Carunalaisia piirretyssä kuvassa.

Strategia ja arvot

Haluamme edistää liikenteen sähköistymistä, uusiutuvan energiantuotannon lisääntymistä, energiayhteisöjen syntymistä ja asiakkaan osallistamista energiamarkkinaan.

Ilmastonmuutos ja digitalisaatio mullistavat energia-alaa ja samalla koko yhteiskuntaa. Säänkestävä, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

Visiomme on miljoona tyytyväistä asiakasta

Energiamurroksen edistäminen kustannustehokkaasti vaatii uutta osaamista. Kriittisintä tulevaisuudessa on kehittää sähköverkkoamme niin, että säävarmuuden lisäksi se on valmis vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. 

Aikaa kestävä, tehokas ja tuottava toiminta

Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Asioinnin kanssamme tulee olla vaivatonta, korkealaatuista ja turvallista. Uskomme, että sähköinen asiointi kanssamme on tulevaisuutta. 

Sähköverkon kehittämisessä otamme huomioon asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeet sekä energiamarkkinan kehityksen ja alueelliset erot. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja löytämään kustannustehokkaimmat ratkaisut sähköverkon kehittämisessä.

Järjestelmänhallinnan ja tiedon tehokas hyödyntäminen

Energiamurroksen edistäminen kustannustehokkaasti vaatii uutta osaamista. Kriittisintä tulevaisuudessa on kehittää sähköverkkoamme niin, että säävarmuuden lisäksi se on valmis vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteenamme on turvallinen, häiriönkestävä ja älykäs sähköverkko. Kehitämme data-analytiikkaa ja toimintamalleja, joita tarvitaan yhtälailla sähköverkkomme suunnitteluun, sen joustavaan hallintaan sekä verkon päälle rakennettavien palveluiden kehittämiseen.

Yhteistyö päättäjien ja viranomaisten kanssa

Haluamme olla sidosryhmiemme silmissä vastuullinen toimija ja luotettu neuvonantaja. Tämä edellyttää meiltä aktiivista vaikuttamista, vuoropuheluun kannustamista, ratkaisujen hakemista ja muutoksen edistämistä. Teemme yhteiskunnan eri tasoilla yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten kanssa, ja tarjoamme panostamme lainsäädännön ja sääntelyn kehittämiseksi. 

Kasvun mahdollisuudet säännellyssä sähkönjakelussa

Uskomme, että sähkönjakelumarkkina keskittyy lähitulevaisuudessa. Tähän vaikuttavat mm. energiamurros, mahdollinen sääntelyn kiristyminen ja tehokkuusvaatimusten kasvu. Suomen sähkönjakelumarkkina on hyvin hajanainen ja jakeluyhtiöitä on yhteensä 77. Näistä pienimpien kokonaisasiakasmäärä alittaa Caruna-konsernin vuosittaisen asiakasmäärän kasvun. Olemme valmiit tässä yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa. 

Muut säännellyn toiminnan kilpailukykyä tukevat mahdollisuudet

Mikäli energiamurroksen edistäminen edellyttää, voimme harkita myös sääntelyn ulkopuolista liiketoimintaa tai palveluja. Niiden tulee tukea säädeltyä toimintaa tai olla jopa välttämättömiä siinä menestymiselle. Tällaisten lisäarvopalveluiden on aidosti hyödytettävä asiakkaitamme ja yhteiskuntaa.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voisi tuoda esimerkiksi kulutusjousto, jossa asiakas voi käyttää sähköä silloin, kun se on edullisempaa, tai sähkön varastoimiseen soveltuvat akut. 

Arvot

Toimin rohkeasti

 • Uskallan asettaa tekemisteni riman korkealle ja pyrkiä tekemään asioita paremmin. Uskon että vallitseva tila ansaitsee tulla haastetuksi.
 • Haluan ottaa vastuuta ja uskallan tehdä päätöksiä. Vastaavasti olen valmis antamaan vastuuta ja luottamaan.
 • Sallin virheet, niin itselleni kuin kollegoilleni. Lupaan pysähtyä aina virheen ääreen ja ottaa oppia siitä.
 • Olen tekemisissäni mutkaton: käsittelen asiat asioina ja viestin suoraan ja avoimesti, toisia kunnioittaen.
 • Työhömme liittyy turvallisuusriskejä. Teemme työn aina turvallisuus edellä. Turvallisuudesta emme tingi koskaan.

Hyvällä energialla

 • Pyrin tekemään asiat helposti ja yksinkertaisesti. Turha byrokratia ja monimutkaisuus eivät kuulu kulttuuriimme, ne kuluttavat, eivätkä lisää energiaa.
 • Pidän antamani lupaukset, aina. Sataprosenttinen luottamus on mutkattoman toimintakulttuurimme ydin.
 • Jokainen meistä on Carunan ääni ja kasvot. Olen sellainen, ilolla ja ylpeydellä.
 • Jos huomaan, että kollegani kaipaa piristystä, haluan piristää häntä. Jos kollegani vastaavasti kaipaa tukea ja olkapäätä, tarjoan sitä.

Yhdessä

 • Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Asiakkaamme saa meiltä parhaan lopputuloksen silloin, kun toimimme saumattomasti yhteen.
 • Yhteistyö edellyttää meiltä aktiivista vuorovaikutusta: viestintää omasta tekemisestämme ja kiinnostusta toistemme tekemisistä.
 • Haluamme kohdata ja tutustua toisiimme niin ammattilaisina kuin ihmisinä, yli tiimi ja osastorajojen. Pidämme aina kumppanimme mukana.
 • Tuon oman panokseni työyhteisömme hyvään henkeen. Kohtaamisissamme tulee olla iloa, naurua, ylävitosia ja tekemisen meininkiä.