Kysymyksiä ja vastauksia pientuotannosta

Sivulle on listattu vastauksia meiltä useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja askarruttaviin asioihin sähkön pientuotantoon liittyen.

Usein kysyttyä sähkön pientuotannosta

Miksi tarvitsen sopimuksen tuotetun sähkön myynnistä, kun kulutan kaiken sähkön itse?

Vaikka tuotantolaitteisto olisi mitoitettu optimaalisesti, tuottamasi sähköenergia voi ylittää hetkellisesti oman kulutuksesi, jolloin ylituotantoa siirtyy Carunan verkkoon. Tilanne on yleinen esimerkiksi aurinkovoimaloilla, joilla suurin tuotanto osuu kesäkuukausille, jolloin käyttöpaikan kulutus on usein vähäisempi kuin lämmityskautena.

Vaikka ylituotantoa ei syntyisikään, sinun pitää tehdä sopimus yleisten verkkopalveluehtojen mukaisesti. Pientuottajalla tulee olla tuottamalleen sähkölle ostaja. Tämä koskee myös tilannetta, jossa sähkönmyyjän sopimus on päättynyt esimerkiksi muuton tai myyjän vaihdon yhteydessä, jolloin tuotantokäyttöpaikalle on tehtävä uusi sopimus valitun sähkönmyyjän kanssa.

Paljonko tuottamastani sähköstä veloitetaan?

Pienimuotoisesta sähköntuotannosta ei tule sinulle kustannuksia. Sähkönmyyntiyhtiösi maksaa sovitun hinnan verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä, joka määräytyy yleensä sähkömarkkinoiden vallitsevan tilanteen mukaisesti. Tästä ylijäämäsähköstä Caruna voi veloittaa osuuden, joka on selvästä pienempi kuin sähkönmyyjän maksama hyvitys myydystä sähköenergiasta.

  • Kun voimalaitoksen nimellinen tuotantoteho on enintään 100 kW, tuotettu sähkö on vapautettu sähköverosta eikä Caruna laskuta verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä. Näihin lukeutuvat suurin osa pientalojen ja maatalouden rakennusten tavanomaisista aurinkovoimaloista.
  • Jos tuotantoteho on yli 100 kW, veloitamme verkkoon syötetystä ylijäämäsähköstä 0,62 euroa/MWh (alv 24 %). Megawattitunti vastaa 1 000 kilowattituntia sähköenergian määrää.
Miten voin seurata tuottamani sähkön määrää?

Saat tiedon tuottamasi energian määrästä Caruna Plus -palvelun energiaseurannasta. Seuranta alkaa heti, kun voimalaitoksesi on saanut kytkentäluvan. Energiaseurannasta näet kulutetun sähkön ja mahdollisen ylijäämäsähkön määrän, jonka sähkönmyyntiyhtiösi hyvittää sinulle.

Voit seurata tuotantoa myös esimerkiksi laitetoimittajasi verkkolaitteen kiinteällä käyttöliittymällä tai tietokone- ja mobiilisovelluksella.

Miten tuotettu sähkö on mitattu?

Caruna vastaa kulutetun ja verkkoon syötetyn sähkön mittaamisesta, jotka mitataan saman sähkömittarin kautta. Mittaamme kulutetun ja tuotetun sähköenergian tunnin keskiarvona, ja järjestelmä netottaa automaattisesti kulutuksen ja tuotannon samalle tunnille. 

Mittaria ei yleensä tarvitse vaihtaa, kun oma tuotantolaitteisto otetaan käyttöön. Aktivoimme kaksisuuntaisen mittauksen kytkentäluvan yhteydessä ja toimitamme mittaustiedon sähkönmyyntiyhtiöllesi, joka ostaa Carunan verkkoon siirtyvän ylijäämätuotannon.

Miten varmistan, onko tuotantoni netotuksen piirissä?

Netotuksen piirissä ovat kaikki pienvoimalaitokset, jotka lukeutuvat mikrotuotannon piiriin, eli yhteenlaskettu tuotantoteho on enintään 100 kW. Kun olet saanut meiltä kytkentäluvan pienvoimalasi käyttöönottamisesta, tuottamasi sähköenergia netotetaan automaattisesti.

Tuottamaani sähköä ei näy seurannassa, mistä tämä voi johtua?

