Sähköverkon purkaminen

Kun uusi verkko on otettu kokonaisuudessaan käyttöön, voidaan aloittaa vanhan verkon purkutyöt. Myös osa työmaiden viimeistelyistä tehdään vasta käyttöönottojen ja purkutöiden jälkeen.

Vanhan sähköverkon purkutyöt alkavat suunnittelulla ja purkutöitä tekevien henkilöiden perehdyttämisellä tulevaan työmaahan. Urakoitsija varmistaa, että purettava verkko on erotettu jännitteisestä verkosta ja tiedottaa, mikä verkonosa puretaan ja milloin työn saa tehdä. Suunnittelu ja perehdytys parantavat työturvallisuutta ja pitävät purkutyöt aikataulussa.

Uusi elämä vanhan sähköverkon rakennusmateriaaleille

Purku-urakoitsijan tehtävät

  • purkaa hallitusti ilmajohtoverkon rakenteet
  • lajitella purkumateriaalit Carunan kierrätyskumppanin ohjeiden mukaan
  • toimittaa materiaalit varastopaikalle odottamaan kierrätyskumppanin noutoa

Purkutyöt ajoitetaan usein käytännön syistä talvikuukausille. Talvisin viljasadot on korjattu talteen ja maa on yleensä jäässä, mikä kantaa purkukoneita paremmin.

Purkutyöt tehdään niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille ja maanomistajille. Pidämme huolta työmaiden siisteydestä ja turvallsiuudesta.

Purkutöiden jälkeen puretun sähköverkon tiedot päivitetään verkkotietojärjestelmään.