Eettiset periaatteet

Arvot ja toimintaohje

Yrityksemme arvot ja toimintaohje määrittelevät työskentelyä ja johtamistamme. 

Toimintaohjeemme (Code of Conduct) ja yhtiöpolitiikkamme sisältävät kannanottomme ja sitoumuksemme kestävän kehityksen periaatteisiin ja luovat perustan tavallemme tehdä työtä. Toimintaohjeemme määrittelee, miten huolehdimme omaisuudestamme, teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme sekä harjoitamme sähkönjakelutoimintaa. Kaikki carunalaiset ovat suorittaneet toimintaohjeen verkkokoulutuksen.

Olennaisuusanalyysi

Yritysvastuumme perustuu olennaisuusanalyysiin eli keskeisten sidosryhmiemme vaatimusten ja tarpeiden kartoittamiseen sekä niiden merkityksen arviointiin Carunan liiketoiminnan kannalta. 

Analyysissä kartoitetaan henkilöstömme, eri asiakassegmenttiemme, kuntien, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, omistajiemme, rahoittajiemme sekä urakoitsijoidemme ja sopimustoimittajiemme tarpeita sähkön toimitusvarmuuden, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun alueilta. 

Kattava olennaisuusanalyysi uusitaan vähintään kolmen vuoden välein ja sen ajantasaisuutta tarkastellaan vuosittain osana liiketoiminnan suorituksen johtamisen prosessia. Olennaisuusanalyysiä täydennetään tarvittaessa erilaisten sidosryhmäkohtaisten tai tiettyyn teemaan liittyvien vaikutusanalyysien, kuten esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin, avulla. 

Uusimme olennaisuusanalyysimme keväällä 2021. Sidosryhmiemme ja Carunan omat arviot ovat samansuuntaisia. Carunalta odotetaan ennen kaikkea sosiaalista vastuuta, kohtuullista hinnoittelua, avointa viestintää ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Erityisesti avoimen viestinnän, ilmastonmuutoksen torjunnan ja kustannustehokkuuden merkitys on kasvanut viime vuosina.

Tutustu arvonluontimalliin vuosiraportissamme

Arvot

Toimin rohkeasti

 • Uskallan asettaa tekemisteni riman korkealle ja pyrkiä tekemään asioita paremmin. Uskon että vallitseva tila ansaitsee tulla haastetuksi.
 • Haluan ottaa vastuuta ja uskallan tehdä päätöksiä. Vastaavasti olen valmis antamaan vastuuta ja luottamaan.
 • Sallin virheet, niin itselleni kuin kollegoilleni. Lupaan pysähtyä aina virheen ääreen ja ottaa oppia siitä.
 • Olen tekemisissäni mutkaton: käsittelen asiat asioina ja viestin suoraan ja avoimesti, toisia kunnioittaen.
 • Työhömme liittyy turvallisuusriskejä. Teemme työn aina turvallisuus edellä. Turvallisuudesta emme tingi koskaan.

Hyvällä energialla

 • Pyrin tekemään asiat helposti ja yksinkertaisesti. Turha byrokratia ja monimutkaisuus eivät kuulu kulttuuriimme, ne kuluttavat, eivätkä lisää energiaa.
 • Pidän antamani lupaukset, aina. Sataprosenttinen luottamus on mutkattoman toimintakulttuurimme ydin.
 • Jokainen meistä on Carunan ääni ja kasvot. Olen sellainen, ilolla ja ylpeydellä.
 • Jos huomaan, että kollegani kaipaa piristystä, haluan piristää häntä. Jos kollegani vastaavasti kaipaa tukea ja olkapäätä, tarjoan sitä.

Yhdessä

 • Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Asiakkaamme saa meiltä parhaan lopputuloksen silloin, kun toimimme saumattomasti yhteen.
 • Yhteistyö edellyttää meiltä aktiivista vuorovaikutusta: viestintää omasta tekemisestämme ja kiinnostusta toistemme tekemisistä.
 • Haluamme kohdata ja tutustua toisiimme niin ammattilaisina kuin ihmisinä, yli tiimi ja osastorajojen. Pidämme aina kumppanimme mukana.
 • Tuon oman panokseni työyhteisömme hyvään henkeen. Kohtaamisissamme tulee olla iloa, naurua, ylävitosia ja tekemisen meininkiä.
Carunan arvot