Tuotannon käyttöpaikalla näkyy lukemia ainoastaan niille tunneille, jolloin tuottamasi sähkön määrä ylittää kulutetun sähkön määrän samalla tunnilla. Ylituotannon lukemien näkyminen edellyttää tuotantokäyttöpaikan voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta. Carunan sähkömittari mittaa sekä kuluttamasi että tuottamasi sähkön. 

Mittauksessa ilmenevät viat ovat äärimmäisen harvinaisia. 

Kuinka mitoitan voimalaitoksen, jotta tuotanto olisi kannattavaa?

Kannattava tuotantolaitos maksaa itsensä takaisin laitteiston elinkaaren aikana, parhaimmillaan alle 10 vuodessa. 

Voimalaitoksen mitoittaminen riippuu useasta seikasta, kuten nykyisen sähkönkulutuksen määrästä ja kulutusprofiilista (muun muassa lämmitystavan ja sähköauton latauksen vaikutus), sijainnista ja budjetista. 

Aurinkovoimalassa vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi katon pinta-ala, ilmansuunta ja mahdolliset varjostukset. Asiantunteva laitetoimittaja tai sähköurakoitsija osaa ohjeistaa sinua mitoittamaan voimalaitoksen ihanteellisesti.

Mikä on nimellinen tuotantoteho?

Tuotantolaitteiston nimellinen teho määräytyy tuotantolaitteiston teknisten ominaisuuksien perusteella, joka määrittää suurimman mahdollisen tuotantotehon. Tehon yksikkönä voi olla kW (kilowatti) tai kVA (kilovolttiampeeri), jotka ovat tässä tapauksessa yhtä suuria yksiköitä. Esimerkiksi aurinkovoimalalla nimellinen tuotantoteho määräytyy invertterin tietojen pohjalta eikä välttämättä suoraan laskennallisen paneelitehon pohjalta. 

Millaisen korvauksen saan tuottamastani sähköstä ja kannattaako tuotetun sähkön myynti?

Hyvityksen määrä riippuu sopimuksestasi ja sähkönmyyjäsi tarjoamista palveluista (kuten sähkön varastointi). Saat hyvityksen määrän selville pyytämällä tarjouksia eri sähkönmyyjiltä. Voit kilpailuttaa sopimuksesi esimerkiksi Energiaviraston sahkonhinta.fi-palvelussa.

Mitä lupia voimalaitoksen asentaminen vaatii?

Osa kunnista saattaa edellyttää toimenpideluvan esimerkiksi aurinkopaneelien asentamiselle. Voit varmistaa oman kuntasi tilanteen rakennusvalvonnasta. 

Carunalta saat käyttöönottoluvan voimalaitoksen, kun sähköurakoitsijasi on toimittanut meille tiedot voimalaitoksesta, ja olet tehnyt ylijäämäsähköstä sopimuksen sähkönmyyntiyhtiösi kanssa. Jos emme voi antaa voimalaitokselle suoraan kytkentälupaa, otamme sinuun yhteyttä.

Millaiset vaatimukset erotuskytkimelle on asetettu?

Tuotantolaitteistosi tulee olla erotettavissa Carunan asentajan toimesta esimerkiksi viankorjauksen yhteydessä. Erottamisessa käytetään erotuskytkintä, joka asennetaan esteettömään paikkaan esimerkiksi rakennuksen ulkoseinälle. Jos erotuskytkin on lukitussa tilassa kuten kiinteistön tekninen tila, tulee sinun järjestää sinne pääsy ohjeistuksemme mukaisesti.

Asun taloyhtiössä tai paritalossa, voinko ryhtyä pientuottajaksi?

Taloyhtiöille hankitaan yleensä yhteinen tuotantolaitteisto, joka yhdistetään kiinteistösähkön mittariin. Voimalaitos voidaan hankkia myös asuntokohtaisesti, jos esimerkiksi rivitalon tai erillistalon katolle saa asentaa aurinkopaneeleja ja taloyhtiö on myöntänyt asennukselle luvat. Paritaloissa asiasta kannattaa sopia myös naapurin kanssa, ja molemmille asunnoille voidaan hankkia omat voimalaitokset. 

Taloyhtiön ja paritalojen voimalaitoksen mitoituksessa tulee huomioida, että eri käyttöpaikkojen voimalaitosten teho lasketaan yhteen, myös eri tuotantomuodot kuten aurinkovoimala ja tuulivoimala, koska ne ovat fyysisestä saman sähköliittymän takana. Varmistathan liitettävyyden asiakaspalvelustamme chatissa.

