Suurenna sähköliittymää

Jos sähkön käyttötarpeesi kasvaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon tai sähköauton latauspisteen myötä, voit korottaa nykyistä liittymisoikeuttasi eli liittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden kokoa.

Tarkista sähköurakoitsijasi kanssa tarvittava sähköliittymän koko sekä nykyisen laitteistosi soveltuvuus halutulle muutokselle, ja tilaa liittymisoikeuden suurentaminen. Me hoidamme mahdolliset muutokset sähköverkkoon liittymän liittämiskohtaan saakka. Siitä eteenpäin sähkölaitteiston tarvittavat muutokset tekee oma urakoitsijasi. Liittymän sulakkeiden suurentaminen kiinteistössä kuuluu oman urakoitsijasi vastuulle. 

Liittymisoikeuden suurentamisesta veloitamme lisäliittymismaksun, jossa olemassa olevan liittymän koon mukainen liittymismaksu vähennetään suurennetun koon liittymismaksusta.

Näin sähköliittymän suurentaminen etenee

1

Onhan sähköliittymä jo nimissäsi?

Vain liittymän omistaja voi tilata liittymisoikeuden suurentamisen. Ilmoita omistajan muutoksesta helposti Caruna Plussassa. Voit tehdä tilauksen myös valtakirjalla, jonka liität mukaan tilaukselle.

Ilmoita liittymän omistajanvaihdosta
2

Tarkista sähköurakoitsijaltasi tarvittava sähköliittymän koko sekä nykyisen laitteistosi soveltuvuus halutulle muutokselle

Kun mietit, minkä kokoisen liittymisoikeuden tarvitset, ota yhteyttä sähköurakoitsijaan. Hänen kanssaan varmistat tarvittavan liittymän koon sekä onko nykyinen liittymisjohto riittävä ja soveltuuko sähkölaitteistosi haluamallesi muutokselle.

Liittymän koko, eli liittymisoikeus, tarkoittaa liittymän suurimman sähkönjakelun määrittelyä liittymän sulakekoon (nimellisvirta) mukaan. Liittymisoikeutta ei voi myöhemmin pienentää, mutta suurentaminen on mahdollista. Liittymän sulakkeita voi tarvittaessa pienentää tai suurentaa liittymisoikeuden rajoissa.

3

Tilaa meiltä sähköliittymän suurentaminen hyvissä ajoin, kun tarvittava liittymän koko on tiedossasi

Tarkistamme tilauksen käsittelyssä, tarvitseeko sähköverkkoa vahvistaa liittymän suurentamisen takia. Jos verkonvahvistus on tarpeellinen, muutoksen toimitusaika on useita kuukausia. Tarvittaessa vahvistamme sähköverkkoa liittämiskohtaan saakka. Vahvistamme liittämiskohdan ja toimitusajan lisäliittymissopimuksella.

Suurenna sähköliittymää
4

Saat meiltä lisäliittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Tilaus astuu voimaan allekirjoituksen jälkeen ja työt alkavat

Jos sähköverkkoa pitää vahvistaa liittymän suurentamista varten, tilaamme rakentamistyön yhteistyöurakoitsijaltamme, joka aloittaa verkonrakentamisen suunnittelulla ja lupien haulla. Urakoitsija on sinuun yhteydessä rakentamisen toteutuksesta sekä tarkasta aikataulusta noin kahden viikon kuluessa lisäliittymissopimuksen palauttamisesta. Ilmoitamme lisäliittymissopimuksellasi verkon olevan valmis, jos verkon vahvistamista ei tarvita.

Veloitamme lisäliittymismaksun, kun suurennettu liittymisoikeus voidaan ottaa käyttöön. Tämä tapahtuu hetimiten verkonrakennuksen valmistuttua tai lisäliittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen, jos verkko on muutosta varten valmis.

5

Sähköurakoitsijasi vastaa sähkölaitteiston muutoksista ja tilaa työt Carunalta

Sähköurakoitsijasi tekee suurentamista varten tarvittavat muutokset kiinteistön asennuksiin sekä pääkeskukseen ja liittymisjohtoon. Hän myös asentaa suuremmat liittymän pääsulakkeet pääkeskukseen ja ilmoittaa siitä sekä muista laitteistoon tehdyistä muutoksista Carunalle yleistietolomakkeella. Ilmoitus tulee lähettää meille viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua suurennetun liittymän käyttöönottoa.

