Sähköverkon suunnittelu

Sähköverkon saneeraukset priorisoidaan alueittain sen mukaan, missä verkon parannustyöllä on suurin asiakasvaikutus ja missä olemassa oleva sähköverkko on kunnoltaan heikoin.

Uuden sähköverkon yksityiskohtaisempi suunnittelu kuuluu Carunan kilpailutuksen voittaneen pääurakoitsijan tai Carunalla hyväksytetyn alihankkijan tehtäviin. Suunnittelutyön pohjatietona käytetään ohjeistamaamme sähköverkon rakentamistapaa ja suunnitteluohjeistusta. Laadun varmistamiseksi tarkastamme suunnitelman ennen suunnitteluvaiheen päättymistä.

Suunnitteluvaihe pitää sisällään:

 •  sähköteknisen suunnitelman
 • suunnitelman verkon maastoon sijoittamisesta 
 • neuvottelut maanomistajien kanssa verkon sijoittamisesta
 • tarvittavien lupien hankinnan (maankäyttöluvat, rakennus- ja toimenpideluvat sekä muut viranomaisten luvat ja lausunnot)
 • asiakkaiden ja maanomistajien informoinnin tulevasta verkonrakennusprojektista
 • tehdyn suunnitelman kirjaaminen Carunan verkkotietojärjestelmään

Sähköverkon sijaintiin vaikuttavat mm.

 • asiakkaiden sijainnit
 • alueen maankäytön kehittyminen ja suunnitelmat (kuntien kaavat, sekä yksityisten maanomistajien suunnitelmat)
 • ympäristöarvot, suojelualueet
 • maanomistajien näkemykset verkon sijainnista


  Suunnitteluvaiheen loppupuolella aikataulutetaan verkon rakennus- ja käyttöönottovaihe. Lisäksi arvioidaan projektin kokonaiskustannukset, joiden pohjalta määritetään projektin budjetti. Tarvittavien verkostomateriaalien tilaukset työmaille tehdään osittain suunnitteluvaiheen loppupuolella ja osittain rakentamisvaiheessa.