Huoltovarmuus

Carunalla on sähkönjakelun huoltovarmuutta ja poikkeustilanteisiin varautumista varten päivitettävä suunnitelma, joka tarkastetaan määrävälein. Suunnitelma perustuu Huoltovarmuuskeskuksen selvitystyöhön ja suosituksiin, sähkölakiin sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin määräyksiin.

Ihmisten turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset kohteet ovat etusijalla varautumisessamme. 

Suomessa on valmisteilla valtioneuvoston asetus kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen määrittelystä mahdollisia sähköpulatilanteita varten. Asetuksen voimaantuloon saakka verkkoyhtiöt määrittävät itse omissa suunnitelmissaan sen, mitkä kohteet asetetaan poikkeustilanteissa etusijalle.  

Sähkökatkoihin varautuminen sähköpulatilanteessa 

Sähköpulatilanne on harvinainen, ja sähköjä joudutaan katkaisemaan vain pakon edessä. Ennen jakelun keskeytystä hyödynnetään varavoimalaitokset ja reservit. Kohteiden huolellisen priorisoinnin avulla turvaamme toimeentulon ja turvallisen elämän myös poikkeustilanteissa. Samalla varmistamme, että yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiin kohteisiin, kuten sairaaloihin, ei kohdistu sähkökatkoja. 

Jakeluverkkoyhtiöiden tekemällä priorisoinnilla voidaan välttyä skenaariolta, jossa kantaverkkoyhtiö Fingrid joutuisi keskeyttämään sähkönjakelun laajemmalta alueelta. Tuolloin kantaverkko voisi pahimmassa tapauksessa romahtaa ja laajat alueet joutuisivat olemaan ilman sähköjä. 

Caruna on varautunut sähköpulatilanteisiin varautumis- ja valmiussuunnitelmilla. Varaudumme poikkeustilanteisiin yhdessä sidosryhmiemme, kuten pelastuslaitosten kanssa. Käymme läpi erilaisia skenaarioita ja harjoittelemme niiden varalta.

Lue lisää sähköpulasta ja siihen varautumisesta