Auringonkukat kasvavat suurjänniteverkon johtokadulla.

Taimien kasvattaminen sähköverkon johtokaduilla

Kannustamme maanomistajia hyödyntämään johtokatuja muun muassa joulukuusien kasvatukseen. Kun johtokatuja hyödynnetään maanomistajalle sopivalla tavalla, sähköverkko ei aiheuta haittaa tai mielipahaa.

Caruna ei omista maata sähköverkkojen johtokatujen alla, vaan sähköverkko on rakennettu pitkälti maanomistajien maille. Teemme aina sähköjohdon sijoittamisesta sopimuksen maanomistajan kanssa maankäytön osalta.  

Jos haluat kasvattaa taimikkoa sähköjohdon alla, annamme hyötykasvatukselle suostumuksen tietyin ehdoin. 

Hyötykasvatusehdot: 

 • Ilmoita kasvatuksesta asiakaspalveluun chat-palvelussa. Merkitsemme hyötykasvatusalueen Carunan järjestelmiin ja siten osaamme varoa alueen kasvustoa sähköverkon kunnossapitotoimien yhteydessä. 
 • Merkitse kasvatusalue selkeillä ja suurikokoisilla tiedotetauluilla sähköverkon johtoalueen kaikkiin lähestymissuuntiin. Tiedotetaulu auttaa johtokadun raivaajia ottamaan taimikko huomioon maastossa liikkuessaan. Taulussa voi lukea esimerkiksi "Taimikon kasvatusalue, raivausrajoitus tällä johtokadulla".  
 • Kasvuston pituus saa olla enimmillään neljä metriä. Jos kasvusto ylittää korkeusrajan, raivaamme kasvuston sähköverkon johtokadulta, jotta voimme varmistaa turvallisuuden. 
 • Huomioi, että sähköverkon vikaantuessa voimme joutua korjaamaan alueella sähköverkkoa esimerkiksi traktoreilla ja kaivinkoneilla. Tästä voi aiheutua vahinkoja kasvustolle, yleensä pylväiden kohdalla. Aiheutuneesta vahingosta ei makseta korvauksia, koska sähköverkon sijoitussopimuksen mukaan Caruna voi käyttää maa-alaa sähköverkon ylläpitoon. 
 • Noudata aina turvallisuusmääräyksiä sähköturvallisuuden takaamiseksi, jos istutat taimia koneellisesti 
 • Raivatusta kasvustosta ei makseta korvauksia 
 • Joulukuusen- tai muiden taimien kasvatukselle ei ole määriteltyä aikaväliä. 

Kun kasvatus loppuu, ilmoita siitä Carunan asiakaspalveluun ja poista kasvatusaluekyltit maastosta.

Katso yhteystiedot asiakaspalveluun

Minkälainen raivauskieltokyltti on riittävä? 

Raivauskiellosta voi kertoa omatekoisella kyltillä, joka on näkyvällä paikalla maastossa. Kyltin osalta on huomioitavat asiat: 

 • Kyltti on värinsä puolesta havaittavissa helposti 
 • Kyltti kestää kaikenlaiset sääolosuhteet 
 • Kyltti on sijoitettu 1,5–2 metrin korkeudelle maasta omaan tolppaansa 
  • Älä kiinnitä kylttiä puustoon, se jää helposti piiloon oksien tai lehtien alle
 • Kyltin merkinnät kertovat seuraavat asiat:
  • Kyseessä raivausrajoitusalue
  • Alueella kasvatetaan taimikkoa
  • Ohjeistus ottaa yhteys maanomistajaan ennen raivausta
Esimerkkikuva raivauskieltokyltistä.
Esimerkkikuva tiedotetaulusta.

Taimien istutus johtokadulle, lyhyt oppimäärä:  

 1. Merkitse taimet maastoon 
 2. Ilmoita istutuksesta Carunalle chat-palvelussa 
 3. Hoida taimikkoasi säännöllisesti 

Muista aina varovaisuus sähköverkon läheisyydessä! 

Sähköverkon läheisyydessä tulee aina ottaa huomioon sähköturvallisuus. Ohjeistamme mielellämme taimien viljelijää missä tahansa sähköturvallisuuteen liittyvässä asiassa.

Lue lisää