Palvelumme sähkön pientuottajille

Voit seurata sähkönkulutusta sekä tuotetun ylijäämäsähkön määrää Caruna Plussassa, kun olet saanut tuotantolaitteistollesi kytkentäluvan. Tuotettu ja kulutettu sähkö mitataan saman sähkömittarin kautta 15 minuutin mittausjaksoissa. Nämä netotetaan, eli lasketaan yhteen samalle vartille, kun tuotantolaitteiston teho on enintään 100 kW.

Sähkönseuranta Caruna Plussassa

Tuotantolaitteiston käyttöönoton jälkeen voit tarkastella Caruna Plussassa sähkömittarin tallentamia tietoja, eli sähköverkosta kiinteistöön siirrettyä sähköä ja kiinteistöstä verkkoon siirrettyä ylituotannon määrää.   

Carunan tietoihin ei siirry kiinteistössäsi ennen sähkömittaria tapahtuvia asioita. Näitä ovat tieto tuotannon määrästä ja itse tuotetun sähkön kiinteistökulutuksen määrä.

Seuraavaksi avaamme sinulle tarkemmin, mitä Caruna Plussasta löytyvät tiedot tarkoittavat ja miten pystyt seuraamaan kokonaistuotantoa sekä kiinteistössä käytettyä tuotantoa.

Caruna Plussasta seurattavat tiedot

  • Kokonaissiirto tarkoittaa sinulle Carunan jakeluverkosta siirretyn sähkön määrää, eli sitä määrää, mitä olet tarvinnut kiinteistössä aurinkopaneelien tuottaman sähkön lisäksi.
  • Ylituotanto tarkoittaa tuottamasi sähkön määrää, jota et käytä kiinteistössäsi ja joka siirtyy sinulta Carunan jakeluverkkoon kokonaisuudessaan. Sen muodostavat hyvitettävä ja myytävä tuotanto.
  • Hyvitettävä tuotanto tarkoittaa sitä ylituotannon osuutta, joka hyvitetään yhden mittausjakson eli vartin aikana sinulle verkosta siirretystä sähköstä netotuksen avulla. Netotuksen ansiosta sinulta Laskutettavan kulutuksen määrä pienenee entisestään. Hyvitettävä tuotanto ei tarkoita tuotetun sähkön määrää, jonka olet käyttänyt kiinteistössä.
  • Myytävä tuotanto tarkoittaa sitä tuottamasi sähkön määrää, joka on jäänyt yli vielä netotuksen eli Hyvitettävän tuotannon jälkeen. Sähkömyyjäsi maksaa sinulle myytävän tuotannon osuudesta tekemänne sopimuksen perusteella.  
  • Laskutettava kulutus tarkoittaa sähkön määrää, jonka maksat sähkölaskullasi. Laskutettava kulutus muodostuu siten, että vähennämme kokonaissiirrosta hyvitettävän tuotannon osuuden.

Netotus tapahtuu vartissa, mutta Caruna Plussan tiedot näkyvät vartin sijasta tunneittain.  

Netotuksen ansiosta yhdelle mittausjaksolle (15 minuuttia) ei muodostu sekä Laskutettavaa kulutusta että Myytävää tuotantoa. Caruna Plussan tiedot näkyvät kuitenkin vartin sijasta tunneittain. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön seurannassa näkyvä tunti pitää sisällään neljä vartin mittausjaksoa. Plussassa voi tästä syystä näkyä samalla tunnilla Laskutettavaa kulutusta ja Myytävää tuotantoa. Samaan varttiin näitä kahta ei kuitenkaan tule.   

Tuotannon ja kulutuksen netotus hoidetaan Fingridin ylläpitämässä Datahub-palvelussa. Varttimittaustietoja pystytkin tarkastelemaan Datahubin asiakasportaalista.

Ennen sähkömittaria tapahtuvat asiat, joita ei voi seurata Caruna Plussassa

Voit seurata aurinkopaneelien kokonaistuotannon määrää invertterin näytöltä tai laitetoimittajasi palvelussa.

Kiinteistössä käytetyn tuotannon määrä pienentää samassa suhteessa kiinteistöön siirrettävän kokonaissiirron määrää. Tuotantolaitteiston suurin hyöty sähkölaskuusi tulee siitä, että saat osan kiinteistössä tarvittavasta sähköstä paneelien kautta sen sijaan, että sitä pitäisi siirtää sinulle sähköverkosta.

Kirjaudu Caruna Plussaan

Pientuotannon netotus enintään 100 kW tuotantolaitteistoilla

Aurinkopaneelien tuottama sähkö kuluu ensisijaisesti kiinteistössäsi. Paneelien tuottaman sähkön lisäksi tarvitset sähköä myös Carunan jakeluverkosta.

Mittaamme käyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon samalla sähkömittarilla. Mittausjakson pituus on 15 minuuttia, eli vartti, jonka aikana paneeliesi tuottama ylituotanto ja sinulle siirretty sähköenergia netotetaan, eli lasketaan yhteen samalle vartille. Kaikki Carunan pientuottajat ovat automaattisen netotuksen piirissä.

