Uusien aurinkopaneelien kytkentä ja käyttöönotto

Carunan vuosi 2021

Vuosiraportti

Vuosiraportti

Hallinnointi

Hallinnointi

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Tilinpäätös

Tilinpäätös

Caruna vuonna 2021

Olemme mukana asiakkaidemme arjessa - vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkomme sijoittuu Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomeen sekä Satakuntaan, Koillismaalle ja Joensuuhun. Kaikki yli 700 000 asiakastamme ovat toimintamme keskiössä. Vuoden 2021 aikana sähköä erilaisiin kohteisiin kuljettavan verkkomme kokonaispituus oli 88 100 kilometriä ja sen toimitusvarmuus oli 99,99 prosenttia.

Avainluvut

Avainluvut

Avainluvun arvo

499,8

Avainluvun selite

Liikevaihto, M€

Avainluvun arvo

46,6

Avainluvun selite

Tilikauden voitto, M€

Avainluvun arvo

140,1

Avainluvun selite

Investoinnit, M€

Avainluvun arvo

28,0

Avainluvun selite

Investoinnit, % liikevaihdosta
Tuulivoimaloita luontomaisemassa.

Sääntelymuutokset hidastavat sähköverkon uudistamista

Yhteiskunnan sähköistyminen on edellytys sille, että Suomi saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa. Kun sähkön käyttö ja sääriippuvaisen tuotannon osuus kasvaa, modernit ja älykkäät sähköverkot ovat avainasemassa. Me carunalaiset yhdessä kumppaneidemme kanssa teemme määrätietoisesti töitä sen eteen, että mahdollistamme puhtaan uusiutuvan energian jakelun ja että verkkomme kestää lisääntyvät säiden ääri-ilmiöt.

Latauksessa oleva sähköauto

Säävarmuuden lisäksi verkon tulee vastata toimintaympäristön muutoksiin

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme ja suomalaista yhteiskuntaa energiamurroksen läpi, jotta hiilineutraalius saavutetaan sille asetetussa aikataulussa. Vuonna 2021 päivitimme strategiaamme vastaamaan aiempaa paremmin nopeasti muuttuvaa tilannetta, jota kiihtyvä ilmastonmuutos ohjailee voimakkaasti. Tehtävämme on turvata laadukas, kustannustehokas ja vastuullinen sähkönjakelu asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa.

Yritysvastuu on osa strategiaamme ja päivittäistä työtämme

Otamme tasapuolisesti huomioon kaikki vastuullisuuden näkökulmat: ympäristövastuun, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun sekä hyvän hallintotavan. Vastuullisuusohjelmamme perustuu sidosryhmiemme vaatimuksiin ja tarpeisiin sekä missioomme auttaa asiakkaamme ja yhteiskunnan energiamurroksen läpi.

Kuvituskuva kestävälle sähkönjakelulle

Kestävää sähkönjakelua

Perusliiketoiminnassamme tähtäämme asiakkaidemme häiriöttömän arjen turvaamiseen, toiminnan tehokkuuteen ja sidosryhmien luottamuksen ansaitsemiseen.

Kuvituskuva ilmastonmuutoksen torjunnalle

Ilmastonmuutoksen torjuntaa

Keskitymme päästöttömän energiantuotannon ja -käytön edistämiseen ja oman hiilijalanjälkemme pienentämiseen kohti hiilineutraaliutta.

Kuvituskuva - työtä ja turvallisuutta

Työtä ja turvallisuutta

Työllistämme suoraan ja epäsuorasti noin 1 300 henkilöä Suomessa. Kehitämme urakoitsijaturvallisuutta ja henkilöstömme hyvinvointia.

Lataa vuosiraportit itsellesi

Voit ladata vuosiraporttimme eri osiot itsellesi PDF-tiedostoina.

Vuosiraportti

Vuosiraportti

Hallinnointi

Hallinnointi

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Tilinpäätös

Tilinpäätös