Maankäyttösopimukset - Muistilista & usein kysytyt kysymykset

Sähköverkkomme reitillä olevat maa-alueet ja puusto ovat aina maanomistajan omistuksessa. Jos sähköverkkoa tai -linjoja pitää sijoittaa maanomistajan maille, teemme sijoittamisesta sopimuksen tai suostumuksen maanomistajan kanssa.

Sopimus antaa Carunalle oikeuden käyttää aluetta sähköverkon sijoittamiseen ja mahdollistaa samalla rajoitusten asettamisen maanomistajalle. Suostumusta käytetään, kun maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia.

Sopimuksen laatiminen ja korvauksen maksaminen

Maankäyttösopimuksia laaditaan kaksi kappaletta, toinen niistä maanomistajalle ja toinen Carunalle. Carunan puolesta sopimuksen allekirjoittaa valtuuttamamme urakoitsija. Jos maa-alueella on monta omistajaa, on kaikkien omistajien joko allekirjoitettava sopimus tai toimitettava valtakirjat.

Sopimuksen allekirjoittaminen

Nopein ja kätevin tapa allekirjoittaa sopimus on sähköinen. Sähköinen allekirjoitus tehdään tietoturvallisesti verkkopankkitunnistautumisen avulla. Lähetämme sähköpostilla linkin sopimuksen allekirjoitukseen. Sähköinen allekirjoitus edellyttää suomalaista pankkipalvelua. 

Jos sähköistä allekirjoitusta ei voi käyttää, sopimuksen voi allekirjoittaa paperisena, jolloin urakoitsija toimittaa maanomistajalle sopimuksen ja sen liitteenä palautuskuoren. Postimaksu on maksettu, joten sopimuksen postittaminen on helppoa. Mahdolliset liitteet kuten valtakirjat, tulee lähettää sopimuksen mukana.

Korvauksen maksaminen

Maksamme sähköjohtojen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta maanomistajalle sopimuksen mukaisen kertakorvauksen. Kertakorvaus kilahtaa asiakkaan ilmoittamalle tilille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet alkuperäisen, allekirjoitetun sopimuksen ja rakennustyöt on aloitettu.

Neuvoja maanomistajalle

Urakoitsija on yhteydessä maanomistajaan, jonka maille sähköverkon sijoittamista suunnitellaan. Maanomistaja ja valtuuttamamme urakoitsija sopivat sähköjohtojen sijoittamisesta yhdessä.

Maanomistajan on hyvä valmistautua urakoitsijan kanssa käytäviin keskusteluihin sähköverkon sijoittamisesta alla olevan muistilistan avulla.

Maanomistajan muistilista

Sähköverkon sijoittaminen kiinteistön alueella

Miten sähköverkko tulisi sijoittaa kiinteistösi alueella? 

Maanomistajana voit esittää sähköverkon sijoittamisesta linjausehdotuksen, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Huomioimme linjausehdotuksesi sähkölinjan suunnittelussa.

Salaojien ja maanalaisten johtojen sijainnit

Missä salaojat ja maanalaiset johdot sijaitsevat? 

Olemassa olevien salaojien ja maanalaisten johtojen sijainnit on selvitettävä, jotta urakoitsijamme voi kaivutöiden yhteydessä välttää niitä. Näytä mahdolliset salaojasuunnitelmat ja maanalaisten johtojen kartat urakoitsijalle.

Sisäänajoluiskat

Missä pelloille ja metsäpalstoille vievät sisäänajoluiskat sijaitsevat? 

Urakoitsijamme voi tarvittaessa käyttää näissä paikoissa suojaputkea tai kaivaa kaapelit syvemmälle, jotta mekaanisen rasituksen aiheuttamat kaapelivauriot voidaan välttää tulevaisuudessa. Kerrothan urakoitsijalle toiveesi jakokaappien ja muuntamoiden sijoittamisesta, jotta ne eivät tule nykyisten tai tulevien sisäänajoluiskien tielle.

Kaivuolosuhteet

Missä on helpointa kaivaa ja mitä alueita pitää varoa? 

Parhaimman mahdollisen reitin löytämiseksi olemme kiinnostuneet kiinteistösi alueen kaivuolosuhteista. Kerrothan urakoisijallemme kallioisista alueista, suojelukohteista, muinaismuistoista, rauhoitetuista eläinlajeista ja eläimistä!

Eläinaitausten sijainnit

Missä eläinaitaukset sijaitsevat? 

Jakeluverkko sijoitetaan aitausten ulkopuolelle aina, kun se on mahdollista. Näytä kartat mahdollisista eläinaitauksista urakoitsijalle.

Peltoalueilla työskentely

Milloin peltoalueellasi on paras aika työskennellä? 

