Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmat

Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmat

Yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvan energiantuotannon kasvu ja sähköinen liikenne vaativat vahvan ja älykkään sähköverkon, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan 2035 mennessä. Tätä jokaista suomalaista koskettavaa energianlähteiden ja energiankäytön muutosta kutsutaan energiamurrokseksi. Uudistamme sähköverkkoamme pitkäjänteisesti energiamurroksen tarpeet huomioiden.

Yhteiskuntamme nojaa vahvasti sähköön, mutta sen kulutus ja tuottaminen on valtavassa murroksessa. Tähän asti energiajärjestelmämme on ollut erittäin suoraviivainen: sähköä ja lämpöä on tuotettu tasaiseen tahtiin suurissa tuotantolaitoksissa ja kuluttajat kodeissa, tehtailla ja toimistoissa ovat käyttäneet sitä silloin, kun ovat tarvinneet.

Sekä kulutus että tuotanto on ollut tasaista ja mahdolliset kulutuspiikit ennustettavissa, jolloin tuotantoa on voitu sopeuttaa muuttuneisiin tarpeisiin.

Parhaillaan on käynnissä muutoksen välivaihe, energiamurros, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ajetaan alas ja siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin. Suomessa rakennetaan parhaillaan valtavia määriä uusia tuulipuistoja, minkä lisäksi niin yritykset, kunnat kuin yksityishenkilöt ovat asentaneet katoilleen aurinkopaneeleja.

Kaikki tämä tulee vaikuttamaan, miten sähköverkkoa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Energiamurros

Alta näet Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n kehittämissuunnitelmien tiivistelmät, joissa esittelemme sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet kehittämisvyöhykkeittäin. Julkaisemme tarkemmat johtopäätökset ja lopulliset kehittämissuunnitelmat, kun Energiavirasto on ne hyväksynyt.

Suunnitelmien tiivistelmissä kerromme, kuinka Carunan sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy turvallisena, auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa energiamurroksen läpiviennissä ja täyttää toimitusvarmuudelle asetut vaatimukset.

Kiitos tuhansille kyselyyn vastanneille asiakkaallemme!

Asiakkaillamme oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia 29.4.-29.5.2022 välisenä aikana. Kiitos kaikille tuhansille vastauksensa ja kommenttinsa antaneille! Olemme arponeet sähköpyörän voittajan ja olemme yhteydessä voittajaan henkilökohtaisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi julkaisette jakeluverkon kehittämissuunnitelmanne asiakkaille ja pyydätte siihen kommentteja? 

Me Carunalla käymme aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja kartoitamme heidän tarpeitaan sähköverkolle. jotta osaisimme kehittää sähkön jakeluverkkoamme palvelemaan heitä entistä paremmin ja vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin.

Olemme toimittaneet kehittämissuunnitelmiamme vuodesta 2014 alkaen Energiavirastolle. Sähkömarkkinalakia muutettiin vuonna 2021 siten, että siihen lisättiin vaatimus asiakkaiden viralliseen kuulemiseen sähköverkon kehittämisessä. Tänä vuonna tekemämme jakeluverkon kehittämissuunnitelma on ensimmäistä kertaa avoinna asiakkaidemme kommenteille.

Lisätietoa Energiaviraston verkon kehittämisen valvonnasta
Miten vastaukseni otetaan huomioon ja saanko tietoa lopullisesta kehittämissuunnitelmasta?

Käymme kaikki vastaukset läpi ja teemme yhteenvedon alueittain. Vastauksia hyödynnetään Carunan sähköverkon kehittämissuunnitelmia laadittaessa ja sähköverkon rakentamissuunnitelmien toteutuksessa. Voimme myös muuttaa laadittua kehittämissuunnitelmaa, jos se on ristiriidassa asiakkailta tulleen palautteen enemmistön kanssa.

Mistä voin seurata jatkossa verkon kehittämissuunnitelmia?

Valmistuneet kehittämissuunnitelmat julkaistaan tällä sivulla kesän 2022 lopussa. Jatkossa suunnitelmia päivitetään kahden vuoden välein. 

Milloin saan tietää, miten vastaukseni vaikutti verkon kehittämissuunnitelmiin?

Julkaisemme kehittämissuunnitelmien lopulliset versiot elokuussa. Näiden lisäksi kerromme myös asiakaskuulemisten tulokset ja siitä, miten ne ovat vaikuttaneet kehittämissuunnitelmiin.

Miksei ole kuin yksi lomake, vaikka on kaksi suunnitelmaa?

Tunnistamme kirjautumisen perusteella kumman verkkoyhtiön asiakas olet.