Sähköverkon käyttö ja kunnossapito

Carunan käyttökeskus hallinnoi sähköverkon käyttöä 24/7 ympäri vuoden. Carunan käyttökeskuksen tehtäviä ovat: 

  • verkon valvonta ja ohjaus 
  • kytkentöjen ja vianselvityksen johtaminen
  • tarvittaessa käyttötoimenpiteiden, vikojen selvityksen ja viankorjaustilauksen tekeminen urakoitsijalta 

Vikatilanteissa työt suunnitellaan niin, että asiakkaille aiheutuvat sähkönjakelun keskeytykset olisivat mahdollisimman pienet. Sähköverkon kunnossapidon perustehtävä on ylläpitää lakien asettamaa  sähköturvallisuuden ja sähköntoimituksen luotettavuuden tasoa koko verkon elinkaaren ajan.

Kunnossapito-ohjelma kattaa kaikki sähköverkon kunnossapitotyöt, kuten tarkastukset, huollot, raivaukset ja korjaukset aina sähköasemalta asiakkaan sähkömittarille saakka.

Kunnossapitotoimenpiteiden päätarkoitus

  • huolehtia sähköverkon turvallisuudesta asiakkaille, rakentajille, ylläpitäjille  ja maallikoille.
  • luotettavan sähkönjakelun varmistaminen asiakkaille

    Kaikki kunnossapitotoimenpiteet tehdään asiakaskokemusta kunnioittaen, ympäristö huomioiden sekä ylimääräisiä sähkökatkoja välttäen.