Työturvallisuus

Turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on osa Carunan turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamisemme perustuu jatkuvan parantamisen malliin, jossa kaikessa tekemisessä huomioidaan turvallisuus. Malli on sertifioitu ISO 45001:n mukaisesti.

Sähkönjakelun luotettavuus vaikuttaa välillisesti koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Yhteiskunnalle tärkeiden infrastruktuurien, kuten sairaaloiden, toimintavarmuus paranee, kun parannamme sähköverkkoamme.

Carunalaiset työmaalla

Carunan turvallisuuskulttuuri tutuksi

Carunalla turvallisuuskulttuuri on osa yrityskulttuuria. Kehitämme turvallisuutta ja toimintaamme systemaattisesti. Meillä turvallisuustoimintaa ohjaa tavoite, että kaikki tapaturmat halutaan välttää ennalta, koska yksikin tapaturma on liikaa.

Sähkökaapelin asennus

Turvallisuusteemat

Turvallisuusteemat ovat nostoja ajankohtaisista turvallisuusaiheista. Teemoissa tuodaan esiin erityistä huomiota vaativia turvallisuusaiheita, ja ne voivat perustua esimerkiksi toimintatapamuutoksiin tai havaittuihin kehitystarpeisiin.

Carunan kuntien työturvallisuuspalkinto 2021

Turvallisuuspalkinto

Palkitsemme vuosittain kumppaneitamme, jotka ovat ansioituneet turvallisuustyössä esimerkiksi vahvistamalla omalla toiminnallaan turvallisuuskulttuuria tai rakentaneet uusia käytäntöjä, joilla turvallisuus pidetään luontevasti esillä jokapäiväisessä työssä.