6

Suurennettu liittymä on käytössäsi!

Suurempi liittymä voidaan ottaa käyttöön, kun mahdolliset verkonvahvistustoimenpiteet ovat valmiit, ja oma sähköurakoitsijasi on varmistanut sähkölaitteiston valmiuden muutosta varten.

Kysymyksiä ja vastauksia sähköliittymän suurentamisesta

Mistä tiedän, minkä kokoisen liittymän tarvitsen?

Kun sähköliittymän suurentaminen on ajankohtaista, ota yhteyttä sähköurakoitsijaan. Hänen kanssaan varmistat tarvittavan liittymän koon sekä onko nykyinen liittymän liittymisjohto riittävä, ja soveltuuko sähkölaitteistosi haluamallesi muutokselle.

Kuinka nopeasti suurennetun liittymän voi saada käyttöön?

Se riippuu sähköverkon ja kiinteistösi sähkölaitteiston muutostarpeista.

Jos sähköverkkoa pitää vahvistaa liittymisoikeuden suurentamista varten, on toimitusaika useita kuukausia ja vahvistamme sähköverkon liittämiskohtaan saakka. Vahvistamme toimitusajan lisäliittymissopimuksella.

Jos sähköverkkoa ei tarvitse vahvistaa, sähköurakoitsijasi voi suurentaa liittymän pääsulakkeet saman tien, isommat sulakkeet voi ottaa käyttöön heti lisäliittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Sähköurakoitsijasi pitää aina varmistaa kiinteistön sähkölaitteiston soveltuvuus muutokselle. Jos liittymän suurentamisen yhteydessä tehdään muita muutoksia sähkölaitteistoon, kuten pääkeskukseen tai liittymisjohtoon, voi muutos vaatia toimenpiteitä Carunan yhteistyöurakoitsijalta. Urakoitsijasi ilmoittaa muutoksista yleistietolomakkeella, joka tulee toimittaa meille viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua suurennetun liittymän käyttöönottoa.

Mitä liittymisoikeuden suurentaminen maksaa?

Sähköverkkoon liittymisestä laskutamme liittymähinnaston mukaisen lisäliittymismaksun. Lisäliittymismaksu muodostuu siitä, kun liittymisoikeuden muuttuessa vähennämme vanhan liittymisoikeuden hinnan verran suuremmasta liittymismaksusta. Esimerkiksi 3x25 ampeerin liittymän korotus 3x35 ampeeriin vyöhykkeellä 1 Caruna Oy:n alueella maksaa 1 060 euroa. Tutustu korotuksen hintoihin liittymismaksuhinnastossamme.

Liittymismaksuhinnat
Mistä voin tarkistaa kuinka paljon minulla on liittymisoikeutta?

Asiakkuudeltasi löytyvät sopimukset ja liittymän liittymisoikeuden voit tarkistaa Caruna Plussasta. Jos et näe liittymissopimuksen tietoja, on mahdollista, että sähköliittymän omistajatieto ei ole ajan tasalla. Liittymän omistajanvaihdosta Carunalle ilmoittaa liittymän uusi omistaja. Jos liittymän pitäisi olla omistuksessasi, päivitä sähköliittymä nimiisi omistajanvaihtolomakkeella.

Kirjaudu
Muuttuuko sähkönsiirtotuotteeni samalla?

Siirtotuote voi muuttua samalla. Siirtotuote perustuu Carunan kanssa tekemääsi verkkopalvelusopimukseen sähkön jakelusta ja sen määrittää käytössäsi olevien sulakkeiden koko. 

Sähkönsiirron hinnat
Mitkä tehtävät liittymän suurentamisessa kuuluvat Carunalle?

Tarvittaessa vahvistamme sähköverkkoa suurempaa liittymisoikeutta varten liittymän liittämiskohtaan saakka. Työn toteuttaa yhteistyöurakoitsijamme, joka on sinuun yhteydessä työn toteutuksesta ja tarkasta aikataulusta noin kahden viikon kuluessa lisäliittymissopimuksen palauttamisesta.

