Vakiohintaisten vyöhykkeiden ulkopuolinen liittymä

Sähköliittymien hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Jos liittymispaikkasi sijaitsee Carunan sähköliittymävyöhykkeiden ulkopuolella, koostuu liittymismaksu todellisista verkonrakennuskustannuksista.

Liittymävyöhykkeen määrittää liittymän etäisyys lähimpään jakelumuuntamoon sekä liittymän pääsulakkeen koko. Vyöhykkeiden ulkopuolella liittymismaksu koostuu todellisista keski- ja pienjänniteverkon rakentamiskustannuksista. Verkonrakennuskustannusten lisäksi liittymismaksuun lisätään kapasiteettivarausmaksu. Selvitämme vyöhykkeiden ulkopuolisen liittymän hinnan tarjouspyynnön perusteella suunnittelussa.

Käsittelemme tarjouspyyntösi joko alueellisesti tai tapauskohtaisesti hinnoiteltavana riippuen siitä, onko kohteesi lähistöllä muita mahdollisia liittymispaikkoja. Toteutustavan määrittelemiseksi teemme tarjouspyynnön yhteydessä alueellisen tarkastelun. Tarkastelussa käymme läpi alueen muut mahdolliset liittymiskohteet, jotka voitaisiin liittää uuteen muuntopiiriin tai rakennettavaan jakeluverkon haaraan samanaikaisesti. Näin mahdollistetaan mahdollisimman edullinen liittymismaksu sekä kaikille kiinnostuneille tilaisuus liittyä sähköverkkoon. Mahdollisia liittyjiä voivat olla kaavoitetut rakennuspaikat, olemassa olevat rakennukset ja poikkeuslupakohteet.

Selvitä suuntaa antava hinta-arvio liittymää varten tarvittavasta keskijänniteverkon rakentamisesta ja jätä halutessasi tarjouspyyntö. Teemme suunnittelun keski- ja pienjänniteverkon rakentamisesta tarjouspyyntösi perusteella ja olemme sinuun yhteydessä liittymismaksusta ja toimitusajasta.

Jätä tarjouspyyntö

Toteutustavat vyöhykkeiden ulkopuolella

Aluehinnoiteltava liittymä

1. Selvitä hinta ja jätä tarjouspyyntö

Selvitä suuntaa antava hinta-arvio keskijänniteverkon rakentamiskustannuksista alueelle ja jätä tarjouspyyntö liittymismaksusta.

Tarjouspyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Hinnan ja toimitusajan selvitys, sekä aluetarkastelu vievät aikaa. Lisäksi vyöhykkeiden ulkopuolelle sijoittuvat liittymät edellyttävät tyypillisesti mittavaa verkon rakentamistyötä. On hyvä varautua siihen, että tarjouspyynnön jättämisestä menee reilusti aikaa siihen, että sähköt ovat käytettävissä.

Tutustu ja jätä tarjouspyyntö

2. Teemme aluetarkastelun tarjouspyyntösi perusteella

Selvitämme tarjouskäsittelyssä, kuinka monta potentiaalista liittymäkohdetta alueella sijaitsee sopivalla etäisyydellä ja rajaamme alueen potentiaalisten liittymien sijainteihin perustuen. 

3. Suunnittelemme sähköverkon rakentamisen alueelle

Suunnittelemme sähköverkon rakentamisen alueelle mahdollisimman kustannustehokkaasti, esimerkiksi reitin valinnan ja maasto-olosuhteiden osalta. Suunnittelussa oletetaan lähtökohtaisesti, että liittymät ovat 3x25 A kokoisia. Suuremmat liittymät huomioidaan tapauskohtaisesti. 

Liittymismaksu koostuu uusia liittymiä varten rakennettavasta keski- ja pienjänniteverkon laajennuksesta sekä liittymäkohtaisesta kapasiteettivarausmaksusta. Rakentamiskustannukset jaetaan alueen uusien liittyjien kesken. Entuudestaan olemassa olevan verkon vahvistamisesta ei veloiteta.

