Carunan turvallisuuspalkinto urakoitsijoille.

Carunan turvallisuuspalkinto urakoitsijoille

Caruna palkitsee vuosittain kumppaneitaan, jotka ovat ansioituneet turvallisuustyössä esimerkiksi vahvistamalla omalla toiminnallaan yrityksensä turvallisuuskulttuuria tai rakentaneet uusia käytäntöjä, joilla turvallisuus pidetään luontevasti esillä jokapäiväisessä työssä. Palkintojen voittajat valitaan turvallisuusdataan perustuen ja carunalaisten äänten perusteella.

Turvallisuuspalkinnon tavoitteena on nostaa esille niitä kumppaneita, jotka toimivat turvallisesti ja ovat esimerkkinä muille. Usein tällaiset hyvin toimivat jäävät sivuun, koska päivittäisessä arjessa keskitytään poikkeamien korjaamiseen. Turvallisesti toimivat ovat parhaita esimerkkejä siitä, kuinka ennakoimalla ja jatkuvalla parantamisella voidaan päästä huipputuloksiin.

Vuoden 2022 osalta palkintoja jaettiin kolmessa kategoriassa: 

  1. Turvallisimmat työmaat 
  2. Paras turvallisuushavainnoija 
  3. Turvallisesti ja laadukkaasti hoidettu hanke

Jokaisen kategorian voittajalle Caruna lahjoitti 3 000 € turvallisuutta edistävään toimintaan tai välineisiin. Menneinä vuosina palkintorahoja on käytetty erilaisiin koulutuksiin, kelluntaliiveihin, nostoapuvälineisiin sekä moniin muihin juuri kyseisen yrityksen tarvitsemiin asioihin.

Turvallisimmat työmaat -kategorian voittaja oli Efficient Network Partner Oy

Perusteluissa todetaan, että viimeisen kahden vuoden aikana yrityksen Carunalle toteuttamilla työmailla ei ole sattunut yhtään tapaturmaa. ENP:llä on kehitetty turvallisuusjohtamisen malleja merkittävästi ja epäkohtiin on puututtu nopeasti. Johdonmukainen turvallisuuskulttuurin kehittäminen näkyy helppona yhteistyönä turvallisuusasioissa.

Paras turvallisuushavainnoija -kategorian voitti N3M Power Oy Ab

Viime vuoden aikana N3M Powerin työntekijät tekivät työtunteihin suhteutettuna kaikkein eniten turvallisuushavaintoja. Turvallisuushavainnot ovat edellytys ennakoivalle turvallisuustoiminnalle. N3M Power Oy Ab:n menestys ei ole yllätys, koska he saivat palkinnon myös viime vuonna. Carunalaiset nostavat N3M Powerin aina esiin hyvänä esimerkkinä, kun puhutaan hyvästä asenteesta turvallisuuteen. 

Turvallisesti ja laadukkaasti hoidettu hanke -kategorian voitti Destia Oy Sinimäen sähköasema-hankkeesta

Perusteluissa kerrotaan, että urakka sujui kokonaisuudessaan loistavasti. Destia hoiti Carunalle ja Espoolle erittäin kriittisen projektin erinomaista turvallisuutta noudattaen, aikataulussa, vaatimusten mukaisesti ja laadukkaasti. Hyvin suunniteltu ja ennakointia korostava hanke, jossa havaittuihin puutteisiin reagoitiin nopeasti.

Edellisten vuosien voittajat

Vuosi 2021

Ensimmäisen palkinnon sai TLT Connection Oy. Perusteluissa todetaan, että turvallisuuskulttuurin johdonmukainen kehittäminen on muuttunut näkyväksi koko yrityksessä ja sen toimitusketjussa. Vuonna 2021 TLT:n turvallisuusmittarit olivat selkeästi paremmalla tasolla kuin Carunan toimitusketjussa keskimäärin.

Toisen palkinnon sai N3M Power Oy Ab. Yrityksessä on määrätietoisella työllä vuoden sisällä nostettu turvallisuushavaintojen lukumäärä muutamasta useisiin satoihin. Oman työn turvallisuustarkastuksien käyttöönotto on niin ikään tehty koko yrityksessä nopealla aikataululla. Yrityksellä ei ollut yhtään tapaturmaa Carunan töissä koko vuonna.

Kolmas palkinto ojennettiin Eltel Networks Pohjoinen Oy:n Kuusamon työryhmälle. Työryhmän avoimessa ja asiakaslähtöisessä toiminnassa turvallisuus näkyy erittäin vahvasti. Heiltä on tullut vuosien aikana paljon ilmoituksia vaaran paikoista sekä turvallisuusriskeistä. Työryhmä tekee työtä pohjoisessa täydestä sydämestä turvallisuus ja toimitusvarmuus edellä.

Vuosi 2020

Ensimmäisen palkinnon sai Eltel Networksin tiimipäällikkö Jussi-Pekka Tiilikka tiimeineen. Tiilikan tiimi on erityisen ansiokkaasti sitoutunut toimimaan turvallisuus etusijalla.

Toisen palkinnon sai Puskapojat Oy. Palkinnon perusteluissa mainitaan Puskapojat Oy:n kyky priorisoida turvallisuustekijät myös kiireellisissä tilanteissa.

Kolmas palkinto ojennettiin A-Products Oy:lle. Yhtiö tekee aktiivisesti yhteistyötä turvallisuuden eteen Carunan, urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa.

Vuosi 2019

Ensimmäisen palkinnon sai Carunan oululainen aliurakoitsija Maanrakennus Ohtamaa Oy, jonka Carunan urakoitsija Voimatel Oy on todennut luotettavaksi kumppaniksi Carunan sähköverkon rakennusprojekteissa. Erityistä kiitosta Maanrakennus Ohtamaa saa kaapelointitöistä, jotka tehdään huolellisesti ja siististi.

Toisen palkinnon sai Koneurakointi Kivistö Oy Lapualta. Perusteluissa todetaan muun muassa seuraavaa: Työt tehdään ammattimaisesti ja rauhallisesti, ei hosuta. Heille ei ole sattunut tapaturmia tai vakavia vaaratilanteita.

Kolmas palkinto annettiin Eltel Networks Oy:n Build-asentajaryhmälle. Koko ryhmä on ottanut ansiokkaasti uuden riskienarviointityökalun päivittäiseen käyttöön.

Turvallisuuteen panostaminen kannattaa aina.

Turvallisuuteen panostaminen kannattaa aina

Jos mietit kannattaako turvallisuuteen panostaa, niin vastaus on helppo: aina! Kun tapaturmat ja poikkeamat estää ennalta, säästyy monelta vaivalta ja ylimääräiseltä kustannukselta sekä siltä kaikkein tärkeimmältä, inhimilliseltä kärsimykseltä. Lisäksi voi saada mainetta ja kunniaa!