Tiedä ennen kuin toimit -turvallisuusvideosarja

Carunan videot kouluttavat maanrakentamisen ammattilaisia sähköverkon lähellä toimimiseen. Turvallisuustavoitteenamme on vähentää sähköverkon vaurioita sekä onnettomuuksia, jotka tapahtuvat sähköverkon läheisyydessä työskenteleville.

Ennakointi ja riskien tunnistaminen

Työskentely sähköverkon läheisyydessä

Onnettomuustilanteessa toimiminen

Turvallisuusasenne

Sähkö osana arkipäivää