Pyydä apua kaapelinäyttöön - varmista turvallisuutesi.

Kestävää sähkönjakelua

Perustehtävänämme on varmistaa häiriötön, säävarma sähkönjakelu yli 700 000 asiakkaallemme. Luotettava sähköverkko on keskeinen osa myös yhteiskunnan huoltovarmuutta. Jatkuvasti sähköistyvässä yhteiskunnassa luotettavan sähkönjakelun rooli korostuu.

Kaapeloimme sähkölinjoja maan alle suojaan sään ääri-ilmiöiltä. Samalla vapautamme maata maa- ja metsätalouden tarpeisiin sekä hiilinieluiksi. Autamme yhteiskunnan digitalisaatiota sekä sähkö- ja televerkkojen sekä kunnallisen infrastruktuurin yhteisrakentamisella.

Tulevaisuudessa Caruna voi toimia alustavana esimerkiksi uudenlaisten asiakkaiden valintoja helpottavien palveluiden ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittämiselle.

Carunan ja Fortumin yhteinen akku Inkoossa

Inkoon sähkövarasto palvelee niin paikallisesti kuin koko järjestelmääkin

Maakaapeloinnin rinnalle etsitään uusia, kustannustehokkaita tapoja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja sähkönlaatua sekä turvata suomalaisten sähkönsaanti. Akut voivat palvella asiakkaita laajojen verkkovikojen varalle.

Työmiehet kaivamassa ojaa maakaapelille.

Sähköverkon kehittäminen

Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme sähköverkon täyttämään asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Maakaapelointityö Houtskarissa.

Sähköverkot ovat osa Suomen huoltovarmuutta

Caruna on varautunut normaali- ja poikkeusolojen häiriötilanteisiin varautumissuunnittelulla ja harjoittelemalla poikkeus- ja häiriötilanteita sekä osallistumalla huoltovarmuusorganisaation toimintaan.

Kaapelikela

Kestävä toimitusketju

Perustehtävänämme on varmistaa häiriötön, säävarma sähkönjakelu yli 700 000 asiakkaallemme. Luotettava sähköverkko on keskeinen osa myös yhteiskunnan huoltovarmuutta. Jatkuvasti sähköistyvässä yhteiskunnassa luotettavan sähkönjakelun rooli korostuu.