Laajennan voimalaitostani, miten ilmoitan asiasta?

Jos lisäät vain aurinkopaneelien määrää ja verkkolaite eli invertteri säilyy ennallaan, vapaamuotoinen ilmoitus lisätystä paneelitehosta chatin kautta riittää meille.

Jos asennat uusia verkkolaitteita, muita tuotantomuotoja tai korvaat nykyisen tuotantolaitoksen, sähköurakoitsijasi toimittaa meille muutoksista uuden ilmoituksen.

Esimerkki: aurinkovoimalan nykyinen, pienitehoinen 3 kW invertteri poistetaan ja sen tilalle asennetaan suurempitehoinen 10 kW invertteri. Tarkastamme liitettävyyden uuden invertterin teknisten tietojen mukaisesti.

esimerkki: 3 kW pienen tuulivoimalan yhteyteen asennetaan 15 kW tehoinen aurinkovoimala. Tarkastamme liitettävyyden yhteenlasketun tuotantotehon 18 kW mukaisesti.

Jos uusi tuotantoteho on suurempi kuin 10 kW, varmistathan tuotantolaitteiston liitettävyyden meiltä hyvissä ajoin.

Voinko sijoittaa voimalaitoksen kiinteistön ulkopuolelle ja hyödyntää sähköä nykyisessä käyttöpaikassa?

Voit sijoittaa voimalaitoksen eri kiinteistölle kuin tähän liitetty kulutuskäyttöpaikka (esimerkiksi pientalo tai teollisuushalli). Kiinteistöt voi omistaa eri taho eikä niillä tarvitse olla maantieteellistä yhteyttä. Voimalaitoksen sijoittamisella tulee olla maanomistajan myöntämä sijoituslupa sekä tarvittavat luvat viranomaisilta ja kunnalta. 

Sinä vastaat liittymisjohdon rakentamista tuotantolaitoksen ja käyttöpaikan (kulutus) sähkökeskuksen välillä. Huomioithan, ettei voimalaitteiston kiinteistöllä saa olla erillistä tuotantoliittymää, jolloin liittymä on käyttöpaikan (kulutus) yhteydessä. 

Erillistä lupaa Carunalta ei tarvitse enää pyytää näissä järjestelyissä paitsi, jos voimalaitoksen teho on yli 2 MW. 

Voiko voimalaitoksellani tuottaa sähköä, kun sähköt katkeavat?

Sähköturvallisuuden vuoksi voimalaitos kytkeytyy automaattisesti pois päältä sähkökatkon alkaessa ja menee takaisin päälle katkon jälkeen. Jos voimalaitoksen yhteyteen on liitetty akku, voit käyttää omaa tuotantoa sähköverkon vikatilanteen aikana! Varmista tekninen toteutus laitteiston toimittajalta tai omalta sähköurakoitsijaltasi. Lisätietoa löydät ohjeistamme.

Voidaanko sähköntuotanto siirtää uudelle omistajalle esim. muuton myötä?

Pienvoimala on yleensä kannattava investointi, joka kasvattaa kiinteistön arvoa. Kiinteistöä myydessä kannattaa potentiaalisille ostajille kertoa pienvoimalastasi, kuten aurinkopaneeleista katolla. 

Kun kiinteistökaupat on tehty, uusi omistaja siirtää sähköliittymän nimiinsä ja tekee valitsemansa sähkönmyyntiyhtiön kanssa sopimuksen sekä kulutus- että tuotantokäyttöpaikalle. Tämän myötä ostaja pääsee hyödyntämään tuotettua sähköenergiaa.

Aion luopua tuotantolaitoksestani, miten ilmoitan asiasta?

Ilmoita tuotantolaitoksen päättymisestä meille asiakaspalveluun chatissa. Poistamme laitteiston tiedot käyttöpaikalta ja päätämme tuotantokäyttöpaikan sopimuksen, josta lähtee ilmoitus myös sähkönmyyjällesi.

Jos tuotantolaitteisto poistuu rakennuksen purkamisen yhteydessä, voidaan muutos tehdä sähköliittymän ylläpidon tai irtisanomisen yhteydessä. Tuotantokäyttöpaikan sopimus voidaan päättää samalle päivälle, kun asentajamme on poistanut sähkömittarin. Sen jälkeen poistamme laitteiston tiedot käyttöpaikalta.