Tillgänglighetsförklaring

Denna tillgänglighetsförklaringen gäller caruna.fi-webbplatsen (www.caruna.fi) och har förberetts 31.12.2020. Tjänsten lyder under lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som kräver att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.
Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation.

Status för tillgänglighet av digitala tjänster

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Webbplatsen är ännu inte helt kompatibel. Tillgänglighetsbristerna kommer att åtgärdas under 2022.

Synbarhet

Webbplatsen kan innehålla bilder som inte har något alt-attribut. (WCAG 1.1.1)

Hanterbarhet

  • Formuläret för att beställa en elanslutning (plus.caruna.fi/sv/new-connection) är delvis oåtkomligt för tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
  • Filtreringsalternativen (Kategori, År, Ämne) i den högra kolumnen i sökresultaten måste granskas av en skärmläsare innan man kommer åt de faktiska sökresultaten. (WCAG 2.1.1)
  • Formuläret för att beställa en elanslutning är svårt att fylla i med hjälp av ett tangentbord eller en skärmläsare, eftersom formuläret kräver att man markerar platsen på kartan innan man går vidare till nästa steg, trots att textfältet reserverat för adress är ifyllt. (WCAG 2.1.2)
  • Du kan inte hoppa över nyhetsrummets med tangentbordet (caruna.fi/sv/nyhetsrum) flöden för sociala medier eftersom fokuseringen går igenom hela listan innan man går vidare till nästa lista. (WCAG 2.1.2)

 Begriplighet

  • Utseendet och innehållet i sidfoten kan ändras på olika webbsidor. (WCAG 3.2.3)
  • Interna och externa länkar är inte alltid visuellt åtskilda på webbplatsen. (WCAG 3.2.4)
  • Det är möjligt att fylla i och skicka formuläret för att beställa en elanslutning med fel typ av informationsinnehåll. OK-tecknet i textfältet skapar en felaktig bild av att inmatade uppgifter har validerats. (WCAG 3.3.1)
  • Felmeddelanden från formulär visas inte alltid för skärmläsaren, vilket hindrar vissa användare från att gå vidare till nästa steg och förhindrar att formuläret kan skickas. (WCAG 3.3.1)

Funktionssäkerhet

  • Det aktiva tillståndet för vissa gränssnittselement kommuniceras inte alltid till skärmläsaren. (WCAG 4.1.2)

Återkoppling om otillgängligt innehåll

Skicka återkoppling om tillgänglighet till caruna.plus(at)caruna.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten, skicka först återkoppling till oss, webbplatsens ägare. Svaret kan dröja upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppna i nytt fönster. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns mer information om hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer 0295 016 000

Kakornas giltighetstid

På webbplatserna används både sessionsspecifika och permanenta kakor. Sessionsspecifika kakor raderas då användaren stänger webbläsaren. Permanenta kakor lagras på användarens enhet i en viss tid eller tills användaren raderar dem. Giltighetstiden för permanenta kakor beror på kakan och kan som längst i regel vara två år. De kakor som används på webbplatsen och deras giltighetstider finns förtecknade i kakinställningarna.