Palvelumme sähkön pientuottajille

Voit seurata sähkönkulutusta sekä tuotetun ylijäämäsähkön määrää Caruna Plussassa, kun olet saanut tuotantolaitteistollesi kytkentäluvan. Tuotettu ja kulutettu sähkö mitataan saman sähkömittarin kautta tunnin mittausjaksoissa ja ne netotetaan, eli lasketaan yhteen samalle tunnille, kun tuotantolaitteiston teho on enintään 100 kW.

Sähkönseuranta Caruna Plussassa

Tuotantolaitteiston käyttöönoton jälkeen voit tarkastella Caruna Plussassa sähkömittarin tallentamia tietoja, eli sähköverkosta kiinteistöön siirrettyä sähköä ja kiinteistöstä verkkoon siirrettyä ylituotannon määrää.   

Carunan tietoihin ei siirry kiinteistössäsi ennen sähkömittaria tapahtuvia asioita. Näitä ovat tieto tuotannon määrästä ja itse tuotetun sähkön kiinteistökulutuksen määrä.

Seuraavaksi avaamme sinulle tarkemmin, mitä Caruna Plussasta löytyvät tiedot tarkoittavat ja miten pystyt seuraamaan kokonaistuotantoa sekä kiinteistössä käytettyä tuotantoa.

Caruna Plussasta seurattavat tiedot

Kokonaissiirto tarkoittaa sinulle Carunan jakeluverkosta siirretyn sähkön määrää, eli sitä määrää, mitä olet tarvinnut kiinteistössä aurinkopaneelien tuottaman sähkön lisäksi.

Ylituotanto tarkoittaa tuottamasi sähkön määrää, jota et käytä kiinteistössäsi ja joka siirtyy sinulta Carunan jakeluverkkoon kokonaisuudessaan. Sen muodostavat hyvitettävä ja myytävä tuotanto.

Hyvitettävä tuotanto tarkoittaa ylituotannon osuutta, joka hyvitetään tunnin aikana siirretystä kokonaissiirrosta netotuksen avulla. Hyvitettävä tuotanto ei tarkoita tuotetun sähkön määrää, jonka olet käyttänyt kiinteistössä.

Myytävä tuotanto tarkoittaa tuottamasi sähkön määrää, jota on jäänyt yli vielä tuntinetotuksen eli hyvitettävän tuotannon jälkeenkin. Sähkömyyjäsi maksaa sinulle myytävän tuotannon osuudesta tekemänne sopimuksen perusteella.

Laskutettava kulutus tarkoittaa sähkön määrää, jonka maksat sähkölaskullasi. Laskutettava kulutus muodostuu siten, että vähennämme kokonaissiirrosta hyvitettävän tuotannon osuuden.

Ennen sähkömittaria tapahtuvat asiat, joita ei voi seurata Caruna Plussassa

Voit seurata aurinkopaneelien kokonaistuotannon määrää invertterin näytöltä tai laitetoimittajasi palvelussa.

Kiinteistössä käytetyn tuotannon määrä pienentää samassa suhteessa kiinteistöön siirrettävän kokonaissiirron määrää. Tuotantolaitteiston suurin hyöty sähkölaskuusi tulee siitä, että saat osan kiinteistössä tarvittavasta sähköstä paneelien kautta sen sijaan, että sitä pitäisi siirtää sinulle sähköverkosta.

Kuormanohjauksen hyödyntäminen

Carunalla on asiakkailleen sähkömittarin kautta toimiva kuormanohjauspalvelu, jonka avulla voit ajastaa esimerkiksi sähkökäyttöisten varaavien lämmityslaitteiden kuten lämminvesivaraajan toimintaa.

Aurinkosähkön tuottajat voivat valita kuormanohjauspalvelusta kytkentäryhmiä, jotka kytkevät laitteet päälle päivällä aurinkoisimpien tuntien aikana. Tämä mahdollistaa sen, että suurempi osa omasta tuotannosta voidaan käyttää omaan kulutukseen.

Voit ottaa kuormanohjauspalvelun käyttöön Caruna Plussassa.

Tutustu kuormanohjaukseen

Pientuotannon netotus enintään 100 kW tuotantolaitteistoilla

Aurinkopaneelien tuottama sähkö kuluu ensisijaisesti kiinteistössäsi. Paneelien tuottaman sähkön lisäksi tarvitset sähköä myös Carunan jakeluverkosta.

Mittaamme käyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon samalla sähkömittarilla. Mittausjakson pituus on yksi tunti, jonka aikana paneeliesi tuottama tuotanto ja kuluttamasi sähköenergia netotetaan eli lasketaan yhteen samalle tunnille.

  • Jos paneelit tuottavat enemmän sähköä kuin kulutat kiinteistössä saman tunnin aikana, sähkönmyyjä hyvittää sinulle netotuksen jäljelle jäävän myytävän tuotannon osuuden 
  • Jos kulutat kiinteistössä enemmän kuin paneelit tuottavat saman tunnin aikana, maksat kulutuksen ja tuotannon erotuksen tältä tunnilta 

Kaikki Carunan pientuottajat ovat automaattisen netotuksen piirissä. Carunan sähkömittarit tasaavat sähkön pientuotannon ja kulutuksen tuntinetotuksen lisäksi hetkellisesti vaiheiden välillä. Ilman tuntinetotusta samalle tunnille voisi kertyä sekä kulutusta että ylituotantoa, jos nämä eivät kohtaa samalla ajanhetkellä.

Näet netotuksen jälkeisen laskutettavan kulutuksen summan Carunan siirtolaskulta. Netotettu ylituotanto (hyvitettävä tuotanto) on siis jo vähennetty siitä sähkön määrästä, joka pientuottajalle on siirretty Carunan jakeluverkosta saman tunnin aikana.

Kiinteistön sähkönkäytön tilanteet voivat vaihdella hetkellisesti riippuen siitä, kuinka paljon kiinteistössä käytetään sähköä ja kuinka paljon aurinkopaneelit tuottavat sähköä.

Kuvissa on kolme mahdollista esimerkkiä pientuotannon mittauksen ja netotuksen tilannetta tunnin mittausjaksoissa kuvattuna. 

Esimerkkikuvaaja sähkön pientuotannon netotuksesta
Esimerkkitilanne klo 12-13
Esimerkkikuvaaja sähkön pientuotannon netotuksesta
Esimerkkitilanne klo 13-14
Esimerkkikuvaaja sähkön pientuotannon netotuksesta
Esimerkkitilanne klo 14-15

Usein kysyttyä

Tuottamaani sähköä ei näy seurannassa, mistä tämä voi johtua?

Ylituotannon seuranta Caruna Plussassa edellyttää myyjän kanssa tehtyä sopimusta ylijäämäsähkön ostosta.

Carunan mittari mittaa ainoastaan sähköverkkoon siirretyn ylituotannon. Jos olet kuluttanut kiinteistössä kaiken aurinkopaneelien tunnin aikana tuottaman sähkön, ei seurannassa näy tuotannon tietoja, koska ylituotantoa ei ole.

Mittauksessa ilmenevät viat ovat äärimmäisen harvinaisia.