Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon

Pientuotannon liittäminen Carunan sähköverkkoon tapahtuu joko nykyisen käyttöpaikan tai uuden tuotantoliittymän kautta.

Pienimuotoinen sähköntuotanto liitetään useimmiten asiakkaan nykyisen käyttöpaikan yhteyteen. Tuotettu sähköenergia mitataan saman sähkömittarin kautta, ja tuotettu energia vähennetään kulutetusta energiasta samalla aikajaksolla. 

Useimmiten kaikkea tuotettua sähköenergiaa ei saa kulutettua omaan käyttöön samalla aikajaksolla, jolloin syntyy ylijäämäsähköä. Voit myydä ylijäämäsähkön valitsemasi sähkönmyyntiyhtiölle. Sinulla täytyy olla sopimus ylijäämäsähkön myynnistä, jotta voimme antaa laitteistollesi kytkentäluvan, vaikka laitteisto on mitoitettu optimaalisesti. 

Laitetoimittajat ja sähköurakoitsijat osaavat ohjeistaa sinua oikeanlaisen tuotantolaitteiston hankinnassa, ja huomioida tarvittavat vaatimukset muun muassa tuotantolaitteiston erottamisen osalta. Tuotantolaitteisto voidaan liittää verkkoon vain Carunan myöntämällä kytkentäluvalla.

Näin saat tuotantolaitoksellesi kytkentäluvan

 1. Ole yhteydessä laitetoimittajaan tuotantolaitteistosta
 2. Varmista yli 10 kW sähkölaitteiston liitettävyys asiakaspalvelustamme ennen laitteiston hankkimista
 3. Laitteiston asentaja lähettää tuotantolaitteiston tiedot Carunalle
 4. Tarkastamme ilmoituksen tiedot, ja lähetämme sinulle tuotannon käyttöpaikan numeron ylijäämäsähkön sopimuksen tekemistä varten
 5. Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ja tee sopimus ylijäämäsähköstä. Löydät pientuotettua sähköä ostavat yhtiöt esimerkiksi Energiaviraston sahkonhinta.fi-palvelusta
 6. Sähkönmyyjä ilmoittaa meille sopimuksesta, jonka jälkeen ilmoitamme sinulle tuotantolaitteiston kytkentäluvasta. Saat meiltä vielä tuotannon sähköverkkosopimuksen vahvistuksen
 7. Voit seurata jakeluverkkoon siirtämäsi ylijäämäsähkön määrää Caruna Plussan uudesta sähkönseurannasta

Teholtaan enintään 10 kW aurinko- ja tuulivoimalat voidaan aina liittää Carunan verkkoon, kun käytössä on 3x16 ampeerin tai suuremmat sulakkeet.

Jos käyttöpaikan sulakekoko tai verkkolaite on 1-tehoinen, liittymisteho saa olla enintään 3,7 kW.

Tuotantotehon lisäksi liitettävyyteen vaikuttaa käyttöpaikan sulakekoko, jota vastaava huipputeho rajoittaa tuotantotehon määrää. Alla olevasta taulukosta näet liittyjän sulakekokoa vastaava, maksimituotantotehon.

Esimerkki: suunnittelemasi aurinkovoimalan teho on 6 kW ja sulakekoko on 3x25 ampeeria - tuotantolaitteisto liittää Carunan verkkoon.

Tarkista liitettävyys asiakaspalvelustamme ennen kuin päätät hankkia voimalaitoksen, jos laitteistosi teho on yli 10 kW.

Liittymän sulakekokoSuurin tuotantoteho (kW tai kVA)
3x16 A11
3x25 A17
3x35 A24
3x50 A35
3x63 A44
3x80 A55
3x100 A69
3x125 A87
3x160A111
3x200 A139
3x250 A173

Tuotantoliittymä

Jos aiot myydä tuottamaasi sähköenergiaa markkinoille tai suurennat käyttöpaikan sulakekokoa tuotannon takia, voi kyseeseen tulla tuotantoliittymä. Tuotantoliittymä on sähköliittymä, joka on tarkoitettu ensisijaisesti sähkön tuottamiseen markkinoille, ja sen yhteydessä voi olla tuotannon omakäytön lisäksi myös muuta kulutusta, jota katetaan omalla tuotannolla.

Esimerkki: Aiot asennuttaa peltopalstallesi maahan asennettavia aurinkopaneeleja, joiden yhteyteen ei tule muuta kulutusta, tai kulutuksen määrä on vähäistä mitoitettuun aurinkovoimalan tuottamaan sähköenergiaan nähden.

Uutta tuotantoliittymää varten kartoitamme liittämiskohdan nykyisestä verkosta, tai rakennamme liittämiskohdan tontin rajalle asti. Tällöin liittymän toimitusaika on vähintään kaksi kuukautta. Sinä vastaat tontin sähköistyksestä sovitusta liittämiskohdasta eteenpäin (tähän kuuluvat liittymiskaapeli, sähköpääkeskus ja pääsulakkeet kuten uusilla kulutusliittymillä).

Teholtaan alle 2 MW tuotantoliittymillä ei ole kapasiteettivarausmaksua, eli liittymismaksu määräytyy välittömien verkonrakennuskustannusten mukaisesti. Jos liittymän yhteyteen tulee muuta kulutusta kuin tuotannon omakäyttösähköä, määräytyy liittymismaksu kulutuksen sulakekoon mukaisesti.

