Inkoon sähkövarasto palvelee niin paikallisesti kuin koko järjestelmääkin

Maakaapeloinnin rinnalle etsitään uusia, kustannustehokkaita tapoja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja sähkönlaatua sekä turvata suomalaisten sähkönsaanti. Rakensimme sähkövaraston palvelemaan verkkoa yhdessä Fortumin kanssa.

Inkoon akku.

Inkoossa merikontin kokoinen akku varastoi energiaa esimerkiksi laajojen verkkovikojen varalle. Akun avulla sadat lähialueen kodit saavat sähköä, kun verkkoa korjataan kuntoon. Inkoon akku on kokeilu, jossa selvitetään sähkön varastointimenetelmiä sekä etsitään uusia tapoja parantaa sähkön laatua alueellisesti sekä joustavasti tarpeen mukaan.  

Sähkövarasto voi olla toimiva ratkaisu alueille, joissa ilmajohdoilla on vielä käyttöikää jäljellä. Ilmajohtoja ei siis vielä tarvitsisi purkaa toimitusvarmuuden takaamiseksi. Kun Caruna ei tarvitse Inkoon akustoa paikkaamaan huolto- tai vikatilanteen aiheuttamaa sähkökatkoa, Fortum käyttää akkuja säätösähkömarkkinoilla tasapainottamaan valtakunnallista sähköjärjestelmää. 

"Akku voi myös olla ratkaisu alueille, joilla sähköntarve yhtäkkiä lisääntyy ja verkkoa pitää vahvistaa, esimerkiksi sähköbussien määrän kasvaessa", sanoo hanketta vetävä Carunan innovaatiohankepäällikkö Markus Talka

Vaikka sähkönsyöttö akustolle katkeaisi, se voi sähköistää lähialueen kodit, kesämökit ja kaupat useiksi tunneiksi. Kantatie 51:n viereen sijoitetun akun vaikutusalue yltää noin Stubbölestä Vormön saarelle asti. 

Tasaisempi virtaus ja vähemmän katkoja

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla tasapainossa joka hetki. Kun aurinko- ja tuulisähkön tuottajien määrä kasvaa, joustoa tarvitaan lisää, sillä auringon paahtaessa tai tuulen tuivertaessa verkkoon tulee paljon energiaa kerralla. Akun avulla energia voidaan varastoida hetkellisesti. Se mahdollistaa erittäin nopean mukautumisen sähköjärjestelmän tarpeisiin. 

"Haluamme investoida sähkövarastoihin, sillä akuilla saamme kantaverkon taajuutta tasapainotettua vielä paremmin. Kun sähkö virtaa tasaisemmin, verkkoon mahtuu enemmän uusiutuvaa energiaa", sanoo liiketoiminnankehityspäällikkö Ilari Alaperä Fortumilta. 

Akku pystyy varastoimaan 1028 kWh energiaa, joka liikuttaisi sähköauton edestakaisin Helsingistä Berliiniin tai lämmittäisi rivitalokolmion noin puoleksi vuodeksi. 

Pilottiprojektilla opitaan uutta jakeluverkosta 

Inkoon sähkövarasto on ollut merkittävä referenssikohde Tampereen yliopistolta tilatussa sähkövarastoselvityksessä, jossa tarkastellaan millaisia ominaisuuksia sähkövarastoilla tulisi olla, jotta niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa entistä tehokkaammin keski- ja pienjänniteverkossa. 

Sähkövarastojen käytön yleistyminen keski- ja pienjänniteverkoissa edellyttää laitteidein teknistä kehitystä laitetoimittajien, jakeluverkkoyhtiöiden ja muiden keskeisten sähkömarkkinaosapuolten yhteistyönä. 

Mitä sähkövarasto sisältää?

Alfenin toimittama sähkövarasto on rakennettu Hollannissa, mutta akun älykkäin osa, eli ohjausjärjestelmä, on tehty Vaasassa. Akun yhteyteen tulevan muuntamon on puolestaan valmistanut Alfenin tytäryhtiö, joka toimii Pietarsaaressa. 

Sähkövaraston akku koostuu mineraaleista, joiden vastuullista louhintaa on kyseenalaistettu muun muassa sähköautokeskusteluissa. Sähkövaraston akun toimittaja Samsung SDI nostaakin vastuullisuusraportissaan esille kobolttiin ja muihin mineraaleihin liittyvän valvonnan. Vastuullisessa louhinnassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja vältetään lapsityövoimaa, terveys- ja ympäristöhaittoja sekä lahjontaa.