Maakaapelointityö Houtskarissa.

Turvallisuuskulttuuri eläväksi Carunan toimitusketjussa

Turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on osa Carunan turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamisemme perustuu jatkuvan parantamisen malliin, jossa kaikessa tekemisessä huomioidaan turvallisuus. Malli on sertifioitu ISO 45001:n mukaisesti.

Sähkönjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Yhteiskunnalle tärkeiden infrastruktuurien, kuten sairaaloiden, toimintavarmuus paranee, kun parannamme sähköverkkoamme. 

Olemme Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen, ja olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen.  

Läheltä piti -tilanteita ja jopa työtapaturmia tapahtuu huolellisesta varautumisesta huolimatta. Tavoitteenamme on, että kaikista poikkeamista tehdään ilmoitus, ne tutkitaan ja toteutetaan korjaavat toimenpiteet, joilla tapahtuman toistuminen pyritään estämään. 

Ilmoitamme sähkötapaturmat ja läheltä piti -tilanteet turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille jakaaksemme tietoa ja parantaaksemme sähköturvallisuutta koko toimialalla.  

Seuraamme työympäristömme ja toimintojemme turvallisuutta säännöllisten työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety Walkien avulla.  

Kumppaneillemme turvallinen työ ja työympäristö

Sovimme turvallisuutta koskevista pelisäännöistä jo yhteistyösopimuksia solmiessamme. Perehdytämme kaikki urakoitsijamme ja edellytämme kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä meillä etukäteen. 

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden poikkeama- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien systemaattisella käsittelyllä tapaturmataajuus on laskenut merkittävästi. 

Työmaaturvallisuuden kehittäminen 

Turvallinen työ on yhteinen asia. Aliurakoitsijoiden turvallisuuden parantamiseksi järjestämme Caruna-korttikoulutusta, jossa muut kuin sähköalan ammattilaiset saavat perusymmärryksen toimintaympäristöön liittyvistä turvallisuustekijöistä. Samalla tuemme sopimusurakoitsijoitamme heidän omien perehdytysvelvoitteidensa täyttämisessä. 

Kaikkien meidän työmaillamme työskentelevien on suoritettava Turvallisuus ja ympäristö -verkkokurssi. Tämän lisäksi suosittelemme Sähköturvallisuus työkohteessa -verkkokurssimme suorittamista.  

Järjestämme yhteistyökumppaneillemme erilaisia turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta, suurhäiriökoulutusta ja sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puuston raivauskoulutusta. 

Tunnustusta turvallisuustyölle

Palkitsemme vuosittain turvallisuusasioissa ansioituneita kumppaneitamme, jotka ovat omalla toiminnallaan vahvistaneet oman yrityksensä turvallisuuskulttuuria tai rakentaneet uusia käytäntöjä, joilla turvallisuus pidetään luontevasti esillä jokapäiväisessä työssä.  

Vuosittain jaettavan turvallisuuspalkinnon voittosumma on 3 000 euroa per kategoria. Kategorioita on kolme. Palkintosumma on tarkoitettu käytettäväksi työturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Carunan turvallisuuspalkinto urakoitsijoille

Lupaamme asettaa turvallisuuden aina etusijalle 

Vaadimme kaikilta Carunan työmailla työskenteleviltä sitoutumista turvalliseen työskentelyyn. 

Olemme tehneet yhdessä suurimpien urakoitsijoidemme kanssa turvallisuussitoumuksen. Teemme työn aina turvallisuus edellä ja pyrimme estämään kaikki tapaturmat. Sekä Carunan että Carunan työmailla työskentelevien urakoitsijoiden tavoite on nolla tapaturmaa.  

Turvallisuussitoumus