Energiayhteisöt

Taloyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Aikaisemmin taloyhtiön omaa voimalaitosta, esimerkiksi aurinkopaneeleita, on voitu hyödyntää vain kiinteistösähkön tarpeeseen. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen myös asuntojen ja liiketilojen hyödyksi. Energiayhteisö on sen jäsenille maksuton palvelu.

Yleensä taloyhtiön aurinkopaneelit asennetaan kiinteistön käyttöpaikan yhteyteen. Taloyhtiöihin asennettavien aurinkopaneelien hyöty riippuu paneelien määrän suhteesta kohteen sähkön käyttöön. Suurin hyöty saadaan, jos sähkönkulutus on mahdollisimman suurta kesäaikaan ja keskellä päivää. Taloudellisesti kannattavin vaihtoehto on mitoittaa voimalaitos siten, että tuotantoa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon omaan käyttöön.

Energiayhteisön myötä esimerkiksi aurinkosähkön käyttömahdollisuudet lisääntyvät, aurinkopaneelien optimimäärä kasvaa, eikä sähköä enää tarvitse ostaa niin paljon ulkopuolelta. Myös aurinkopaneeleiden investointikustannukset ovat suhteessa edullisemmat ja laitteiston takaisinmaksuaika lyhenee. Lisäksi taloyhtiö käyttää ilmastoystävällistä energiaa, ja asuntojen arvo kasvaa kestävien energiaratkaisuiden myötä.

Energiayhteisössä voi olla vain samalla sähköliittymällä olevia käyttöpaikkoja, ja tuotannon yhteenlaskettu nimellisteho tulee olla alle 1 MVA.

Energiayhteisön ei tarvitse kuitenkaan olla taloyhtiö, vaan sellaisen voi perustaa myös kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka. Näitä ovat esimerkiksi kauppakeskukset, kampusalueet ja maatalouden kiinteistöt.

Taloyhtiön tuotantolaitoksen hankkiminen ja energiayhteisön perustamisen vaiheet

1

Arvioi paneelien koko, investoinnin tuotto ja projektin hinta

Carunan Taloyhtiön aurinkopaneelilaskurilla voit laskea taloyhtiön aurinkopaneeleiden potentiaalisen tuoton. Laskuri hakee taloyhtiön todelliset sähkönkulutustiedot, ja näet kuinka suuren osan aurinkosähkö voisi kulutuksesta kattaa. Voit arvioida projektin hintaa ja optimaalista kokoa kohteeseenne.

Avaa laskuri
2

Teetä kartoitus

Valitse kartoituksen tekemiseen konsultti tai sähkösuunnittelija. Hän auttaa määrittämään hankittavan paneelijärjestelmän optimikoon ja valmistelee materiaalin aurinkopaneeleiden hankinnan ja asennuksen kilpailutukseen. Konsultti tai sähkösuunnittelija tutkii myös mahdollisia kytköksiä taloyhtiön muihin projekteihin tai tarpeisiin. Yli 10 kW tuotantolaitosten liitettävyys pitää varmistaa etukäteen Carunalta.

3

Kilpailuta paneelitoimittajat

Pyydä paneelitoimittajilta tarjoukset laitteiston asennuksesta. Huolella tehty kartoitustyö varmistaa, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään.

4

Yhtiökokouksen päätökset

Sovi järjestelmän hankinnasta yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää myös energiayhteisön perustamisesta ja tuotetun energian jakoperusteista huoneistojen kesken.

5

Hallitus/isännöitsijä tilaa tuotantolaitteiston asennukset

Tilaa tuotantolaitteiston asennus valitsemaltanne toimittajalta.

6

Urakoitsija asentaa voimalaitoksen, ja ilmoittaa asennuksesta Carunalle

Tuotantolaitoksen asentava sähköurakoitsija ilmoittaa asennettavan laitteiston tiedot Carunalle tuotannon yleistietolomakkeella ja asentaa tuotantolaitteiston.

7

Isännöitsijä tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä sähkönmyyntiyhtiön kanssa

Caruna ilmoittaa kohteen tuotantokäyttöpaikkatunnuksen sopimuksen tekemistä varten, kun sähköurakoitsijalta on saatu laitteiston tiedot yleistietolomakkeella ja laitteisto on todettu vaatimusten mukaisiksi.

8

Caruna antaa kytkentäluvan, jonka myötä voimalaitos voidaan ottaa käyttöön

Caruna antaa tuotantolaitteistolle kytkentäluvan, kun kohteeseen on tehty sähkönmyyjän kanssa sopimus ylijäämäsähkön myynnistä ja sähkönmyyjä on ilmoittanut tehdystä sopimuksesta Carunalle.

