Toimintaympäristö

Arvioimme säännöllisesti toimintaympäristöämme ja sopeutamme toimintaamme niin pitkän aikavälin trendeihin kuin päivänpolttaviin ilmiöihin. Sähkömarkkinalainsäädännöllä on keskeinen toimintaamme ohjaava rooli.

Energiamurros 

Energiamurroksella tarkoitetaan siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuvan energian käyttöön. Siirtymä on välttämätön ilmastokriisin ratkaisemiseksi, ja kestävä, uudistuva sähköverkko on siirtymän toteutumisen edellytys. Energiamurros edellyttää suuria muutoksia kaikilta energia-alan toimijoilta, jotta Suomi voisi saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. 

Teemme aktiivisesti töitä energiamurroksen läpiviemiseksi yhteiskunnan huoltovarmuudesta ja asiakkaidemme kokonaisedusta huolehtien. 

Toimiva yhteiskunta on riippuvainen luotettavasta sähkönjakelusta. Älykäs sähköverkkomme mahdollistaa sähkönkäytön lisääntymisen ja uusiutuvan energiantuotannon kasvun toimitusvarmuutta vaarantamatta. 

Investoimme energiamurroksen läpiviennin edellyttämään sähköverkon siirto- ja jakelukapasiteetin kasvattamiseen, ja tasapainotamme kapasiteettitarvetta lisäämällä energiamarkkinoiden joustoa eli sähköverkon älyä ja asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia energiamarkkinoilla. 

Jakeluverkot mahdollistavat energiamurroksen
Caruna vastuullisuus: Huoltovarmuus

Huoltovarmuus ja sähkön riittävyys

Huoltovarmuustoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimintakyky poikkeuksellisissa oloissa. Sähkönsaannin turvaaminen on keskeinen osa huoltovarmuutta. 

Carunan oman huoltovarmuuden lisäksi myös muiden yhteiskunnan toimijoiden on varauduttava sähköpulatilanteisiin ja mahdollisiin sähkökatkoihin. Katkot eivät koske yhteiskunnan kriittisimpiä toimintoja, kuten sairaaloita ja merkittäviä sähköntuotantolaitoksia.

Lue lisää Carunan omasta huoltovarmuudesta. 

Riskienhallinta

Varmistamme toiminnan jatkuvuuden tunnistamalla ja hallitsemalla riskejä aktiivisesti.  

Riskienhallinta on osa Carunan sisäistä valvontajärjestelmää. Arvioimme säännöllisesti konsernin strategisia ja operatiivisia riskejä kattavasti. 

Riskimme on jaettu seuraaviin alaluokkiin: 

  • taloudelliset riskit 
  • regulaatio- ja vaatimustenmukaisuusriskit 
  • asiakas- ja markkinariskit 
  • henkilöriskit 
  • ympäristöriskit 
  • teknologiaan ja fyysiseen omaisuuteen liittyvät riskit 
  • tietoon ja tietoturvaan liittyvät riskit

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Konsernilla on voimassa asianmukaiset ja toiminnan kannalta kattavat vakuutukset.