Hiilineutraali Espoo

Espoon kaupunki ja sähkönjakeluyhtiö Caruna Espoo Oy allekirjoittivat 31.3.2021 sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyön tavoite on Espoon kasvun ja hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen vahvalla, tulevaisuuden energiatarpeisiin vastaavalla sähköverkolla, joka mahdollistaa puhtaan energian ratkaisut Espoon asukkaille ja yrityksille.

Matkustaja Espoon metrossa.

Yhdessä kohti hiilineutraalia Espoota

Espoon kaupunki ja sähkönjakeluyhtiö Caruna Espoo Oy allekirjoittivat 31.3.2021 sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyön tavoite on Espoon kasvun ja hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen vahvalla, tulevaisuuden energiatarpeisiin vastaavalla sähköverkolla, joka mahdollistaa puhtaan energian ratkaisut Espoon asukkaille ja yrityksille. 

Sinimäkeen rakennettava uusi sähköasema palvelee yli 140 000 asiakkaan sähkönjakelua

Rakennamme Espoon Sinimäkeen uuden sähköaseman, jolla varmistetaan Espoon kasvava sähkönkulutus, tuetaan hiilineutraalin Espoon strategiaa ja edellekävijyyttä puhtaan energian ratkaisuissa. Hankkeen yhteydessä rakennetaan maakaapeliyhteys Leppävaaran ja Sinimäen sähköaseman välille. 

Nykyaikaistamme lähes 50 000 asiakkaamme sähkönjakelua Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen taajama-alueella

Carunan lähikaapelihankkeen nimellä kulkeva projekti uudistaa Espoo, Kauniaisten ja Kirkkonummen taajama-alueiden sähkönjakelua vastaamaan sähkönkäytön tulevaisuuden tarpeita. Työ on alkanut syksyn 2020 aikana.

Suurpellon sähköaseman ulkokuorta.

Suurpellon sähköasema

Rakensimme Espoon Suurpeltoon nykyaikaisen sähköaseman, jolla turvataan kasvavan asuinalueen ja muun muassa Länsimetron sähkönsaanti. Uusi sähköasema parantaa yli 20 000 Carunan asiakkaan sähkönsaannin luotettavuutta. 

Linja-auto liikenteessä.

Raide-Jokeri kuljettaa Espoota kohti hiilineutraaliutta

Liikenteen sähköistymisen yhteydessä puhutaan paljon yksityisautoiluista. Suurempi muutos kytkeytyy julkiseen liikenteeseen, kuten raideliikenteen kasvuun ja sähköbussien yleistymiseen. Espoossa myös Raide-Jokeri kuljettaa kaupunkia kohti hiilineutraaliutta.