Sähkölaitteiston muutokset

Sähkölaitteisto on muun muassa kiinteistön sähkölaitteista, johdoista ja sähkökeskuksista muodostuva toiminnallinen kokonaisuus. Kun kiinteistön sähkölaitteiston päivittäminen on ajankohtaista, ota yhteyttä sähköurakoitsijaan.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä sähköurakoitsija varmistaa, että kiinteistösi sähköistetään turvallisesti ja oikein.

Sähköurakoitsija tarkistaa kiinteistön sähkölaitteiston tarvittavat muutokset tarpeesi perusteella ja tekee toimenpiteet. Jos esimerkiksi liittymän pääkeskukseen tai liittymisjohtoon tehdään muutoksia tai liittymän alle tarvitaan lisää sähkömittareita, ilmoittaa urakoitsijasi niistä meille. Jos muutokset edellyttävät Carunan yhteistyöurakoitsijan toimenpiteitä, tilaamme ne sähköurakoitsijasi ilmoituksen perusteella.

Pääkeskuksen ja liittymisjohdon muutokset ovat usein ajankohtaisia liittymän muutoksissa, erityisesti liittymän suurentamisen ja ylläpidon yhteydessä. Huomioithan muutoksen yhteydessä, että liittymän omistajuus on ajan tasalla ja olet tehnyt tarvittaessa tilauksen liittymän muutoksesta hyvissä ajoin!

Näin sähkölaitteiston muutostilaus etenee

1

Onhan sähköliittymän omistajuus ajan tasalla?

Sähkölaitteiston muutoksen yhteydessä on hyvä huolehtia myös muut liittymäasiat ajan tasalle. Ilmoita omistajan muutoksesta helposti Caruna Plussassa.

Kirjaudu
2

Onko liittymän liittymisoikeus tarpeeksi suuri?

Oletko suurentamassa sulakkeita muiden sähkölaitteiston muutosten ohessa? Sulakekoon muutokseen tarvitset aina sähköurakoitsijan, joka selvittää tarvitsemasi sulakekoon sekä vaihtaa tarvittaessa sulakepohjat ja sulakkeet. Urakoitsijasi ilmoittaa muutoksista meille.

Huomioithan sulakekokoa suurentaessasi, että liittymän pääsulakkeet eivät saa olla suuremmat kuin liittymän liittymisoikeus. Tarkista liittymisoikeutesi Caruna Plussasta. Jos se ei ole riittävä suurennettuja sulakkeita varten, tilaa meiltä liittymisoikeuden suurentaminen. 

Suurenna sähköliittymää
3

Hanki sähköurakoitsija

Sähköurakoitsija tekee tarvittavat toimenpiteet sähkölaitteistoosi ja ilmoittaa muutoksista meille. Ammattimainen sähköurakoitsija varmistaa, että kiinteistösi sähköistetään turvallisesti ja oikein.

4

Sähköurakoitsijasi lähettää muutoksista tarvittaessa ilmoituksen Carunalle

Ilmoituksella sähköurakoitsijasi vakuuttaa, että muutostyöt on tehty säädösten mukaisesti ja uudet asennukset voi liittää sähköverkkoon turvallisesti. Urakoitsijan ilmoitus tulee olla meillä viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua työn ajankohtaa. Muutostyöt voivat edellyttää Carunan yhteistyöurakoitsijan toimenpiteitä, jotka veloitamme palveluhinnastomme mukaisesti.

Palvelumaksuhinnasto
5

Tilaamme tarvittavan työn yhteistyöurakoitsijaltamme, joka sopii muutostyön ajankohdan sähköurakoitsijasi kanssa

Sovimme tarkan ajankohdan sähköurakoitsijasi kanssa, koska varmistamme samalla töiden teknisten edellytysten täyttymisen. Näitä ovat muun muassa oikeanlainen maadoitus sekä kaapelin suojaus. 

6

Veloitamme tehdystä työstä palvelumaksuhinnastomme mukaisen maksun

Kysymyksiä ja vastauksia

Minne mittauskeskuksen saa sijoittaa?

Asiakkaan on järjestettävä Carunalle korvauksetta viivytyksetön pääsy mittauskeskukselle ja laitteistolle. Ensisijaisesti laitteet pitää sijoittaa tilaan, jonne on vapaa pääsy. Omakotitaloissa, vapaa-ajan asunnoissa ja muissa yksittäisissä rakennuksissa suosittelemme tonttikeskusta ulos tai sähköpääkeskusta talon ulkoseinälle. Esimerkiksi ulkotilassa laitteiston lukituksena toimii kolmioavainlukitus (pientalot ja muut yksittäiset rakennukset).