4. Käynnistämme tarjouskierroksen

Alueellisen liittymismaksun selvittyä varmistamme kiinnostuksesi tarjouskierroksen tekemistä kohtaan. Mikäli olet edelleen kiinnostunut, lähetämme alueen potentiaalisten liittymäkohteiden kiinteistöjen omistajille kirjallisen tarjouksen kiinnostuksesta sähköliittymän tilaamiseen alueellisella liittymismaksulla. Tarjous on voimassa yhden kuukauden ajan.

5. Tarjouskierroksen tulos selviää

Ilmoitamme kyselykierroksen tuloksen liittymän hankinnasta kiinnostuneille. Jotta alue etenee toteutukseen, pitää liittymismaksuilla saada katettua vähintään 60 % alueen rakentamiskustannuksista. Minimiliittymämäärä on tapauskohtainen ja näkyy alueen liittyjille tehdyllä tarjouksella. 

Mikäli kiinnostuneita löytyy vähemmän kuin minimiliittymämäärä, voimme laskea kiinnostuneille uuden tarjoushinnan, jossa pienempi määrä liittyjiä vastaa sähköistettävän alueen rakentamiskustannuksista.   

6. Liittymissopimusten allekirjoitus

Mikäli kiinnostuneita löytyy riittävästi, lähetämme liittymissopimukset kiinnostuneille allekirjoitettavaksi. Vahvistamme liittymissopimuksella liittymän hinnan, toimitusajan sekä liittämiskohdan. Liittymissopimuksella määritelty toimitusaika alkaa siitä, kun Caruna on saanut verkkoa varten tarvittavat maankäyttöoikeudet normaaliehdoin. Alueen verkonrakennus lähtee toteutukseen, jos kaikki kiinnostuneet palauttavat liittymissopimuksen allekirjoitettuna määräaikaan mennessä.

7. Verkon rakentaminen

Aloitamme verkon rakentamisen alueella, kun tarvittava määrä liittymissopimuksia palautuu allekirjoitettuina. Tässä vaiheessa selviää kunkin liittymän rakentamisen tarkka toteutustapa maastossa. Urakoitsijamme on alueen liittyjiin yhteydessä rakentamisen toteutuksesta ja aikataulusta.

Liittymissopimuksella määritelty toimitusaika alkaa siitä, kun Caruna on saanut verkkoa varten tarvittavat maankäyttöoikeudet normaaliehdoin.

8. Tee sähkösopimus sähkönmyyjän kanssa

Liittymissopimuksen lisäksi sinun tulee tehdä sähkösopimus sähkön myyjän kanssa. Liittymän kytkentä edellyttää sähkösopimusta, joten ole sähkönmyyjään yhteydessä hyvissä ajoin. Sähkösopimuksen laskutus alkaa vasta, kun liittymä on kytketty käyttöösi.

9. Sähköurakoitsijasi toimittaa yleistietolomakkeen liittymän kytkennästä

Sähköurakoitsijasi on vastuussa tonttisi sisäisistä sähköasennuksista liittymissopimuksella ilmoitetusta liittämiskohdasta eteenpäin. Hän hankkii ja asentaa liittymällesi pääkeskuksen ja liittymiskaapelin sekä tilaa liittymän kytkennän yleistietolomakkeella. Yleistietolomake tulee lähettää Carunalle hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa.

10. Kytkemme liittymän käyttöösi

Voimme kytkeä liittymän käyttöön, kun liittymissopimus on allekirjoitettu, mahdollinen verkonrakennus on valmistunut, yleistietolomake saapunut ja sähkösopimus tehty. Liittymän kytkennän jälkeen sinulla on Carunan asiakkaana käytössäsi sähköinen itsepalvelukanavamme Caruna Plus. Palvelussa voit tarkastella sähkönkulutusta, katsella tai päivittää asiakastietoja ja maksaa laskuja.

Tapauskohtainen liittymä

1. Selvitä hinta ja jätä tarjouspyyntö

Selvitä suuntaa antava hinta-arvio keskijänniteverkon rakentamiskustannuksista liittymälle ja jätä halutessasi tarjouspyyntö liittymismaksusta.

Tarjouspyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Hinnan ja toimitusajan selvitys, sekä aluetarkastelu vievät aikaa. Lisäksi vyöhykkeiden ulkopuolelle sijoittuvat liittymät edellyttävät myös yleensä mittavaa verkon rakentamistyötä. On hyvä varautua siihen, että tarjouspyynnön jättämisestä menee reilusti aikaa siihen, että sähköt ovat käytettävissä.

Tutustu ja jätä tarjouspyyntö

2. Teemme aluetarkastelun tarjouspyyntösi perusteella

Varmistamme, onko alueella muita potentiaalisia liittymiskohteita. Liittymä toteutetaan tapauskohtaisena, jos liittymispaikan lähistöllä ei ole muita mahdollisesti sähköistettäviä kohteita.

3. Suunnittelemme sähköverkon rakentamisen liittymällesi

Tapauskohtaisuuden varmistuttua, suunnittelemme sähköverkon rakentamisen liittymällesi mahdollisimman kustannustehokkaasti, esimerkiksi reitin valinnan ja maasto-olosuhteiden osalta.

Liittymismaksu koostuu sinun liittymääsi varten rakennettavasta keski- ja pienjänniteverkon laajennuksesta, sekä liittymän koon mukaan määräytyvästä kapasiteettivarausmaksusta. Entuudestaan olemassa olevan verkon vahvistamisesta ei veloiteta.

Yksittäinen liittymä voi olla mahdollista toteuttaa ilman keskijänniteverkon rakentamista, mutta pienjänniteverkkoa on aina rakennettava. Tulevan liittymäsi läheisyydessä entuudestaan sijaitseva sähköverkko saattaa vaikuttaa madaltavasti liittymismaksun suuruuteen.

4. Liittymän hinta ja toimitusaika selviää

Olemme sinuun yhteydessä liittymän hinnasta tarjouspyynnöllä toivomallasi tavalla. Mikäli haluat edetä liittymän toteuttamiseen tarjotulla hinnalla, lähetämme liittymissopimuksen allekirjoitettavaksesi.

5. Allekirjoita liittymissopimus

Vahvistamme liittymissopimuksella liittymän hinnan, toimitusajan sekä liittämiskohdan. Liittymissopimuksella määritelty toimitusaika alkaa siitä, kun Caruna on saanut verkkoa varten tarvittavat maankäyttöoikeudet normaaliehdoin.

6. Verkon rakentaminen

Aloitamme verkon rakentamisen liittymällesi, kun tarvittava liittymissopimus palautuu meille allekirjoitettuna. Tässä vaiheessa selviää verkon rakentamisen tarkka toteutustapa maastossa. Urakoitsijamme on sinuun yhteydessä rakentamisen toteutuksesta ja aikataulusta.

Liittymissopimuksella määritelty toimitusaika alkaa siitä, kun Caruna on saanut verkkoa varten tarvittavat maankäyttöoikeudet normaaliehdoin.

7. Tee sähkösopimus sähkönmyyjän kanssa

Liittymissopimuksen lisäksi sinun tulee tehdä sähkösopimus sähkön myyjän kanssa. Liittymän kytkentä edellyttää sähkösopimusta, joten ole sähkönmyyjään yhteydessä hyvissä ajoin. Sähkösopimuksen laskutus alkaa vasta, kun liittymä on kytketty käyttöösi.

8. Sähköurakoitsijasi toimittaa yleistietolomakkeen liittymän kytkennästä

Sähköurakoitsijasi on vastuussa tonttisi sisäisistä sähköasennuksista liittymissopimuksella ilmoitetusta liittämiskohdasta eteenpäin. Hän hankkii ja asentaa liittymällesi pääkeskuksen ja liittymiskaapelin sekä tilaa liittymän kytkennän yleistietolomakkeella. Yleistietolomake tulee lähettää Carunalle hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa.