Vältämme rakentamista peltoalueilla kasvukaudella, joten kerrothan urakoitsijallemme peltojen puinti- ja kylvöajat. Jos pelloilla joudutaan rakentamaan kasvukauden aikana, niin korvaamme mahdolliset haitat ja vahingot viljelijälle. Ilmoitathan myös, jos sinulla on tiedossa jokin muu toimenpide, joka voi rajoittaa urakoitsijamme toimintaa pelloillasi.

Vuokratut maa-alueet

Oletko itse vuokralla tai oletko vuokrannut maa-alueitasi muille? 

Ilmoitathan vuokralaisen tai varsinaisen maanomistajan yhteystiedot, niin varmistat sujuvan tiedonkulun ja helpotat suunnittelua.

Kysymyksiä ja vastauksia maankäyttö- ja johtoaluesopimuksista

Mistä saan lisätietoja sähköverkon rakentamisurakasta tai sen aikataulusta?

Parhaimman ja ajantasaisimman tiedon urakasta ja sen aikataulusta saat karttapalvelustamme.

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan urakoitsijaan, jonka yhteystiedot löydät karttapalvelusta tai työmaakyltistä. 

Urakoitsijamme vastaa suunnittelun ja rakentamisen aikaisesta yhteistyöstä maanomistajien kanssa.

Katso aikataulut ja yhteystiedot
Miksi korvausta tekemästäni johtoaluesopimuksesta ei ole vielä maksettu?

Korvaukset kilahtavat tilillesi kahden kuukauden kuluessa rakentamistöiden aloittamisesta. Tämä edellyttää, että sopimus on allekirjoitettu ja toimitettu Carunalle. Kun olemme vastaanottaneet sopimuksen, tiliöimme sopimuskorvauksen ja korvaus etenee maksulistalle.

Mihin otan yhteyttä, jos olen tyytymätön kaivutöistä jääneisiin jälkiin?

Urakoitsijamme vastaa kaivupaikan muokkaamisesta alkuperäiseen kuntoon. Jos haluat keskustella työn jäljestä, voit ottaa yhteyttä urakoitsijaamme ja sopia asiasta hänen kanssaan. Hyvä selostus ja valokuvat helpottavat urakoitsijan työtä. 

Viimeistelytöiden osalta on hyvä huomioida, että kaivujäljen maastoutuminen ympäristöön vie noin vuoden.

Voit lähettää palautetta myös karttapalvelumme kautta.

Lähetä palautetta
Miten haen vahingonkorvausta työmaalla aiheutetuista vahingoista?

Mahdolliset työn aikaiset vahingot korvaa ensisijaisesti urakoitsija. Eli, jos työn aikana on tullut vahinkoja, sovi niistä ensisijaisesti urakoitsijan kanssa. 

Osoita siis sähköverkon suunnittelun ja rakentamisen aikaiset reklamaatiot suoraan urakoitsijalle. Jos asia ei ratkea urakoitsijamme kanssa, niin voit täyttää Carunan vahinkolomakkeen. Jos et saa sovittua asiasta urakoitsijamme kanssa, niin voit täyttää Carunan vahinkolomakkeen.

Täytä vahingonkorvauslomake
Mitä pitäisi tehdä, kun pitkäaikainen johtoaluesopimus on päättymässä?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos sähkölinjaa ei ehditä kaapeloida ennen sopimuskauden päättymistä, teemme uuden sopimuksen. Asiakaspalvelumme ohjaa yhteydenottosi eteenpäin.

Voiko pihani poikki kulkeva sähkölinja siirtää?

Sähkölinjan siirtäminen saattaa olla mahdollista. Lisätietoa sähkölinjan siirrosta ja kustannuksista saat asiakaspalvelustamme.

Luovutetaanko purettuja pylväitä maanomistajille?

Pylväitä ei luovuteta maanomistajille. Vanhat pylväät sisältävät terveydelle vaarallisia kyllästeaineita, minkä vuoksi pylväiden luovuttamiselle ja käyttämiselle on asetettu tiukat rajoitukset kemikaali-, ympäristö- ja jätelainsäädännössä. Kuntien ympäristöviranomaiset valvovat pylväiden käyttöä.

Voinko saada alun perin suullisesti solmitun johtoaluesopimuksen kirjallisena?

Suullisesti tehty sopimus voidaan vahvistaa kirjalliseksi, mutta alun perin suullisesti sovitusta maa-alueen käytöstä ei makseta korvauksia.

Milloin vanhat sähköjohdot puretaan?

Vanhat sähköjohdot puretaan vasta, kun ne korvaava uusi sähköverkko on käytössä. Purkutyöt tehdään yleensä talvella.

Mitä tietoja minun tulee selvittää ennen kuin otan yhteyttä asiakaspalveluun?

Maankäyttösopimuksia koskevissa kysymyksissä tarvitsemme yleensä tarkempia tietoja kiinteistöstäsi kuten kiinteistötunnus tai osoite. 

Johtoalueen käyttösopimukset ovat Carunan ja maanomistajan välisiä sopimuksia eikä Caruna voi luovuttaa sopimusten tietoja kolmansille osapuolille.