Verkkomateriaalit

Carunan sähköverkon materiaalirakenteet koostuvat pääosin

  • alumiinista
  • kuparista
  • raudasta
  • muovista

Komponenttien valmistustavalla on huomattava merkitys niiden ympäristöystävällisyyteen. Toimittajillamme on käytössä nykyaikaiset tuotantomenetelmät, jotka mahdollistavat paremman energiatehokkuuden koko tuotantoketjussa. Carunan keskeisimmät verkostokomponentit on pääosin tuotettu Euroopassa ja toimitusketjumme ovat kansainvälisiä.

Caruna huolehtii, että käyttämämme komponentit täyttävät Suomessa vaadittavat kansalliset ja kansainväliset

  • lait
  • standardit
  • asetukset
  • Carunan vaatimukset

Lait, asetukset, standardit sekä Carunan omat vaatimukset tähtäävät tuotteiden toimivuuteen, luotettavuuteen, turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Kaikki materiaalitoimittajamme ovat laatu- ja ympäristösertifioituja (ISO 9001 ja ISO14001).