Sähköautoilu taloyhtiössä

Mikä on taloyhtiönne tämänhetkinen valmius sähköautojen lataukseen? Kuinka paljon taloyhtiössänne on vapaata kapasiteettia ja montako autoa sillä saadaan ladattua?

Sähköautojen latauspisteiden asentamiseksi kiinteistön omistajan on tehtävä asiasta päätös – taloyhtiössä tämä tarkoittaa taloyhtiön osakkaiden yhteistä päätöstä yhtiökokouksessa. Taloyhtiön tekemissä päätöksissä on tärkeää, että kun kustannuksia ja vastuita jaetaan, kaikkia osakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Näin järjestät taloyhtiönne sähköautojen latauksen

1

Tutustu latausratkaisuihin ja selvitä tarpeenne

Mikä on taloyhtiönne sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä nyt ja lähitulevaisuudessa, montako kilometriä autoilla päivittäin ajetaan ja missä laajuudessa haluatte varautua myös tulevaisuuden tarpeisiin? Lue, millaisia latausratkaisuja on tarjolla ja mitä ratkaisua valitessa kannattaa huomioida.

Tutustu latausratkaisuihin
2

Esittele asia taloyhtiön hallitukselle ja hae hyväksyntä

Taloyhtiönne hallitusta on hyvä informoida hankkeesta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista hyvissä ajoin. Koska asiaan liittyy usein paljon epävarmuutta ja avoimia kysymyksiä, olemme koonneet käyttöösi laajan puolueettoman materiaalipaketin. Sen avulla voit esitellä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen edut, kustannukset, mahdolliset haitat sekä hankkeen periaatteet.

Lue lisää latauspisteiden hankinnasta
3

Teetä kiinteistönne sähköjen nykytilan kartoitus

Asiantuntija tulee paikan päälle selvittämään kiinteistönne sähköjen nykytilan sekä sen, miten sähköjärjestelmänne nykyisellään soveltuu sähköautojen lataamiseen. Kartoituksen tuloksena saat raportin, josta ilmenevät kohteenne tiedot sekä millaisia vaihtoehtoja teillä on latauksen järjestämiseen.

4

Kilpailuta kokonaisratkaisu ja asennus

Kun tarpeet ja olosuhteet on kartoitettu, kokonaisratkaisu ja sen asennus voidaan kilpailuttaa. Näin selviävät myös hankkeen todelliset kustannukset. 

5

Aja edullisesti ja ympäristöystävällisesti

Kun latauspisteet on asennettu, pääsette nauttimaan ympäristöystävällisyydestä, hiljaisuudesta, näkemyksellisyydestä sekä tulevaisuuden ratkaisun suomasta kiinteistönne arvonnoususta. Iloisia kilometrejä!

Usein kysyttyä

Mitä sähköauton latauspisteiden asentaminen maksaa?

Latauspiste voi yksinkertaisimmillaan olla kotitalouspistorasia tai latauslaite, joka hyödyntää olemassa olevan lämmitystolpan sähkökaapelointia. Tällaisen nk. hidaslatauksen asennus ei vaadi varsinaisia sähkötöitä. Kotitalouspistorasian sähköturvallisuus auton lataamiseen kannattaa kuitenkin tarkastuttaa asiantuntijalla. Latauslaitteen hinnat ovat suuruusluokkaa 700–1200 euroa.

Nopeammat Type 2 -lataustapaa hyödyntävät ratkaisut maksavat laitteiden osalta hieman enemmän ja vaativat todennäköisemmin muutoksia myös sähköjärjestelmään.

Useita latauspisteitä hankittaessa työn hinta latauspistettä kohden muodostuu yleensä alemmaksi kuin pienissä hankkeissa. Kun latauspisteitä tehdään vähintään viisi, kannattaa hankkeeseen anoa myös ARA-tukea, jolla voidaan kattaa jopa 35 % hankkeen sähköjärjestelmän muutos- ja laitekustannuksista.

Keneltä kaikilta latauspisteiden asentamiseen täytyy hakea lupa?

Jos autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, päätöksen latauspisteiden hankinnasta tekee yhtiökokous. Asian käsittelemiseksi kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen. Jos se ei kuitenkaan ota asiaa käsittelyyn, asian käsittelyä yhtiökokouksessa voi vaatia kirjallisesti. Tämä on tehtävä hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta.

Jos autopaikat ovat osakkaiden omassa hallinnassa, tilanne on sama, mutta lupaan tarvitaan yhtiökokouksessa 2/3-enemmistö. Taloyhtiön ja osakkaan välillä tehdään yleensä myös kirjallinen sopimus vastuista ja kuluista, jotka aiheutuvat latauspisteestä ja sen ylläpidosta. Muita määriteltäviä asioita ovat sopimuksen kesto ja päättyminen. Kun osakas muuttaa, hän vastaa yleensä kaikista aiheutuneista kustannuksista tai sitoutuu purkamaan latauslaiteasennuksen.

Mistä tiedän, riittääkö taloyhtiössämme virtaa sähköautojen lataamiseen?

Helpoimmin saat sähköliittymän vapaan kapasiteetin selville tilaamalla sähköautojen latauskartoituksen, jossa selvitetään paitsi sähköliittymänne tilanne, myös se, miten sähköjärjestelmänne on toteutettu ja missä kunnossa se on. 

Kartoituksen päätteeksi saat raportin, jossa ovat listattuna sekä ratkaisut, joihin sähköliittymänne vapaa kapasiteetti riittää, että muutokset, joita kiinteistönne sähköjärjestelmään mahdollisesti tarvitaan. Lisäksi saat suosituksen, mitä tilanteessanne kannattaa tehdä.

Mitkä asiat vaikuttavat latausratkaisun valintaan?

Asuintalon sähköjärjestelmän kunto, ikä ja toteutustapa vaikuttavat paljon siihen, millaisia latausratkaisuja kiinteistössä on suositeltavaa käyttää ja miten turvallista sähköautoa on ladata esimerkiksi suoraan kotitalouspistorasiasta.

Sähköliittymänne riittävyys kannattaa myös selvittää. Jos sen kapasiteettia täytyy kasvattaa sähköautojen lataamiseksi, myös sähkönjakeluverkkoon voidaan tarvita vahvistuksia. Näissä asioissa kannattaa kääntyä sähkösuunnittelijan puoleen.