9. Kytkemme liittymän käyttöösi

Voimme kytkeä liittymän käyttöön, kun liittymissopimus on allekirjoitettu, mahdollinen verkonrakennus on valmistunut, yleistietolomake saapunut ja sähkösopimus tehty. Liittymän kytkennän jälkeen sinulla on Carunan asiakkaana käytössäsi sähköinen itsepalvelukanavamme Caruna Plus. Palvelussa voit tarkastella sähkönkulutusta, katsella tai päivittää asiakastietoja ja maksaa laskuja.

Kysymyksiä ja vastauksia

Voiko liittymismaksu olla edullisempi, jos useampi tilaa liittymän samalla kertaa?

Aluehinnoittelussa liittymismaksu muodostuu keski- ja pienjänniteverkon rakentamiskustannuksista ja kapasiteettivarausmaksusta. Jos alueella on useita potentiaalisia liittymiskohteita, rakennuskustannukset jaetaan liittyjien kesken. Rajaamme alueen ja potentiaaliset liittymiskohteet tarjouspyyntösi käsittelyn yhteydessä.

Kuuluuko minun vastuulleni selvittää naapureiden kiinnostus liittymän hankintaa kohtaan?

Caruna vastaa alueen rajaamisesta ja potentiaalisten liittymän tilaajien kartoituksesta. Halutessasi voit kuitenkin jutella naapureiden kanssa ja esimerkiksi mainita muistakin kiinnostuneista tarjouspyynnössä.

Miten voin ilmoittaa, että myös naapurini on kiinnostunut sähköliittymästä?

Voit ilmoittaa muista tiedossa olevista kiinnostuneista tarjouspyynnön lisätietoja-kentässä. Jos olet jo lähettänyt tarjouspyynnön, ole meihin yhteydessä chatissa ja mainitse keskustelussa tarjouksen viite.

Sitoudunko ostamaan sähköliittymän, jos täytän tarjouspyynnön?

Et sitoudu. Tarkista ensin hinta-arvio liittymäpolulla. Jos tämän jälkeen olet kiinnostunut tarkemmasta hinnasta, lähetä meille tarjouspyyntö. Olemme sinuun yhteydessä tarjouksesta. Jos kyseessä on aluehinnoiteltava liittymä, lähetämme halutessasi alueen maanomistajille ja sinulle tarjouksen postitse. Jos alueella on riittävästi kiinnostuneita, laitamme sitovat liittymissopimukset allekirjoitettavaksi. Mikäli kyseessä on tapauskohtaisesti hinnoiteltava yksittäinen liittymä, olemme sinuun yhteydessä tarjouksesta ennen liittymissopimusten lähettämistä.

Voinko itse vaikuttaa rakentamisen suunnitelmaan? Esimerkiksi kaapelireitin osalta.

Jos hanke lähtee liikkeelle ja riittävästi kiinnostuneita löytyy, suunnittelijamme käyvät läpi verkonrakentamisen suunnitelman maanomistajien kanssa. Pyrimme huomioimaan mahdollisuuksien mukaan erityistoiveet tässä yhteydessä.

Muuttuuko hinta, jos verkonrakentamisen suunnitelmaan tulee muutoksia?

Lopullisessa liittymissopimuksessa ilmoitettu aluehinta on sitova alueen voimassaolon ajan, vaikka verkon rakennussuunnitelmaan tulisi muutoksia.

Saanko palautusta maksamastani liittymismaksusta, jos samalle alueelle tulee myöhemmin muita liittyjiä?

Liittymissopimuksella erityisehdoissa lukee mahdollisesta jälkiliittyjälausekkeesta liittymisperiaatteiden mukaisesti.

Kuinka kauan liittymän hinnan tai muiden alueen kiinnostuneiden kartoituksessa kestää?

Lähtökohtaisesti tarjouspyynnön käsittelyyn on hyvä varata arviolta 1-3 kuukautta. Kiinnostuskartoitus ja tarjousten lähettäminen postitse pelkästään vie noin kuukauden.

Milloin liittymismaksu laskutetaan?

Liittymislasku laskutetaan, kun verkonrakennus on valmistunut ja liittymä on kytkettävissä verkkoon.