Sähköverkon rakentaminen ja käyttöönotto

Rakennusprojektin pääurakoitsija rakentaa verkon suunnitelmien mukaisesti. Kuten suunnittelussa, myös rakentamisessa pääurakoitsija voi käyttää omaa henkilöstöään tai Carunalla hyväksytettyjä aliurakoitsijoita. Rakennusprojektin toteutus- ja turvallisuusasiat käydään läpi urakoitsijan ja Carunan projektinvalvonnan kesken ennen kenttätöiden aloitusta.

Rakennusvaihe pitää sisällään muun muassa

  • maanrakennustyöt, joissa muuntamoiden perustukset rakennetaan valmiiksi, kaapeliojat kaivetaan ja kaapelit asennetaan maahan
  • sähköasennustyöt, joissa kaapelit yhdistetään, muuntamot ja jakokaapit asennetaan ja kytkennät valmistellaan
  • rakennetun verkon tarkastukset sekä kirjaaminen verkkotietojärjestelmään
  • asiakkaiden ja maanomistajien informointi töiden etenemisestä
  • osan viimeistelytyöstä
  • asiakkaiden ja maanomistajien informointi töiden etenemisestä