Enintään 300 kW tehoiset voimalaitokset voidaan liittää Carunan pienjänniteverkkoon (jännitetaso 0,4 kV), jolloin asennamme mittauksen asiakkaan mittauskeskukseen. Sitä suuremmat voimalaitokset liitetään keskijänniteverkkoon (jännitetaso 20 kV), jolloin rakennamme kytkemön tontin rajalle, johon asiakkaan muuntamoa liittyy pistosyötöllä. Mittaus ja mittamuuntajat toimitetaan Carunan puolesta kytkemön mittauskennoon.

Mahdollisesta verkonrakentamisesta johtuen tuotantoliittymän toteutus voi kestää useamman kuukauden. Kysythän tuotantoliittymän liitettävyydestä hyvissä ajoin asiakaspalvelustamme chatin kautta!

Tuotantoliittymän kartoitusta varten pyydämme toimittamaan seuraavat tiedot:

 1. Tuotantomuoto, esimerkiksi aurinko, tuulivoima, biokaasu
 2. Suunniteltu tuotantoteho ja mahdollinen laajennusvara viiden vuoden aikaikkunassa
 3. Lähestymiskartta, josta ilmenee tuotantolaitteiston sijoittuminen kiinteistöllä
 4. Liittyjän nimi ja yhteystiedot
 5. Muut liitettävyyttä selvittävät tekniset dokumentit muun muassa suojauksen osalta

Ammattimainen sähköntuotanto - tuotantoteho yli 2 MVA

Suuret voimalaitokset tuottavat sähköenergian Suomen sähkömarkkinoiden käyttöön.  Esimerkkejä voimalaitoksista ovat suuret tuulivoima- ja aurinkopuistot, tahtikoneet sekä tulevaisuudessa sähkövarastot. 

Tuotantolaitoksen liittäminen sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Asiakkaan edustajan tulee olla hyvissä ajoissa yhteydessä asiantuntijoihimme, jotta tuotantolaitoksen liittämisen edellytykset voidaan kartoittaa. Liitettävien voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV) ja sähkövarastoilla (SJV).

Verkonrakennustyö voi kestää puolesta vuodesta useampaan vuoteen. Kesto riippuu hankkeen laajuudesta, maantieteellisestä sijainnista ja sähköverkon kapasiteetista.

Jos toivottu liittymisteho ei ole saatavissa, voimme ehdottaa tuotantolaitoksen liittämistä pienemmällä kapasiteetilla tai kartoittaa vaihtoehtoisen liittymispisteen liittymälle.

Liittymisen hinnoittelu määräytyy rakennettavan verkon kustannusten ja kapasiteettivarausmaksun mukaisesti.

Liittymisteholtaan 2–5 MVA kokoiset tuotantolaitokset liittyvät Carunan keskijännitteiseen jakeluverkkoon, joiden liityntää varten rakennamme asiakaskytkemön tyypillisesti tontin rajalle, johon asiakkaan liittymisjohto voidaan liittää pistosyöttönä. Carunan kytkemössä on asiakkaan liityntää varten energiamittauksella ja suojauksella varustettu kaukokäytettävä katkaisijakenno.

Yleensä liittymisteholtaan yli 5 MVA kokoiset tuotantolaitokset liittyvät omalla liittymisjohdolla Carunan sähköasemalle rakennettavaan omaan 20 kV katkaisijakennoon tai 110 kV suurjännitteiseen jakeluverkkoon. 

Tuotantolaitoksen liittämisen kartoitusta varten tarvitsemme ainakin seuraavia tietoja:

 • Suunniteltu tuotantotapa
 • Suunniteltu tuotantoteho ja sen mahdollinen portaittainen kasvu 5 vuoden aikaikkunassa
 • Onko tarvetta kahdennetulle yhteydelle
 • Lähestymiskartat investoinnin potentiaalisista sijainneista, joista ilmenee asiakkaan laitteiston suunniteltu paikka kiinteistöllä
 • Liittyjän nimi ja yhteystiedot
 • Lisätiedot investoinnin aikataulusta, kaavoituksesta ja hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista

Voit toimittaa edellä mainitut tiedot Carunan urakoitsijapalveluun tai avainasiakastiimille.

Liitettävien tuotantolaitteistojen ja sähkövarastojen tulee täyttää Fingridin kulloinkin asettamat järjestelmätekniset vaatimukset (VJV ja SJV), jotka määräytyvät voimalaitoksen ja sähkövaraston tyypin A, B, C tai D mukaisesti. 

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 (Fingrid)  >

Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset SJV2019 (Fingrid)  >

Voimalaitosten sähköverovelvollisuus

Sähköverovelvollisuuden kannalta sähköntuottajat jaetaan kolmeen ryhmään:

Tuotantoteho enintään 100 kVA

Pientuottaja ei ole velvollinen maksamaan sähköveroa. Pientuottajan ei tarvitse rekisteröityä verovelvolliseksi eikä tehdä veroilmoituksia omasta sähköntuotannosta. 

Tuotantoteho yli 100 kVA, tuotettu sähköenergia enintään 800 000 kWh vuodessa

Sähköntuottajan tulee rekisteröityä sähköverovelvolliseksi Verohallinnolle. Sähköntuottaja toimittaa veroilmoituksen kerran vuodessa, jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa. 

Tuotantoteho yli 100 kVA, tuotettu sähköenergia yli 800 000 kWh vuodessa

Sähköntuottajan tulee rekisteröityä sähköverovelvolliseksi Verohallinnolle. Sähköntuottaja toimittaa veroilmoituksen kerran kuukaudessa, riippumatta syöttääkö voimalaitos sähköenergiaa sähköverkkoon. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.