9

Taloyhtiön edustaja rekisteröi energiayhteisön Carunan nettipalvelussa

Tee ilmoitus energiayhteisön perustamisesta, tuotannon jakotavasta ja jako-osuuksista Carunan verkkosivuilla. SMB-jakotavan mukaisessa energiayhteisössä kaikille jäsenille perustetaan huoneistokohtainen tuotantokäyttöpaikka, jotta sähkönmyyjän kanssa voidaan tehdä sopimus ylijäämätuotannon ostosta. SMB-tyyppinen yhteisö voidaan perustaa, kun kaikkien käyttöpaikkojen sopimukset ovat kunnossa. Energiayhteisön toiminta käynnistyy automaattisesti 14 vuorokauden kuluttua yhteisön perustamisesta.

Siirry energiayhteisön perustamiseen

Hyvityslaskenta 

Hyvityslaskenta on virtuaalisesti tapahtuvaa mittarointia , jonka avulla energiayhteisön voimalaitoksen tuotanto lasketaan ja jaetaan. Hyvityslaskenta ei vaadi uusia sähkömittareita energiayhteisön jäsenille.

Hyvityslaskennan voi toteuttaa kahdella eri tavalla. Molemmissa tapauksissa kiinteistön ylijäämä tuotanto jaetaan huoneistojen käyttöön energiayhteisössä määriteltyjen jakosuhteiden mukaisesti, yleensä samassa suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Jos jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, ne tulee kirjata yhtiöjärjestykseen. 

Vaihtoehto 1 (SMA): Taloyhtiö myy käyttämättä jääneen tuotannon

  • Jos huoneisto ei voi käyttää kaikkea sille jyvitettyä tuotantoa, käyttämättä jäänyt tuotanto siirtyy taloyhtiölle, joka myy sen edelleen valitsemalleen sähköyhtiölle. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, kun sähkönkulutus huoneistossa on vähäistä. 

Vaihtoehto 2 (SMB): Huoneistot myyvät käyttämättä jääneen tuotannon päätettyjen jakosuhteiden mukaisesti

  • Jos huoneisto ei käytä sille jyvitettyä tuotantoa, niin huoneisto myy käyttämättömän tuotannon valitsemalleen sähkönmyyjälle. Tämän vuoksi jokaisen energiayhteisöön kuuluvan tulee tehdä erikseen ylijäämäsähkön myyntiä varten sopimus valitsemansa myyjän kanssa.
  • Jos jostain energiayhteisöön kuuluvasta huoneistosta on katkaistu sähköt, siirtyy osuus taloyhtiön myytäväksi.

Molemmilla jakotavoilla enintään 100 kW tuotantolaitteistojen tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotetaan ensin sillä käyttöpaikalla, jolla tuotantolaitteisto sijaitsee. Netotuksesta jäljelle jäävä ylituotanto jaetaan energiayhteisön jäsenten kesken energiayhteisön ilmoittamien jako-osuuksien mukaisesti. Myös energiayhteisön jäsenille jaettu tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotetaan. Jos tämän jälkeen tuotantoa jää yli, siirtyy se myytäväksi valitun mallin mukaan.

Esimerkki energiayhteisön hyödyistä

Eteläsuomalaisessa rivitaloyhtiössä on 30 huoneistoa, jotka käyttävät sähköä yhteensä noin 100 MWh vuodessa. Kiinteistösähköön kuluu vuosittain noin 15 MWh, minkä lisäksi yhtiö lämpenee kaukolämmöllä. Kaukolämpö ei ole aurinkoenergian kannalta optimaalisin lämmitysmuoto, koska kiinteistösähkön kulutus jää vähäiseksi ja suurempi osa sähkönkulutuksesta jää asunnoille.

Kaukolämmöstä huolimatta rivitaloyhtiö hyötyy energiayhteisöstä. Mitoitettujen aurinkopaneelien optimikoko kolminkertaistui, ja sekä kiinteistö- että huoneistosähkön säästö nousivat. Lisäksi ylijäämäsähköä jää myytäväksi huomattavasti aiempaa vähemmän.

Optimaalisesta mitoituksesta huolimatta etenkin kesäaikaan sähkönkulutus ei aina vastaa paneeleilla tuotettua määrää. Tällöin ylituotanto siirtyy verkkoon, jonka sähkönmyyntiyhtiö ostaa.

Kaiken kaikkiaan kaukolämpötaloissa on vaikeaa saada aurinkopaneeleista taloudellisesti kannattavia, mutta energiayhteisön hyvityslaskenta muuttaa tilanteen täysin.

