Turvallinen sähköverkko

Carunalla turvallisuuskulttuuri on osa yrityskulttuuriamme. Sähköverkon turvallisuuden keskiössä on ihmisten ja eläinten turvallisuus.

Asiakasturvallisuus etusijalla

Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoamme lakisääteisten vaatimusten, toimialan standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuuteen verkon suunnittelussa, verkkokomponenttien valinnassa sekä rakennustyömaita ja sähkötöitä koskevissa vaatimuksissa.

Mitä teemme asiakasturvallisuuden varmistamiseksi? 

  • Arvioimme jatkuvasti sähköverkkoomme liittyviä vaaroja, luokittelemme turvallisuuspuutteet ja korjaamme ne. 
  • Kaikissa verkkomme sähkölaitteissa on varoituskilvet kertomassa sähköiskun vaarasta. 
  • Estämme pääsyn sähkölaitteisiin muun muassa laitteiden oikeilla sijoitteluilla ja asianmukaisilla lukituksilla. 
  • Korjaamme vaaraa aiheuttavat viat nopeasti. 
  • Estämme asiattomilta pääsyn työmaillemme rajaamalla ja merkitsemällä ne mahdollisimman selkeästi.  

Seuraamme sähkön laatua ja vikoja etäluettavien sähkömittareiden avulla. Mittareiden rekisteröimät poikkeamat analysoidaan, jotta voimme tutkia viat ja korjata ne.

Asiakaspalvelumme osaa tunnistaa erityyppiset viat asiakkaidemme yhteydenottojen perusteella, joten pystymme hoitamaan vikatilanteet nopeasti.

Turvallinen sähköverkko

Sähköverkon kunnossapito

Sähköverkon kunnossapidon perustehtävä on ylläpitää lakien asettamaa sähköturvallisuuden ja sähköntoimituksen luotettavuuden tasoa koko sähköverkon elinkaaren ajan. Kunnossapito turvaa sähkön saannin tilanteessa kuin tilanteessa. 

Kunnossapitotoimenpiteiden avulla huolehdimme siitä, että sähköverkko on tuvallinen asiakkaille, rakentajille, ylläpitäjille ja maallikoille. Samalla varmistamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaillemme. 

Kunnossapitotoimet pohjautuvat kunnossapitokäsikirjaan

Kunnossapitotoimenpiteitä tehdään koko Carunan verkkoalueella. Kaikki kunnossapitotyöt dokumentoidaan, jotta niiden toteutumista voidaan analysoida. 

Kunnossapitoa ohjaa päivitettävä kunnossapitokäsikirja, joka on yhtiön johdon hyväksymä. Käsikirjassa on kerrottu, minkälaisia huolto- ja tarkistustoimenpiteitä sähköverkon komponentit vaativat. Käsikirja on ollut käytössä jo noin kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Kunnossapito-ohjelma kattaa kaikki sähköverkon kunnossapitotyöt, kuten tarkastukset, huollot, raivaukset ja korjaukset aina sähköasemalta asiakkaan sähkömittarille saakka. Ulkopuolinen, TUKESin hyväksymä asiantuntijataho valvoo vuosittaisen kunnossapito-ohjelman noudattamista. 

Kaikki kunnossapitotoimenpiteet tehdään asiakaskokemusta kunnioittaen, ympäristö huomioiden sekä ylimääräisiä sähkökatkoja välttäen. 

Lue lisää käytännön kunnossapitotoimistamme

Sähköverkon turvallisuus

Carunalla turvallisuuskulttuuri on osa yrityskulttuuria. Kehitämme turvallisuutta ja toimintaamme systemaattisesti. Carunan turvallisuustoimintaa ohjaa tavoite tapaturmien ennaltaehkäisemisestä, sillä yksikin tapaturma on liikaa. 

Sähköverkon turvallisuuden keskiössä on ihmisten ja eläinten turvallisuus. 

Sähköverkon turvallisuus on tärkeää yhteiskunnalle 

Sähköverkon turvallisuus on tärkeää myös verkon toimivuuden kannalta: kun sähköverkko on turvallinen, se toimii suunnitellusti ja välittää sähköä asiakkaille. 

Turvallisuus on myös keskeinen osa huoltovarmuutta, sillä turvallisesti toimivaa sähköverkkoa on haastavampi vaurioittaa tahallisesti. Turvallinen sähköverkko kestää myös paremmin haastavia ilmasto-olosuhteita, kuten myrskyjä. 

Valvomme sähköverkon turvallisuutta

Sähköverkkomme turvallisuuden taso varmistetaan moninkertaisella tarkastuksella. Suurin osa tarkastuksista on lakisääteisiä. Tarkastuksia suorittavat urakoitsijat, Caruna sekä ulkopuolinen asiantuntijataho. 

Sähköturvallisuusmääräykset

Suomessa sähköturvallisuuden perusvaatimukset määritetään sähköturvallisuuslaissa. Laki edellyttää, ettei sähköverkko saa aiheuttaa vaaraa. 

Kaikki sähköturvallisuusmääräykset johdetaan lainsäädännöstä, ja niitä tarkennetaan erilaisilla standardeilla. Valvova viranomainen, turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), ohjaa määräyksiä ja hyväksyy tarkastajayhteisöt tai -yritykset, jotka valvovat määräysten noudattamista. 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme sähköturvallisuuslakia ja -määräyksiä.