Tilaa sähköliittymä määräajaksi

Määräaikainen sähköliittymä soveltuu pääosin yritysten väliaikaisiin sähkön tarpeisiin, kuten ammattimaiselle rakennustyömaalle, tapahtumalle tai vaikkapa kesäaikaiselle jäätelökioskille.

Määräaikainen liittymä on nimensä mukaisesti käytössä vain määrätyn ajan, lähtökohtaisesti enintään kaksi vuotta tai tapauskohtaisesti kauemminkin, jos esimerkiksi rakennustyömaa on käynnissä yli kaksi vuotta. 

Liittymän sähkön käytön tulee olla yhtäjaksoista sähköntarpeen loppumiseen asti. Jos jatkuvalle sähkölle ei ole tarvetta alle kaksi vuotta, esimerkiksi tapahtumien tai kesäkioskien tapauksissa, tulee liittymän lopettamisesta ilmoittaa Carunalle tapahtuman tai sesongin loppuessa. Irtikytkennän yhteydessä myös sähkösopimus päättyy, joten siitä ei tarvitse olla erikseen yhteydessä sähkönmyyjään.

Määräaikaiselle liittymälle ei välttämättä löydy liittämiskohtaa sähköverkosta eikä sille rakenneta uutta liittämiskohtaa kuten pysyville liittymille. Jos määräaikaisen liittymän liittäminen olemassa olevaan verkkoon ei onnistu, tulee tilata joko pysyvä sähköliittymä tai ottaa käyttöön aggregaatti.

Jos sähkön käytön aikana huomataan, että kohteessa tarvitaan pysyvästi sähköä, tilaa pysyvä sähköliittymä. Tämän jälkeen määräaikainen liittymä ei ole enää käytössä.

Näin määräaikaisen sähköliittymän tilaus etenee

1

Urakoitsijasi tarkistaa määräaikaisen liittymän liitettävyyden Carunalta

Määräaikaisen liittymän liitettävyys tulee tarkistaa Carunan urakoitsijapalveluiden kanssa, kun tarvittava liittymän koko on tiedossa. Katsomme sijainnin ja toivotun liittymäkoon perusteella, onko liittymä liitettävissä Carunan nykyiseen verkkoon.

2

Urakoitsijasi tilaa määräaikaisen liittymän ja sen kytkennän

Jos toivottu liittymä on liitettävissä verkkoon, oma sähköurakoitsijasi vastaa sähköverkon rakentamisesta ilmoittamallemme liittämiskohdalle, ja tilapäisestä sähköpääkeskuksesta. Sähköurakoitsija tilaa sekä liittymän että sen kytkennän sähköverkkoon yleistietolomakkeella. Tilaus tulee lähettää Carunalle viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua kytkentää.

3

Tee sähkösopimus valitsemasi myyjän kanssa

Emme voi kytkeä sähköliittymää käyttöön ellet ole tehnyt sähkönmyyjäsi kanssa sopimusta sähkön myynnistä. Olethan siis yhteydessä sähkönmyyjään hyvissä ajoin. Voit vertailla sähkönmyyjiä esimerkiksi Energiaviraston palvelussa sahkonhinta.fi.

Ilmoitamme sinulle käyttöpaikkatunnuksen sopimuksen tekemistä varten, kun olemme käsitelleet urakoitsijan ilmoituksen. Laskutus sähkönkulutuksesta alkaa liittymän kytkennän jälkeen.

4

Käsittelemme yleistietolomakkeen ja tilaamme yhteistyöurakoitsijaltamme tilapäisen keskuksen kytkennän 

Yhteistyöurakoitsijamme sopii sähköurakoitsijasi kanssa tarkan aikataulun tilapäisen keskuksen kytkennälle. Kytkentätilaus etenee urakoitsijallemme asti vasta, kun olet tehnyt sähkösopimuksen.

5

Määräaikainen liittymä on kytketty

Liitämme urakoitsijasi asentaman liittymisjohdon sähköverkon liittämiskohdassa ja asennamme keskukseen sähkömittarin urakoitsijasi kanssa sovittuna ajankohtana. Laskutamme tämän jälkeen määräaikaisen liittymän ja mahdollisten lisäkaapelien kytkennästä palveluhinnastomme mukaisesti. Laskutus pyörähtää käyntiin mittarin asennuspäivästä.

6

Määräaikaisen liittymän sähköntarve päättyy

Ole yhteydessä meihin liittymän lopettamisen tarpeesta asiakaspalveluumme chatin kautta. Tilaamme yhteistyöurakoitsijaltamme liittymän irtikytkennän ja mittarin poiston. Määräaikaisen liittymän sähkösopimus päättyy automaattisesti samalle päivälle kuin mittarin poisto, eikä sinun tarvitse olla lopettamisesta erikseen yhteydessä sähkönmyyjään. 

Kysymyksiä ja vastauksia määräaikaisesta sähköliittymästä

Tarvitseeko määräaikainen liittymä tilata erikseen?