Jos sähköurakoitsijasi tekee liittymän suurentamisen yhteydessä muutoksia sähkölaitteistoon, kuten pääkeskukseen tai liittymisjohtoon, voivat ne vaatia kytkentä- ja mittaritöitä, jotka urakoitsijasi tilaa meiltä. Yleistietolomake pitää lähettää meille viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua työn ajankohtaa. Yhteistyöurakoitsijamme sopii työn tarkan ajankohdan urakoitsijasi kanssa.

Mitkä tehtävät ovat minun vastuullani?

Sinun tulee hankkia sähköurakoitsija hyvissä ajoin ennen tarvittua muutosta. Hän varmistaa kiinteistösi sähkölaitteiston valmiuden muutosta varten ja vastaa muutostöistä liittämiskohdasta eteenpäin. Näihin sisältyvät muun muassa liittymiskaapelin ja pääkeskuksen mahdolliset muutokset sekä sulakkeiden suurentaminen. Sähköurakoitsijasi ilmoittaa muutoksista Carunalle, ja ilmoitus pitää lähettää meille viimeistään kolme viikkoa ennen työn toivottua ajankohtaa.

Sähköurakoitsijani mukaan liittymisjohto on uusittava muutoksen yhteydessä. Kenen vastuulle se kuuluu?

Liittymisjohdon uusimisen vastuu riippuu liittymän liittämiskohdasta sekä siitä, onko liittymisjohto mitoitukseltaan riittävä noussutta liittymän kokoa varten.

Jos liittymän liittämiskohta on pääkeskus ja liittymisjohto ei ole mitoitukseltaan riittävä, kuuluu Carunan verkonvahvistustoimenpiteisiin myös liittymisjohdon uusiminen. Muissa tapauksissa liittymisjohdon uusiminen on asiakkaan vastuulla. Ilmoitamme liittämiskohdan ja mahdollisen verkonvahvistustarpeen lisäliittymissopimuksella.

Huomioithan, että Caruna ei tee muutoksia asiakkaan kiinteistön sisäasennuksiin. Jos pääkeskus on siis sisällä, on asiakas oman urakoitsijansa kanssa vastuussa kaapelireitistä kiinteistön ulkopuolelta pääkeskukselle.

Sähköliittymällämme on useita omistajia, joista yksi haluaa korottaa liittymää. Miten toimimme? 

Tee tilaus liittymän suurentamisesta. Laitamme lisäliittymissopimuksen allekirjoitettavaksi kaikille liittymän omistajille. Sopimus voidaan myös lähettää yhdelle omistajalle allekirjoitettavaksi, jos muut omistajat ovat valtakirjalla antaneet hänelle luvan tilata liittymän suurentaminen ja allekirjoittaa sopimus muiden puolesta. Lisää valtakirja tilauksen liitteeksi.

Lähetämme liittymisoikeuden muutoksesta yhden lisäliittymislaskun, joka on osoitettu kaikille liittymän omistajille. Emme voi jakaa laskua osiin eri omistajien kesken tai osoittaa laskua vain yhdelle omistajista, mutta voitte yhdessä sopia laskun maksamisesta.

Ilmoita sähköliittymän omistajatieto

Sähköliittymän tiedot sähköauton hankintaa tai lämmitysmuodon muutosta varten

Jos olet selvittämässä omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon sähköliittymän riittävyyttä, ole yhteydessä sähkösuunnittelijaan tai laitteiston toimittajaan. Jos he tarvitsevat selvitystä varten tietoja nykyisestä kulutuksestasi ja sähköliittymästäsi, voit tarkistaa tehokulutuksesi ja liittymäsi tiedot helposti Caruna Plussasta

Jos olet konsultti tai sähkösuunnittelija tai olet selvittämässä esimerkiksi rivitalon tai kerrostalon liittymän jäljellä olevaa kapasiteettia kustannuslaskentaa varten, olethan meihin yhteydessä alta löytyvällä lomakkeella. Huomiothan, että jos kysyt tietoja liittymän omistajan puolesta, tarvitset valtakirjan.

Lähetä tehotietokysely