  • Jos paneelit tuottavat enemmän sähköä kuin kulutat kiinteistössä saman vartin aikana, sähkönmyyjä hyvittää sinulle netotuksen jälkeen jäljelle jäävän myytävän tuotannon osuuden  
  • Jos kulutat kiinteistössä enemmän kuin paneelit tuottavat saman vartin aikana, maksat kulutuksen ja tuotannon erotuksen tältä vartilta

Carunan siirtolaskulla laskutamme sinulta netotuksen jälkeen jäljelle jäävän verkosta siirretyn sähkön määrän kuukausittain. Netotettavan ylituotannon eli Hyvitettävän tuotannon määrä on siis jo vähennetty siitä summasta, joka näkyy laskullasi.

Kiinteistön sähkönkäytön tilanteet voivat vaihdella hetkellisesti riippuen siitä, kuinka paljon kiinteistössä käytetään sähköä ja kuinka paljon aurinkopaneelit tuottavat sähköä.

Alla on esitettynä miten neljä vartin mittausjaksoa voivat esimerkiksi muodostua tunnissa ja miltä Caruna Plussan esittämä tunti tietoineen tuolloin näyttäisi.

Klo 8-9 sisältää neljä vartin mittausjaksoa, joiden aikana verkosta asiakkaalle siirretty ja asiakkaalta verkkoon siirretty sähkö netotetaan keskenään.

8.00-8.15: Kokonaissiirto = 5, Ylituotanto = 0

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 5, hyvitettävä tuotanto = 0, myytävä tuotanto = 0

8.15-8.30: Kokonaissiirto = 1, Ylituotanto = 0

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 1, hyvitettävä tuotanto = 0, myytävä tuotanto = 0

8.30-8.45: Kokonaissiirto = 0, Ylituotanto = 11

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 0, hyvitettävä tuotanto = 0, myytävä ylituotanto = 11

8.45-9.00: Kokonaissiirto = 2, Ylituotanto = 9

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 0, hyvitettävä tuotanto = 2, myytävä tuotanto = 7

Klo 8-9 mittaustiedot näkyvät Caruna Plussassa niin, että varttien muodostamat tiedot näytetään tunneittain

Kokonaissiirto/päiväsiirto 8 kWh. Ylituotanto 20 kwh, josta hyvitettävä tuotanto on 2 kWh ja myytävä tuotanto 18 kWh. Laskutettavaksi kulutukseksi jää 6 kWh.

Klo 9-10 sisältää neljä vartin mittausjaksoa, joiden aikana verkosta asiakkaalle siirretty ja asiakkaalta verkkoon siirretty sähkö netotetaan keskenään.

9.00-9.15: Kokonaissiirto = 3, Ylituotanto = 4

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 0, hyvitettävä tuotanto = 3, myytävä tuotanto = 1

9.15-9.30: Kokonaissiirto = 2, Ylituotanto = 2

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 0, hyvitettävä tuotanto = 2, myytävä tuotanto = 0

9.30-9.45: Kokonaissiirto = 0, Ylituotanto = 0

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 0, hyvitettävä tuotanto = 0, myytävä tuotanto = 0

9.45-10.00: Kokonaissiirto = 4, Ylituotanto = 3

Varttinetotuksen jälkeen jäljelle jää: Laskutettava kulutus = 1, hyvitettävä tuotanto = 3, myytävä tuotanto = 0

Klo 9-10 mittaustiedot näkyvät Caruna Plussassa niin, että varttien muodostamat tiedot näytetään tunneittain

Kokonaissiirto/päiväsiirto 9 kWh. Ylituotanto 9 kwh, josta hyvitettävä tuotanto on 8kWh ja myytävä tuotanto 1 kWh. Laskutettavaksi kulutukseksi jää 1 kWh.

Kuormanohjauksen hyödyntäminen

Carunalla on asiakkailleen sähkömittarin kautta toimiva kuormanohjauspalvelu, jonka avulla voit ajastaa esimerkiksi sähkökäyttöisten varaavien lämmityslaitteiden kuten lämminvesivaraajan toimintaa.

Aurinkosähkön tuottajat voivat valita kuormanohjauspalvelusta kytkentäryhmiä, jotka kytkevät laitteet päälle päivällä aurinkoisimpien tuntien aikana. Tämä mahdollistaa sen, että suurempi osa omasta tuotannosta voidaan käyttää omaan kulutukseen.

Voit ottaa kuormanohjauspalvelun käyttöön Caruna Plussassa.

Tutustu kuormanohjaukseen

Usein kysyttyä

Tuottamaani sähköä ei näy seurannassa, mistä tämä voi johtua?

Ylituotannon seuranta Caruna Plussassa edellyttää myyjän kanssa tehtyä sopimusta ylijäämäsähkön ostosta.

Carunan mittari mittaa ainoastaan sähköverkkoon siirretyn ylituotannon. Jos olet kuluttanut kiinteistössä kaiken aurinkopaneelien tunnin aikana tuottaman sähkön, ei seurannassa näy tuotannon tietoja, koska ylituotantoa ei ole.

Mittauksessa ilmenevät viat ovat äärimmäisen harvinaisia.