Lukituissa tiloissa pääsy voidaan toteuttaa liittyjän järjestämällä sisäänpääsyllä, kuten asiakkaan tilaama päivystävä huolto (taloyhtiöt, teollisuus, liiketilat ja sairaalat).

Voit myös asentaa Carunan käyttöön kaksipesäisen lukon tai avainsäilön ja avainpesän reittiavaimelle (aidatut kiinteistöt, telemastot ja pumppaamot, kiinteistö- ja asiakasmuuntamot).

Lue lisää lukituksista
Kaapeloiko Caruna ilmalinjan ja mitä kustantaa tontin osuuden kaapelointi?

Katso ensin karttapalvelustamme, onko tonttisi osa Carunan verkonrakennusprojektia.

Jos tonttisi kohdalla ei ole projektia, voit tehdä oman urakoitsijasi kanssa muutoksia liittymisjohtoon. Liittymisjohto on kaapeli tai ilmalinja, jonka toinen pää syöttää asiakkaan keskusta ja toinen pää on kytketty Carunan verkkoon. Kysy urakoitsijaltasi toteutusvaihtoehdoista ja pyydä häntä tilaamaan Carunalta tarvittavat muutostyöt. Laskutamme työstä palvelumaksuhinnastomme mukaisesti.

Jos haluat kaapeloida enemmän kuin liittymisjohdon, lähetä meille tarjouspyyntö verkostomuutoksesta. Selvitämme työn toimitusajan ja hinnan erikseen. Lähtökohtaisesti asiakaslähtöiset muutostyöt maksavat alkaen 500 euroa ja verkonrakennustapauksissa toimitusaika on useita kuukausia. Lähetämme tarjouksen sinulle allekirjoitettavaksi.

Lähetä tarjouspyyntö
Caruna on saneerausprojektissa tehnyt muutoksia tontillani. Tarvitsenko oman sähköurakoitsijan siirtämään keskuksen ulos? 

Caruna ei tee muutoksia asiakkaiden sähköpääkeskuksiin. Sähköurakoitsijasi vastaa tarvittavista muutostöistä kiinteistön sähköistykseen ja sähköpääkeskukseen. Sähköurakoitsijasi tilaa Carunalta tarvittavat muutostyöt ja kirjaa tilaukseen, että työ tehdään alueella olevan projektin yhteydessä. Urakoitsijamme sopii työn ajankohdasta sähköurakoitsijasi kanssa.

Sain sopimuksen liittämiskohdan muutoksesta. Mistä on kyse?

Liittymiskaapelin uusiminen tai jatkaminen voi muuttaa liittämiskohtaa, jolloin sovimme muutoksesta liittymän omistajan kanssa erillisellä muutossopimuksella. Huomioithan, että muutoksen jälkeen kunnossapitovastuu ja omistajuus uudesta sähköurakoitsijasi asentamasta kaapelista siirtyy samalla sinulle.

Tarkistamme muutossopimuksen tarpeellisuuden urakoitsijan ilmoituksen käsittelyn yhteydessä ja lähetämme sopimuksen tarvittaessa allekirjoitettavaksi liittymän omistajalle. Tilaamasi työ etenee yhteistyöurakoitsijallemme, kun muutossopimus palautuu meille allekirjoitettuna.

Sähköurakoitsijani tilaama työ on kiireellinen. Mitä teen?

Sähköurakoitsijasi tilaa työn meiltä. Kiireellisessä tapauksessa pyydä urakoitsijaasi soittamaan urakoitsijapalveluumme ja kysymään, voiko lomakkeella pyydetyn työn suorittaa pikatoimituksena yhdeksän työpäivän sisällä. Tarkistamme pikatoimituksen mahdollisuuden tapauskohtaisesti yhteistyöurakoitsijamme kanssa. Laskutamme pikatoimituksesta palveluhinnastomme mukaisesti.

Katso palvelumaksuhinnasto
Tilaan lisämittareita liittymälle. Missä vaiheessa teemme sähkösopimukset?

Urakoitsijasi tilaa lisämittareiden asennuksen sekä muut tarvittavat työt meiltä. Luomme tilauksen käsittelyn yhteydessä käyttöpaikkatunnukset ja ilmoitamme ne sähköpostilla tilaukselle merkitylle yhteyshenkilölle. Asiakkaan tulee tehdä sähkösopimukset sähkönmyyjän kanssa kaikille käyttöpaikoille ennen kuin työ etenee urakoitsijallemme ja mittarit asennetaan.