Sähköverkon kierrätys

Verkostomateriaalien tullessa elinkaarensa päähän, ne puretaan verkosta kierrätykseen. Caruna hoitaa sähköverkosta purettujen materiaalien jatkokäsittelyn vastuullisesti kierrätyskumppaninsa kanssa. Sähköverkostamme purkautuu vuosittain tuhansia tonneja erilaisia materiaaleja.

Suurin osa purkumateriaaleistamme ovat:

  • jakelumuuntajia
  • kaapeleita ja johtimia
  • rautarakenteita
  • sekalaista rakennusjätettä
  • puupylväitä

Työmailla valmiiksi kierrätyslavoille lajitellut verkostomateriaalit kuljetetaan purkupaikoilta jatkokäsittelyyn. Kierrätyskumppanillamme on useita jatkokäsittelypaikkoja eri materiaaleille ympäri Suomea. Suurin osa purkautuvasta verkostomateriaalista joko kierrätetään tai ne päätyvät uudelleenkäyttöön jossakin muodossa. Esimerkiksi jakelumuuntajista ja kaapeleista menee kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön yli 97%. 

Sähköverkon osien uusiokäyttö

Esimerkkejä materiaalien uudelleenkäytöstä ovat alumiini autoteollisuuteen,
rautarakenteista ruokailuaterimia, kaapeleiden muovista törmäyssuojia ja
posliini tiiliteollisuuteen.

Pieni osa materiaaleista päätyy loppusijoitukseen, jos niitä ei pystytä kierrättämään tai uudelleenkäyttämään. Materiaalien loppusijoitus hoidetaan asianmukaisesti kierrätyskumppanimme toimesta.

Sähköverkon purkua kaivinkoneella.