Uusiutuva sähköntuotanto

Kasvava sähkön kysyntä katetaan uusiutuvalla energialla, ja se vaatii valtavia investointeja sähköjärjestelmään.

Sähkön tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu

Kasvavan kysynnän vuoksi sähkön tuotantoa on lisättävä lähivuosina voimakkaasti, ja sähkön tuotantokapasiteetin on yli kaksinkertaistuttava nykyisestä. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa puhdasta sähköntuotantoa, varsinkin tuuli- ja aurinkovoimaa. Rakentaminen vie kuitenkin aikansa. Lupaprosessit ja kuntakohtaiset vaatimukset voivat viivästyttää rakentamista vuosilla.

Tulevaisuuden tuotanto on hajautettua ja sääriippuvaa

Tulevaisuuden sähköntuotanto on hyvin erilaista kuin nykyinen. Siinä missä aiemmin sähköä tuotettiin pääosin yksittäisissä suurissa kaupunkien voimalaitoksissa, jatkossa sähkö tuotetaan tuhansissa pienissä voimalaitoksissa pääosin maaseudulla. Aiemmin sähköntuotantoa voitiin säätää kulutuksen tarpeisiin, jatkossa valtaosa tuotannosta vaihtelee sään mukaan. Vaikka uusiutuva sähköntuotanto on edullisempaa ja ympäristöystävällisempää kuin vanha, sen heikko säädettävyys ja huonompi ennustettavuus aiheuttavat haasteita sähköjärjestelmän tasapainotukselle. 

Sähköverkon mitoitukseen energiamurroksen tuomat haasteet vaikuttavat paljon enemmän kuin pelkkä sähkönkulutuksen kasvu. Sähkön kulutuksen ja sähköverkkojen onkin sopeuduttava uuteen. 

Kuvaaja sähköntuotannon vaihtelusta.
Tuulivoiman ennustaminen on vaikeaa. Tuotanto voi 15-kertaistua alle 30 tunnissa. 2040-luvun tilanteessa vaihtelu voi olla Suomen nykyisen huippukulutuksen suuruista

Sähköverkot ovat kriittinen mahdollistaja

Sekä sähkön valtakunnallinen kantaverkko että paikalliset jakeluverkot ovat kriittisiä energiamurroksen mahdollistamisessa. Kantaverkkoon kytkeytyy suuria tuulipuistoja ja sähköistyvää raskasta teollisuutta. Jakeluverkot mahdollistavat kaksisuuntaisen siirron ja kaikkien uusien teknologioiden, kuten satojen tuhansien sähköautojen ja aurinkopaneelien kytkeytymisen sähköjärjestelmään. Teknologian kehitys ja digitalisaatio ohjaavat myös sähköverkkoyhtiöiden toimintaa tehokkaampaan verkkoinfran hallintaan ja laadukkaampaan palveluun.