Strategia

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme ja suomalaista yhteiskuntaa energiamurroksen läpi, jotta hiilineutraalius saavutetaan sille asetetussa aikataulussa.

Tehtävämme on turvata laadukas, kustannustehokas ja vastuullinen sähkönjakelu asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa. Olemme valinneet toiminnallemme viisi painopistettä, joiden avulla toteutamme tätä vaativaa tehtävää.

Viisi strategista painopistettämme

1

Aikaa kestävä, tehokas ja tuottava toiminta

Tavoitteenamme on vaivaton palvelu asiakkaillemme. Kehitämme sähköisiä palvelujamme jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme joustavasti ja heille parhaiten sopivalla tavalla. Huomioimme asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeet, energiamarkkinan kehityksen sekä alueelliset erot myös sähköverkon kehittämisessä.

2

Järjestelmänhallinnan ja tiedon tehokas hyödyntäminen

Sähköverkkomme on vastattava toimintaympäristön muutoksiin. Tärkeintä on kehittää sähköverkkoamme siten, että säävarmuuden lisäksi se on valmis vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

3

Yhteistyö päättäjien ja viranomaisten kanssa

Meille on vuosien varrella kertynyt runsaasti osaamista ja tietoa sähköverkon merkityksestä yhteiskunnan toimivuudelle. Tunnemme verkkoalueemme ja asiakkaamme. Jaamme tietoa päättäjille ja kuuntelemme heidän toiveitaan toimintamme suhteen.

Lue lisää yhteiskuntasuhdetoiminnastamme
4

Kasvun mahdollisuudet säännellyssä sähkönjakelussa

Suomessa sähkönjakelun täytyy toimia kaikissa olosuhteissa. Sääntelyn kiristyminen, energiamurros ja sähköverkon tehokkuusvaatimukset vaativat sähkönjakelijoilta paitsi osaamista myös rahallisia resursseja. 

Suomen sähkönjakelumarkkina on hyvin hajanainen ja jakeluyhtiöitä on yhteensä 77. Näistä pienimpien kokonaisasiakasmäärä alittaa Caruna-konsernin vuosittaisen asiakasmäärän kasvun, joten arvioimme, että jonkinlaista keskittymistä nähdään tulevaisuudessa. Olemme näiltä osin valmiita yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa.

5

Muut säännellyn toiminnan kilpailukykyä tukevat mahdollisuudet

Mikäli energiamurroksen edistäminen edellyttää, voimme harkita myös sääntelyn ulkopuolista liiketoimintaa tai palveluja. Niiden tulee tukea säädeltyä toimintaa tai olla jopa välttämättömiä siinä menestymiselle. 

Lisäarvopalveluiden on aidosti hyödytettävä asiakkaitamme ja yhteiskuntaa. Nämä palvelut voivat liittyä kulutusjoustoon tai esimerkiksi akkuihin, joihin sähköä voidaan varastoida. Uusi organisaatiomme mahdollistaa myös tämän suuntaisen kehityksen.

Visio ja missio

Visiomme on miljoona tyytyväistä asiakasta.  

Missiomme on auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa energiamurroksessa. Teemme aktiivisesti töitä energiamurroksen läpiviemiseksi huolehtimalla sekä yhteiskunnan huoltovarmuudesta että asiakkaidemme kokonaisedusta. Missio on myös vastuullisuusohjelmamme keskiössä.