vi ett sms till dig samma dag som avtalat börjar gälla. I meddelandet ber vi dig se till att vi säkert kan koppla in elen till din bostad. Vi får ditt telefonnummer från elförsäljaren. Genom att följa instruktionerna i sms:et kan du smidigt slå på elen till din bostad.

Flytt från Carunas nätområde

När du flyttar från din bostad ska du kontakta en elförsäljare och ingå ett elavtal. Du behöver inte anmäla detta till Caruna. Elförsäljaren meddelar oss om att elförsäljningsavtalet har avslutats och vi avslutar automatiskt ditt elnätsavtal. Vi skickar slutfakturan till dig för nättjänsten inom ett par veckor efter att ditt avtal har upphört.

Om du har köpt en fastighet och är den nya ägaren till elanslutningen

En elanslutning är lös egendom som inte automatiskt överförs till fastighetens nya ägare. Information om elanslutningens nya ägare kommer inte till Caruna automatiskt, så som ny ägare är det ditt ansvar att meddela oss om ägarbytet.

Anmäla ägarbyte till anslutning

Ta i bruk Caruna+

På Caruna+ hittar du ditt avtal, dina fakturor och din elförbrukning. I tjänsten kan du även begära uppskov med en faktura och ändra produkten för elnätsavtalet.