Aurinkopaneelien hyödyt vain kiinteistösähkön käyttöön mitoitettunaAurinkopaneelien hyödyt koko taloyhtiön sähkönkäyttöön mitoitettuna (energiayhteisö)
Paneeliston optimikoko 5 kWpPaneeliston optimikoko 15 kWp
Hintaluokka 7 000 €Järjestelmän hintaluokka 18 000 €
Kiinteistösähkön säästö 20 % (300 €/v)Kiinteistösähkön säästö 30 % (500 €/v)
Huoneistosähkön säästö 0Huoneistosähkön säästö 10 % (1 100 €/v)
Ylijäämäsähköä myyntiin 40 % (50 €/v)Ylijäämäsähköä myyntiin 10 % (50 €/v)
Takaisinmaksuaika 27 vuottaTakaisinmaksuaika 14 vuotta
Investoinnin tuotto 3 %Investoinnin tuotto 8 %

Usein kysyttyä

Aiheuttaako energiayhteisö tai sen perustaminen kustannuksia?

Ei aiheuta. Energiayhteisö on Carunan asiakkailleen tarjoama ilmainen palvelu.

Voinko antaa käyttämättä jääneen ylijäämäsähkön naapurilleni?

Jos asukas ei itse pysty käyttämään hänelle jyvitettyä voimalaitoksen tuottoa, se myydään taloyhtiön tai huoneiston valitsemalla sähköyhtiölle. Ylijäämäsähköä ei voi lahjoittaa tai myydä naapurille.

Kuinka paljon optimaalinen aurinkopaneelien teho kasvaa, jos liitymme energiayhteisöön?

Energiayhteisön myötä taloyhtiö voi alkaa tuottaa sähköä myös asukkaiden tarpeisiin. Yhtälö ei ole puhdas yhteenlasku, vaan riippuu paljon energiantarpeen ajallisesta jakautumisesta.

Yleensä kiinteistösähkön tarve on kohtalaisen tasaista läpi vuorokauden ja asukkaiden tarve keskittyy aamuun ja iltaan. Laskelma kannattaa tehdä yhteenlasketun uuden tarpeen perusteella.

Jos taloyhtiössä on paljon asuntoja, lisäys voi helposti olla kolminkertainen, jopa huomattavasti suurempikin.

Tarvitaanko taloyhtiöön energiayhteisön myötä uusia mittareita?

Energiayhteisö on Carunan asiakkailleen tarjoama palvelu, jossa sähkön jakaminen tapahtuu hyvityslaskentaa käyttäen. Hyvityslaskenta on virtuaalimittarointia, joten taloyhtiön aurinkopaneelien tuotannon laskemiseksi ja jakamiseksi ei tarvita teknisiä muutoksia. Hyvityslaskentaa varten ei siis tarvita uusia mittareita eikä muutoksia nykyisiin mittareihin.

Voiko taloyhtiö saada energiahankkeeseen avustusta?

Avustusta kannattaa lähteä hakemaan varsinkin tilanteessa, jossa useammalla toimenpiteellä (esim. maalämpöön siirtymisellä sekä lataustolppien ja aurinkopaneelien hankkimisella) saadaan taloyhtiön energiatehokkuutta (E-luku) parannettua.

Caruna haluaa olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä edistää asiakkaidensa mahdollisuuksia tehdä ilmastotekoja helposti ja vaivattomasti. Tässä esimerkkeinä ovat kannustaminen aurinkosähkön tuottamiseen ja sähköautoiluun.

Joutuuko taloyhtiö maksamaan arvonlisäveroa myymästään sähköstä?

Korkein hallinto-oikeus on ennakkopäätöksessään (KHO:2021:20) linjannut, että vähäisestä ja satunnaisesta ylituotannon myynnistä ei synny alv-velvollisuutta.

Kun järjestelmä on mitoitettu tuottamaan sähköä ennen kaikkea taloyhtiön ja sen asukkaiden omaan käyttöön, tämä toteutuu hyvin. Aurinkoisten ja vähäisen kulutuksen tuntien aikana syntyvän ylituotannon myynti on oikein mitoitetussa järjestelmässä normaalia.

Mitä, jos taloyhtiö ei perusta energiayhteisöä?

Kesän aurinkoisina tunteina pienilläkin paneelimäärillä tuotetaan helposti enemmän sähköä kuin kiinteistön yhteisen tekniikan ja valaistuksen tarpeisiin pystytään käyttämään. Tällöin kiinteistöltä ylijäävä osuus myydään sähkönmyyjälle sen sijaan, että se olisi energiayhteisön avulla hyödynnettävissä asukkaiden omaan sähkönkulutukseen. Paras rahallinen hyöty saadaan kuitenkin käyttämällä mahdollisimman suuri osuus tuotannosta omaan kulutukseen.