Tuulivoimala taivasta vasten

Ilmastonmuutoksen hillintä

Me Carunassa olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Sitoudumme vastuulliseen maankäyttöön sähköverkkomme suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Olemme olleet mukana kansallisessa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä jo sen aloittamisesta eli vuodesta 1997 lähtien. Energiatehokkuussopimuksen myötä olemme sitoutuneet parantamaan sähköverkon energiatehokkuutta, vähentämään häviötä ja tukemaan asiakkaitamme heidän omissa energiatehokkuustoimissaan.

Sähkölautta Elektra.

Ilmastotyömme lähtökohdat

Olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen takaamalla sähkön toimitusvarmuuden yhä haastavammissa ilmasto- ja energiantuotanto-olosuhteissa, kehittämällä puhtaan energian käyttöön perustuvaa energiajärjestelmää ja tarjoamalla asiakkaillemme vaivattomia palveluita heidän oman ilmastovaikutuksensa pienentämiseksi.

Matkustaja Espoon metrossa.

Kohti hiilineutraalia Espoota

Espoon kaupunki ja sähkönjakeluyhtiö Caruna Espoo Oy allekirjoittivat 31.3.2021 sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyön tavoite on Espoon kasvun ja hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen vahvalla, tulevaisuuden energiatarpeisiin vastaavalla sähköverkolla, joka mahdollistaa puhtaan energian ratkaisut Espoon asukkaille ja yrityksille.

Uusien aurinkopaneelien kytkentä ja käyttöönotto

Aurinkoenergia jatkaa kasvuaan

Aurinkoenergian suosio Suomessa jatkaa kasvuaan. Aurinkoenergian tuotto kasvoi vuonna 2020 yli 40 prosenttia Carunan verkkoalueella. Yhteiskuntamme sähköistyminen ja samaan aikaan uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen aiheuttaa koko energia-alaa ravisuttavan murroksen.

Kaapelikela

Sähköverkon uusi elämä

Kaapeloinnin myötä puramme ilmajohtoverkostamme merkittäviä määriä erilaista materiaalia. Puretuista materiaaleista suurin osa menee kierrätettäväksi materiaalina tai energiana.