Aurinkopaneelit taloyhtiössä

Aurinkosähköjärjestelmä liitetään helposti pelkästään kerrostaloihin. Paneelit voi kuitenkin helposti asentaa myös rivitaloyhtiöön. Joissain tapauksissa se saattaa jopa olla kerrostaloyhtiötä kannattavampaa.

Kerrostaloissa on usein huomattavasti enemmän huoneistoja kuin rivitaloissa, mutta paneelien asennukseen käytettävää kattopinta-alaa voi olla suhteessa vähemmän. Lisäksi kerrostalojen katoilla saattaa olla ilmanvaihtohuoneita, joiden varjot pienentävät käytettävää pinta-alaa. Rivitaloyhtiössä huoneistoja sekä erilaisia kattopintoja, kuten autokatoksia, voi kuitenkin olla useita, jolloin paneeleille hyödynnettävää tilaa löytyy runsaasti. 

Aurinkopaneelien hyöty riippuu kuitenkin aina paneelien määrän suhteesta huoneistojen sähkön käyttöön. Yksittäisellä viiden huoneen, keittiön ja saunan sisällään pitävällä rivitalohuoneistolla on todennäköisesti suurempi sähkönkulutus kuin yksittäisellä kerrostalokaksiolla. Taloyhtiön rakenteesta riippumatta suurin hyöty tulee, jos sähkönkulutus on mahdollisimman suurta kesäaikaan ja keskellä päivää. 

Taloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotettua energiaa voidaan käyttää myös asunnoissa, ja tämä näkyy suoraan asukkaiden sähkölaskuissa. Aurinkopaneeleihin tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika lyhenee, kun aurinkosähkö voidaan käyttää sekä kiinteistösähköön että asuntojen kuluttamaan sähköön. Lisäksi taloyhtiö käyttää ilmastoystävällistä energiaa, ja asuntojen arvo kasvaa kestävien energiaratkaisuiden myötä.

Aurinkopaneelien hankintaprosessi on suoraviivainen 

Aurinkosähköjärjestelmän hankintaprosessi on samanlainen sekä kerrostaloille että rivitaloille. Ensimmäinen vaihe on taloyhtiön hallituksen tekemä kartoitus, jossa selvitetään kiinteistön ja sen huoneistojen sähkönkäyttö. Tietojen perusteella määritetään hankittavan paneelijärjestelmän optimikoko. Päätös paneelien hankinnasta ja energiayhteisön perustamisesta tehdään yhtiökokouksessa. 

Tämän jälkeen aurinkosähköjärjestelmän toimittajat kannattaa kilpailuttaa. Moniin paneelipaketteihin kuuluvat suunnittelu, asennus, käyttöönotto ja huolto.

Aurinkovoimalan perustamisen vaiheet

1

Arvioi paneelien koko, investoinnin tuotto ja projektin hinta

Laskurilla voit laskea taloyhtiönne aurinkopaneeleiden potentiaalisen tuoton. Laskuri hakee taloyhtiönne todelliset sähkönkulutustiedot ja näet kuinka suuren osan aurinkosähkö voisi kulutuksestanne kattaa. Voit arvioida projektin hintaa ja optimaalista kokoa kohteeseenne. 

Avaa laskuri
2

Teetä kartoitus konsultilla tai sähkösuunnittelijalla

Kartoituksen tekemiseen valitaan konsultti tai sähkösuunnittelija. Hän auttaa määrittämään hankittavan paneelijärjestelmän optimikoon, valmistelee materiaalin aurinkopaneeleiden hankinnan ja asennuksen kilpailutukseen sekä tutkii mahdollisia kytköksiä taloyhtiön muihin projekteihin tai tarpeisiin. 

3

Kilpailuta paneelitoimittajat

Kartoitustyön perusteella valitulle määrälle paneelitoimittajia laaditaan tarjouspyynnöt. Huolella tehty kartoitustyö varmistaa, että saadut tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään. 

4

Aurinkopaneelien hankinta yhtiökokouksen päätettäväksi

Järjestelmän hankintapäätöksen lisäksi yhtiökokouksessa päätetään energiayhteisön perustamisesta ja tuotetun aurinkoenergian jakoperusteista huoneistojen kesken. 

5

Tee sähköyhtiön kanssa sopimus ylituotannon myymisestä

Kun virtaa tuotetaan yli oman tarpeen, se myydään sähköyhtiön verkkoon. Siksi taloyhtiön on valittava sähköyhtiö, jonka kanssa se tekee asiasta sopimuksen. 

6

Perusta taloyhtiölle energiayhteisö

Vuoden 2021 alussa hyväksytyn lain mukaan taloyhtiön tuottamaa aurinkoenergiaa saadaan käyttää myös asuntojen tarpeisiin. Tämä onnistuu perustamalla energiayhteisö (= aurinkoenergiaa hyödyntävä energiayhteisö). Sähkön jakaminen asuntoihin tapahtuu ilman mittareita hyvityslaskennan avulla. Palvelu on maksuton. 

