Sähköverkkoon liittyvät hankinnat

Carunan hankintaorganisaatio kilpailuttaa verkkomateriaalitoimittajat, työmaista vastaavat urakoitsijat sekä muut palveluntuottajat Erityisalojen hankintalakia noudattaen.

Carunan kilpailutukset tehdään tinkimättömästi tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen.

Kokonaisvaltaisen vastuullisuuden varmistamiseksi toimitusketjussamme jalkautamme Carunan eettiset toimintaohjeet kaikille urakoitsijoille sekä verkkomateriaali- ja palvelutoimittajillemme. Vaadimme sopimustoimittajiltamme toimintatapoja ja materiaaleja, jotka kuormittavat ympäristöämme mahdollisimman vähän. Lisäksi käytämme verkossamme laadukkaita ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka kestävät toimintakykyisinä vähintään 40 vuotta.