Latauspisteiden hankinta taloyhtiössä

Sähköautojen latauspisteiden asentamiseksi kiinteistön omistajan on tehtävä asiasta päätös – taloyhtiössä tämä tarkoittaa taloyhtiön osakkaiden yhteistä päätöstä yhtiökokouksessa. Taloyhtiön tekemissä päätöksissä on tärkeää, että kun kustannuksia ja vastuita jaetaan, kaikkia osakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Hallinta ja hanketyyppiPäätöksentekoKustannusten jako
Autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa ja ne kaikki muutetaan sähköauton latauspaikoiksiYksinkertainen enemmistö yhtiökokouksessaTaloyhtiö perii vastikkeena rakennus- ja ylläpitokustannukset. Sähkö mitataan kulutuksen mukaan, käyttäjä maksaa
Autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa ja sähköliittymän kapasiteetin sallima määrä niistä muutetaan sähköauton latauspaikoiksiYksinkertainen enemmistö yhtiökokouksessa
Taloyhtiö perii vastikkeena rakennus- ja ylläpitokustannukset. Sähkö mitataan kulutuksen mukaan, käyttäjä maksaa
Autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa ja vain halukkaiden autopaikat muutetaan sähköauton latauspaikoiksi2/3-enemmistö yhtiökokouksessaHankkijaosakkaat vastaavat rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista. Sähkön maksaa käyttäjä
Autopaikat ovat osakkaiden omassa hallinnassaTaloyhtiön myöntämä lupaOsakkaat vastaavat kuluista itse
1

Taloyhtiön prosessi kannattaa aloittaa esiselvityksellä

Esiselvityksen tarkoituksena on kerätä tietoa yhtiökokoukseen, jossa voidaan tehdä päätös latauspisteiden hankinnasta.

Esiselvityksessä selvitetään taloyhtiön sähköliittymän vapaa kapasiteetti. Kapasiteettitieto saadaan ilman ammattilaiskäyntiä, tosin varmuuden vuoksi on suositeltavaa tutkia myös taloyhtiön sisäinen sähköjärjestelmä. Näin saadaan tarkempaa ja luotettavampaa tietoa ratkaisuvaihtoehtojen pohjaksi.

Tämän lisäksi esiselvityksessä muodostetaan alustava arvio siitä, miten ylimääräinen kapasiteetti on tarkoituksenmukaista jakaa autopaikkojen kesken. Lisäksi on hyvä havainnollistaa, mitä kyseinen ratkaisu tarkoittaa saatavan lataustehon suhteen. Alkuun päästään vähimmällä vaivalla, jos ratkaisu ei edellytä sähköliittymän kapasiteetin kasvattamista.

Esiselvitys voidaan käynnistää kolmella eri tavalla:

A. Taloyhtiön hallitus päättää yhdessä isännöitsijän kanssa selvittää asiaa

B. Osakas tai osakkaat pyytävät hallitusta selvittämään muutostöiden tarpeen

C. Jos hallitus ei lähde selvittämään asiaa, osakas voi itse tehdä selvityksen ja viedä asian käsittelyn yhtiökokouksen esityslistalle

2

Taloyhtiön infotilaisuudessa käydään läpi selvityksen tulokset

Voit kertoa sähköauton lataamistavoista ja pohjustaa hanketta jo ennen yhtiökokousta järjestämällä infotilaisuuden.

Infotilaisuudessa kannattaa käydä läpi perusasiat sähköauton lataamisesta, prosessin kulusta ja sen periaatteista sekä esitellä tehty kartoitus ja siinä esiin tulleet yksityiskohdat. Tilaisuudessa on hyvä kertoa myös vastaavanlaisten taloyhtiöiden latauspisteiden hankintaprosesseista ja -kustannuksista esimerkkien kautta.

3

Yhtiökokous tekee päätökset

Jos autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa taloyhtiö edistää hanketta, yhtiökokouksessa käsitellään esiselvitys ja ehdotus kapasiteetin jakamisesta.

Latauspisteiden hankinnasta voidaan päättää yksinkertaisella enemmistöllä. Jos lisäkapasiteettia tarvitaan, kapasiteetin lisäämisestäkin voidaan päättää yksinkertaisella enemmistöllä, kunhan osakkaiden maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttomaksi.

Jos taloyhtiön kaikille pysäköintipaikoille hankitaan latauspiste taloyhtiön varoin, kaikkien osakkaiden on suostuttava hankkeeseen. Hanke voidaan toteuttaa myös vähemmistöosakkaiden kesken siten, että vain latausmahdollisuuden haluavat osakkaat osallistuvat kustannusten jakamiseen. Tällöin päätös on tehtävä yhtiökokouksessa 2/3-määräenemmistöllä.

Mikäli autopaikka on osakkaan hallinnassa ja sähköjärjestelmän teho sekä kunto riittäviä, osakkaalle riittää latauslaitteen asentamiseen yhtiökokouksen lupa. Lisäksi yhtiökokouksessa hyväksytään taloyhtiön ja osakkaan välinen sopimus, jossa määritellään vastuut ja ehdot latauspisteen hankkimiselle. Tämän jälkeen osakas hankkii latauspisteen, hoitaa sen asennuksen sekä vastaa kustannuksista. Käytöstä laskutetaan sopimuksessa kuvatulla tavalla.