Työtä ja turvallisuutta

Turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on osa Carunan turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamisemme perustuu jatkuvan parantamisen malliin, jossa kaikessa tekemisessä huomioidaan turvallisuus. Malli on sertifioitu ISO 45001:n mukaisesti.  

Sähkönjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Yhteiskunnalle tärkeiden infrastruktuurien, kuten sairaaloiden, toimintavarmuus paranee, kun parannamme sähköverkkoamme.

Työmiehet kaivamassa ojaa maakaapelille.

Carunan turvallisuuskulttuuri tutuksi

Carunalla turvallisuuskulttuuri on osa yrityskulttuuria. Kehitämme turvallisuutta ja toimintaamme systemaattisesti. Carunan turvallisuustoimintaa ohjaa tavoite, että kaikki tapaturmat halutaan välttää ennalta, koska yksikin tapaturma on liikaa.

Kuvassa asennetaan aurinkopaneeleita kiinteistön katolle.

Turvallisuusteemat

Turvallisuusteemat ovat nostoja ajankohtaisista turvallisuusaiheista. Teemoissa tuodaan esiin erityistä huomiota vaativia turvallisuusaiheita, ja ne voivat perustua esimerkiksi toimintatapamuutoksiin tai havaittuihin kehitystarpeisiin.

Täytä yleistietolomake

Turvallisuusdataa

Tapaturmia tilastoidaan jatkuvasti. Niistä on löydettävissä yleisimmät tapaturmien syntyyn vaikuttavat syyt.