Ei tarvitse. Sähköurakoitsijasi tilaa määräaikaisen liittymän kytkennän ja luomme määräaikaisen liittymän tiedot tilauksen perusteella.

On tärkeää, että urakoitsijasi täyttää asiakas- ja laskutustiedot ilmoitukselle oikein. Jos meillä on tiedoista jotain kysyttävää, olemme sinuun yhteydessä.

Tarvitsen alkuun työmaalle sähköt, tilaanko pysyvän liittymän vai määräaikaisen liittymän? 

Työmaa-aikainen sähkö voidaan järjestää joko pysyvänä sähköliittymänä tai hankkimalla erillinen määräaikainen sähköliittymä.

Määräaikainen liittymä on tarkoitettu pääsääntöistesti yritysten käyttöön suuremmilla rakennustyömailla. Jos rakennettavalla kiinteistöllä on valmis liittymispiste, suosittelemme hankkimaan työmaalle pysyvän sähköliittymän, kun rakennusaikainen sähköntarve ei ylitä lopullisen liittymän kokoa. Tämä koskee sekä pieniä (25 A-63 A) että suuria (80 A-960 A) liittymiä. 

Suurilla liittymillä saattaa määräaikainen sähköliittymä tulla tarpeeseen, jos tarvitset työmaalla suuremmat sulakkeet kuin pysyvän liittymän koko (liittymisoikeus) mahdollistaa.

Voinko päättää itse liittymispisteen tai vaihtaa ilmoitettua liittymispistettä? 

Se ei ole mahdollista. Sähköurakoitsijasi täytyy tarkistaa liittämiskohta urakoitsijapalvelustamme ennen verkonrakennuksen toimenpiteitä. Kaikki mahdolliset valmiina olevat liittämiskohdat on ensisijaisesti varattu pysyville sähköliittymille.

Mitä sähkönsiirto maksaa? Millainen siirtotuote on sopivin?

Siirtotuotteena määräaikaisissa liittymissä toimii Yleissiirto. Isommissa kohteissa siirtotuote määräytyy liittymän koon mukaan ja on joko Tehosiirto 1 PJ tai Tehosiirto 1 KJ. Veloitamme tuotteen mukaisen perusmaksun sekä tehosiirtokohteissa tehomaksun kaksinkertaisina.

Voiko samalla liittymällä käyttää samaan aikaan tilapäistä ja pysyvää keskusta, jossa tilapäisessä keskuksessa on suuremmat sulakkeet kuin pysyvän liittymän liittymisoikeus?

Yhdellä liittymällä ei voi syöttää kahta keskusta. Jos tarvitset työmaalla suuremmat sulakkeet kuin pysyvän liittymän koko (liittymisoikeus) mahdollistaa, tulee sähköurakoitsijasi selvittää kanssamme, onko tarvittavan kokoinen määräaikainen liittymä liitettävissä verkkoon.

Jos määräaikaisen liittymän liittämiskohta on sama kuin pysyvän liittymän, voi määräaikaisen liittymän tilapäisen työmaakeskuksen ottaa käyttöön rakennustyömaan ajaksi. Rakennustöiden päätyttyä voi pysyvän liittymän ottaa käyttöön samalla, kun tilapäinen keskus kytketään irti ja määräaikainen liittymä lopetetaan. Sähköurakoitsijasi ilmoittaa meille, että tilapäinen keskus otetaan pois käytöstä samalla, kun pysyvän liittymän keskus kytketään käyttöön ja mittaroidaan.

Voiko määräaikaisen liittymän uusia?

Määräaikainen liittymä on tarkoitettu vain väliaikaista sähkön tarvetta varten. Jos sähköntarve kohteessa on jatkuvaa, tulee määräaikaisen liittymän sijasta ottaa käyttöön pysyvä liittymä.

Liittymä voidaan uusia kausiluonteisiin tarpeisiin, kuten festareille tai kesäaikaisille jäätelökioskeille. Liittymän lopettamisesta pitää ilmoittaa meille aina, kun sähköntarve päättyy, jotta voimme irrottaa liittymän verkosta ja poistaa mittarin. Myös kausittaisesta uusimisesta tulee urakoitsijan tehdä meille ilmoitus ja asiakkaan maksaa palveluhinnastomme mukaiset maksut työmaa- tai tilapäiskeskuksen mittaroinnista, kytkennästä ja irrotuksesta sekä mahdollisista lisäkaapelien kytkennöistä.

Tarvitsen määräaikaisen keskijänniteliittymän, miten toimin?

Määräaikaisen liittymän liitettävyys tulee selvittää Carunalta hyvissä ajoin ennen sähkön tarvetta. Ole yhteydessä Carunan liittymäpalvelutiimiin joko puhelimitse 020 520 4560 tai sähköpostilla.

Liitettävyyden selvittämistä varten tarvitsemme tiedon tarvittavasta tehosta ja määräaikaisen liittymän sijainnin. Määräaikaisen keskijänniteliittymän liitettävyyden selvittäminen kestää noin kaksi viikkoa, jonka aikana selvitämme mahdollisuuden liittää määräaikainen liittymä sähköverkkoon.