Vi tar elen till dig.

Fakturor

Betala fakturor eller be om förlängd betalningstid.

Fakturor

Elanslutningar

Beställ ny elanslutning eller ändringsarbete på anslutning.

Elanslutningar

Elavbrott

Beställ meddelanden om elavbrott och se avbrott på kartan.

Elavbrott

Byggplatser nära dig

Kontrollera byggarbeten av elnät på kartan.

Byggplatser nära dig

Din elförbrukning

Följ med elförbrukning även på en timmes noggrannhet.

Din elförbrukning

Ota sähköinen asiointi käyttöön Caruna Plussassa.

Ta i bruk elektroniskt service

Elektroniskt service innebär papperslös service - Som privatkund hos Caruna får du aktuella meddelanden via e-post istället för papperspost. Det är enkelt att ta i bruk elektroniskt service i Caruna+ inställningar för personlig kommunikation.

Tips om att spara el hemma

Genom att ändra på egna vanor är det enkelt att minska på elförbrukningen. Redan små ändringar medför inbesparingar.

Vad används distributionsavgifterna som kunden betalar för?

Se informationspaketet om prissättning av elöverföring.

Viktiga punkter vid flytt

För att få el till ditt nya hem, gör en anmälan om flytt till elförsäljaren.