Energiayhteisöt

Taloyhtiöt voivat ottaa oman sähköntuotannon monipuolisemmin käyttöön perustamalla energiayhteisön. Aikaisemmin taloyhtiön voimalaitosta on voitu hyödyntää vain kiinteistösähkön tarpeeseen, kuten yhtiön yhteisiin tiloihin, teknisiin laitteisiin ja valaistukseen. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen asuntojen ja liiketilojen hyödyksi.

Taloudellisesti kannattavin vaihtoehto on mitoittaa voimalaitos siten, että tuotantoa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon omaan käyttöön. Energiayhteisön myötä voimalaitosinvestointi voidaan mitoittaa kattamaan kaiken taloyhtiön kulutuksen. 

Taloyhtiön tuottama sähkö voidaan jakaa energiayhteisön jäsenille laskennallisesti ilman sähkömittareiden kytkentämuutoksia. Yhteisesti tuotettu energia jaetaan energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti, esimerkiksi 10 % per asunto.

Energiayhteisön voi perustaa myös kuka tahansa pientuottaja. Näitä voivat olla kauppakeskukset, kampusalueet ja maatalouden kiinteistöt, joilla on useampi mittari.

Esimerkki energiayhteisön hyödyistä

Eteläsuomalaisessa rivitaloyhtiössä on 30 huoneistoa, jotka käyttävät sähköä yhteensä noin 100 MWh vuodessa. Kiinteistösähköön kuluu vuosittain noin 15 MWh, minkä lisäksi yhtiö lämpenee kaukolämmöllä. Kaukolämpö ei ole aurinkoenergian kannalta optimaalisin lämmitysmuoto, jonka myötä kiinteistösähkön kulutus jää vähäiseksi, jonka myötä suurempi osa sähkönkulutuksesta jää asunnoille.

Kaukolämmöstä huolimatta rivitaloyhtiö hyötyy energiayhtiöstä. Mitoitettujen aurinkopaneelien optimikoko kolminkertaistui, ja sekä kiinteistö- että huoneistosähkön säästö nousivat. Tämän lisäksi ylijäämäsähköä myydään huomattavasti aiempaa vähemmän.

Optimaalisesta mitoituksesta huolimatta etenkin kesäaikaan sähkönkulutus ei aina vastaa paneeleilla tuotettua määrää. Tällöin ylituotanto siirtyy verkkoon, jonka sähkönmyyntiyhtiö ostaa.

Kaiken kaikkiaan kaukolämpötaloissa on vaikeaa saada aurinkopaneeleista taloudellisesti kannattavia, mutta energiayhteisön hyvityslaskenta muuttaa tilanteen täysin.

Aurinkopaneelien hyödyt vain kiinteistösähkön käyttöön mitoitettunaAurinkopaneelien hyödyt koko taloyhtiön sähkönkäyttöön mitoitettuna (aurinkoyhteisö)
 • Paneeliston optimikoko 5 kWp
 • Hintaluokka 7 000 €
 • Kiinteistösähkön säästö 20 % (300 €/v)
 • Huoneistosähkön säästö 0
 • Ylijäämäsähköä myyntiin 40 % (50 €/v)
 • Takaisinmaksuaika 27 vuotta
 • Investoinnin tuotto 3 %
 • Paneeliston optimikoko 15 kWp
 • Järjestelmän hintaluokka 18 000 €
 • Kiinteistösähkön säästö 30 % (500 €/vuosi)
 • Huoneistosähkön säästö 10 % (1 100 €/vuosi)
 • Ylijäämäsähköä myyntiin 10 % (50 €/vuosi)
 • Takaisinmaksuaika 14 vuotta
 • Investoinnin tuotto 8 %

Näin Energiayhteisön perustaminen onnistuu taloyhtiöltä

 1. Taloyhtiö tutustuu energiayhteisöön
 2. Hallitus teettää tarvittavat kartoitukset ja kilpailuttaa voimalaitoshankkeen
 3. Yhtiökokous päättää investoinnin hankinnasta ja energiayhteisön perustamisesta
 4. Hallitus/isännöitsijä tilaa voimalaitoksen asennukset
 5. Urakoitsija asentaa voimalaitoksen, josta ilmoittaa Carunalle
 6. Isännöitsijä tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä sähkönmyyntiyhtiön kanssa
 7. Caruna antaa kytkentäluvan, jonka myötä voimalaitos voidaan ottaa käyttöön.
 8. Taloyhtiön edustaja kuten isännöitsijä rekisteröi aurinkoyhteisön virtane.fi-palvelussa
 9. Energiayhteisön toiminta käynnistyy automaattisesti