Varautuminen ja huoltovarmuus

Caruna on varautunut normaali- ja poikkeusolojen häiriötilanteisiin varautumissuunnittelulla ja harjoittelemalla poikkeus- ja häiriötilanteita sekä osallistumalla huoltovarmuusorganisaation toimintaan.

Maakaapelointityö Houtskarissa.

Osallistumme vuosittain sekä valtakunnallisiin että alueellisiin harjoituksiin, joiden avulla ylläpidämme ja kehitämme omaa sekä kumppaneidemme osaamista erilaisiin häiriötilanteisiin. 

Häiriötilanteissa vaaditaan normaalista toiminnasta poikkeavia toimenpiteitä, jotka pitää olla etukäteen suunniteltuja ja ne pitää pystyä ottamaan käyttöön hyvinkin nopeasti.

Huoltovarmuustoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimintakyky poikkeuksellisissa olosuhteissa. Huoltovarmuudesta huolehtivat Suomessa Huoltovarmuuskeskuksen ja valtionhallinnon lisäksi erilaiset toimialajärjestöt ja yritykset, kuten Caruna, joiden toiminta häiriötilanteissa on kriittistä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. 

Sähkönsaannin turvaaminen on yksi osa huoltovarmuutta vaikkapa elintarvikehuollon tai terveydenhoidon lisäksi. Jos sähkönjakelu katkeaa, on meidän tehtävämme huolehtia siitä, että sähkönjakelu saadaan palautettua turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti asiakkaillemme. 

Meillä on oma edustus Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspoolin alueellisissa ja Elinkeinoelämän alueellisten varautumisyhteistyön toimikunnissa, joten olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä huoltovarmuutta edelleen.

Sähköverkon toimivuus vaatii laajaa huoltoa ja kunnossapitoa

Tarkastamme sähköverkkoamme säännöllisesti. Osana verkon kunnossapitoa hoidamme sähköverkon ympäristöä oksimalla, kaatamalla tai lyhentämällä puita ja muuta kasvustoa. 

Raivaustarpeita tarkastetaan partioimalla maasta ja ilmasta helikoptereilla. Raivaussuunnitelmissa huomioimme alueen tulevat maakaapeloinnit, ja siksi samalla alueella ei aina raivata kaikkia ilmalinjoja.  

Toimitusvarmuus

Valvomme verkkomme toimintaa vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä, jotta voimme varmistaa asiakkaillemme mahdollisimman häiriöttömän sähkönkäytön kaikissa olosuhteissa.  

Kaivamme sähköverkkoa maan alle säältä suojaa, mutta toteutamme myös muita toimenpiteitä toimitusvarmuuden parantamiseksi. Lisäämme muun muassa verkostoautomaatiota parantamaan sähköverkon etäohjattavuutta ja nopeuttamaan viankorjausta.  

Tutkimme myös vaihtoehtoisia ja kustannustehokkaita tapoja parantaa toimitusvarmuutta.