Uudistamme sähköverkkoamme pitkäjänteisesti energiamurroksen tarpeet huomioiden.

Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmat

Yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvan energiantuotannon kasvu ja sähköinen liikenne vaativat vahvan ja älykkään sähköverkon, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan 2035 mennessä. Tätä jokaista suomalaista koskettavaa energianlähteiden ja energiankäytön muutosta kutsutaan energiamurrokseksi. Uudistamme sähköverkkoamme pitkäjänteisesti energiamurroksen tarpeet huomioiden.

Yhteiskuntamme nojaa vahvasti sähköön, mutta sen kulutus ja tuottaminen on valtavassa murroksessa. Tähän asti energiajärjestelmämme on ollut erittäin suoraviivainen: sähköä ja lämpöä on tuotettu tasaiseen tahtiin suurissa tuotantolaitoksissa ja kuluttajat kodeissa, tehtailla ja toimistoissa ovat käyttäneet sitä silloin, kun ovat tarvinneet.

Sekä kulutus että tuotanto on ollut tasaista ja mahdolliset kulutuspiikit ennustettavissa, jolloin tuotantoa on voitu sopeuttaa muuttuneisiin tarpeisiin.

Parhaillaan on käynnissä muutoksen välivaihe, energiamurros, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ajetaan alas ja siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin. Suomessa rakennetaan parhaillaan valtavia määriä uusia tuulipuistoja, minkä lisäksi niin yritykset, kunnat kuin yksityishenkilöt ovat asentaneet katoilleen aurinkopaneeleja.

Kaikki tämä tulee vaikuttamaan, miten sähköverkkoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Asiakas energiamurroksessa

Alta näet Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n kehittämissuunnitelmat, joissa esittelemme sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet kehittämisvyöhykkeittäin. Suunnitelmissa kerromme, kuinka Carunan sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa energiamurroksen läpiviennissä ja täyttää toimitusvarmuudelle asetut vaatimukset.

Kiitos tuhansille kyselyyn vastanneille asiakkaallemme!

Asiakkaillamme oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia 29.4.-29.5.2022 välisenä aikana. Kiitos kaikille tuhansille vastauksensa ja kommenttinsa antaneille! Olemme arponeet sähköpyörän voittajan ja olemme yhteydessä voittajaan henkilökohtaisesti.

Analysoimme vastauksia ja tarkemmat johtopäätökset sekä lopulliset kehittämissuunnitelmat julkaisemme kesän aikana.

Caruna Espoo Oy

Caruna Oy

Vastaa ja voita sähköpyörä

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi julkaisette jakeluverkon kehittämissuunnitelmanne asiakkaille ja pyydätte siihen kommentteja? 

Me Carunalla käymme aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja kartoitamme heidän tarpeitaan sähköverkolle. jotta osaisimme kehittää sähkön jakeluverkkoamme palvelemaan heitä entistä paremmin ja vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin.

Olemme toimittaneet kehittämissuunnitelmiamme vuodesta 2014 alkaen Energiavirastolle. Sähkömarkkinalakia muutettiin vuonna 2021 siten, että siihen lisättiin vaatimus asiakkaiden viralliseen kuulemiseen sähköverkon kehittämisessä. Tänä vuonna tekemämme jakeluverkon kehittämissuunnitelma on ensimmäistä kertaa avoinna asiakkaidemme kommenteille.

Lisätietoa Energiaviraston verkon kehittämisen valvonnasta
Miten voin perehtyä suunnitelmaan ja jättää kommenttini?

Näet suunnitelman helposti tältä nettisivulta löytyvistä linkeistä viimeistään 29.4.2022. Voit myös ladata Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n kehittämissuunnitelmat itsellesi PDF-muodossa.

Palautetta keräämme tällä sivulla julkaistavan lomakkeen kautta. Lomakkeen saa auki, kun on ensin tunnistautunut asiakkaaksemme Caruna Plus -tunnuksilla tai verkkopankkitunnuksilla. Tunnistautumisella haluamme varmistaa, että kuullemme todella omia asiakaitamme.

Voiko useampi henkilö samasta taloudesta antaa vastauksen? 

Keräämme vastauksia omilta asiakkailtamme. Tavallisesti samasta taloudesta on asiakastietoihimme merkitty vain yksi henkilö. Vastauksia saa ja kannattaa pohtia kaikkien samassa taloudessa asuvien kesken! Asiakastietoihimme merkitty henkilö täyttää vastauslomakkeeseen koko talouden ajatukset.

Miksi vastaaminen vaatii tunnistautumista?

Haluamme vastauksia nimenomaan omilta asiakkailtamme. Tunnistautumisen avulla varmistamme, että vastaaja on asiakkaamme ja voimme yhdistää vastaukset tiettyyn alueeseen. Tällä tavoin saamme parhaimman tietoa paikallisista olosuhteista ja tarpeista. 

Emme käytä henkilö- tai asiakastietoja muihin tarkoituksiin. Yksittäisiä vastauksia tai henkilö- ja asiakastietoja ei luovuteta Carunan ulkopuolisille tahoille.

Miten vastaukseni otetaan huomioon ja saanko tietoa lopullisesta kehittämissuunnitelmasta?

Käymme kaikki vastaukset läpi ja teemme yhteenvedon alueittain. Vastauksia hyödynnetään Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmia laadittaessa ja sähköverkon rakentamissuunnitelmien toteutuksessa. Voimme myös muuttaa laadittua kehittämissuunnitelmaa, jos se on ristiriidassa asiakkailta tulleen palautteen enemmistön kanssa.

Mistä voin seurata jatkossa verkon kehittämissuunnitelmia?

Valmistuneet kehittämissuunnitelmat julkaistaan tällä sivulla kesäkuun 2022 lopussa. Jatkossa niitä päivitetään kahden vuoden välein. 

Milloin saan tietää, miten vastaukseni vaikutti verkon kehittämissuunnitelmiin?

Julkaisemme kesäkuun lopussa kehittämissuunnitelmien lopulliset versiot. Näiden lisäksi kerromme myös asiakaskuulemisten tulokset ja siitä, miten ne ovat vaikuttaneet kehittämissuunnitelmiin.

Miksei ole kuin yksi lomake, vaikka on kaksi suunnitelmaa?

Tunnistamme kirjautumisen perusteella kumman verkkoyhtiön asiakas olet.

Kirjautuminen ei onnistu, mutta haluaisin silti antaa palautetta. Miten voin antaa palautetta?

Voit käyttää vastaamiseen myös tätä linkkiä. Linkki vie palveluntarjoajan sivulle, ja on turvallinen.