Sähköverkon suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito

Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme sähköverkon täyttämään asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Carunalla on käynnissä vuosikymmenen kestävä verkonparannushanke, jonka aikana viemme sähköverkkoa maan alle säältä suojaan. Olemme sitoutuneet täyttämään sähkömarkkinalain tavoitteet Caruna Espoo Oy:ssä vuoden 2028 ja Caruna Oy:ssä vuoden 2036 loppuun mennessä siten, että pystymme palauttamaan taajama-alueen asiakkaille sähköt kuudessa tunnissa ja haja-asutusalueen asiakkaille 36 tunnissa.

Saneeraamme säälle häiriöaltista ja ikääntyvää verkkoa toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tämän lisäksi kehitämme verkkoa lisäämällä sen automatiikkaa, jotta sähköt saadaan palautettua vikatilanteessa nopeammin. Rakennamme jatkuvasti uutta sähköverkkoa uusia asiakkaita varten.

Vähentääkö maakaapelointi oikeasti sähkökatkoja?

Tapani-myrskyssä 2011 yli 220 000 asiakastamme oli ilman sähköä. Paljon on tehty töitä säävarman sähköverkon eteen Tapani-myrskyn jälkeen, ja tuloksia on nähtävissä: syyskuun 2020 voimakas Aila-myrsky vaikutti noin 80 000 asiakkaan sähkönsaantiin. Investoinnit ovat siis parantaneet sähköverkon varmuutta.

Työnsarkaa riittää vielä vuosiksi eteenpäin, jopa 2030-luvulle saakka.

Kuvaaja asiakasmäärästä ja sähkökatkon pituudesta myrskyn aiheuttaman katkon aikana.
Asiakasmäärä ja sähkökatkon pituus myrskytuhojen aiheuttaman katkon aikana.