Lue lisää energiayhteisöistä

Usein kysyttyä

Miksi taloyhtiön kannattaa tehdä kartoitus?

Kartoitus auttaa taloyhtiötä selvittämään, mikä on hankittavien aurinkopaneelien optimikoko: teho ja määrä. Siinä käydään läpi mm.  

Kohteenne lähtötila: 

  1. Kiinteistön ja asukkaiden energiankulutus 
  2. Ilmansuunta sekä varjostukset ja esteet: piiput, ilmastointihormit, hissin konehuoneet, puut, lipputangot, naapuritalot 
  3. Onko paneelien tuoton seurantaan nettiyhteys 

Kohteenne olosuhteet: 

  1. Katto: sen materiaali, kantavuus ja soveltuvuus aurinkoenergian tuotantoon (lumikuorma- ja tuulikestävyys ja aurinkokulmat) sekä kiinnitystapa 
  2. Invertterin sijoituspaikka ja kaapelointireitit (sähkövedot ulkoseinään?) 
  3. Nostimen tarve paneelien ja muiden komponenttien nostamiseksi katolle 
  4. Turvaköysien kiinnityspisteet katolla 

Sekä tehdään laskelmat: 

  1. Aurinkoenergian tuotantoon sopivasta katon pinta-alasta ja sen tuottopotentiaalista 
  2. Paneeliston optimaalisesta koosta ja tehosta 
  3. sekä arvioidaan aurinkoenergian tuotto 

Kartoituksen informaation pohjalta aurinkopaneelien toimittajat kilpailutetaan yhtenevästi. Tällä pyritään siihen, että tarjoukset ovat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. 

Mitä, jos taloyhtiö ei perusta energiayhteisöä?

Kesän aurinkoisina tunteina pienilläkin paneelimäärillä tuotetaan helposti enemmän sähköä kuin kiinteistön yhteisen tekniikan ja valaistuksen tarpeisiin pystytään käyttämään. Tällöin kiinteistöltä ylijäävä osuus joudutaan myymään verkkoon – sen sijaan, että se olisi energiayhteisön avulla hyödynnettävissä asukkaiden omaan sähkönkulutukseen. Jälkimmäisessä tapauksessa rahallinen hyöty on huomattavasti suurempi, sillä sähkön myynnistä saatava hinta on vain noin kolmannes siitä mitä asukkaat maksavat omasta sähköstään – sähkövero mukaan lukien. 

Energiayhteisön perustaminen ei tuo lisähyötyä tilanteessa, jossa taloyhtiöllä on jo jokin toinen tekninen ratkaisu aurinkopaneelien tuottaman ylijäämän varastointiin. Tällainen ratkaisu voisi olla esimerkiksi lämpimän käyttöveden lämmittäminen aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä. 

Tarvitaanko taloyhtiöön energiayhteisön myötä uusia mittareita?

Energiayhteisö on Carunan asiakkailleen tarjoama palvelu, jossa sähkön jakaminen tapahtuu hyvityslaskentaa käyttäen. Hyvityslaskenta on virtuaalimittarointia, joten taloyhtiön aurinkopaneelien tuotannon laskemiseksi ja jakamiseksi ei tarvita teknisiä muutoksia: ei uusia mittareita eikä muutoksia nykyisiin mittareihin. 

Voiko taloyhtiö saada energiahankkeeseen avustusta?

Avustusta kannattaa lähteä hakemaan varsinkin tilanteessa, jossa useammalla toimenpiteellä (esim. maalämpöön siirtymisellä sekä lataustolppien ja aurinkopaneelien hankkimisella) saadaan taloyhtiön energiatehokkuutta (E-luku) parannettua. 

Caruna haluaa olla mukana ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa sekä edistää asiakkaidensa mahdollisuuksia tehdä ilmastotekoja helposti ja vaivattomasti. Tässä esimerkkeinä ovat kannustaminen aurinkosähkön tuottamiseen ja sähköautoiluun. 

Joutuuko taloyhtiö maksamaan arvonlisäveroa myymästään sähköstä?

Korkein hallinto-oikeus on ennakkopäätöksessään (KHO:2021:20) linjannut, että vähäisestä ja satunnaisesta ylituotannon myynnistä ei synny alv-velvollisuutta. 

Kun järjestelmä on mitoitettu tuottamaan sähköä ennen kaikkea taloyhtiön ja sen asukkaiden omaan käyttöön, tämä toteutuu hyvin. Aurinkoisten ja vähäisen kulutuksen tuntien aikana syntyvän ylituotannon myynti on oikein mitoitetussa järjestelmässä normaalia.