Turvallisuuskulttuuri Carunalla

Carunalla turvallisuuskulttuuri on osa yrityskulttuuria. Kehitämme turvallisuutta ja toimintaamme systemaattisesti. Carunan turvallisuustoimintaa ohjaa tavoite, että kaikki tapaturmat halutaan välttää ennalta, koska yksikin tapaturma on liikaa.

Työmiehet kaivamassa ojaa maakaapelille.

Turvallisuudessa on mukana koko toimitusketju

Carunan turvallisuuskulttuuri ei kata pelkästään carunalaisia vaan koko toimitusketjun materiaalien toimituksesta niiden asentamiseen, käyttämiseen ja kunnossapitoon sekä lopulta vanhan verkon purkamiseen ja kierrättämiseen.

Täytä yleistietolomake

Jatkuvan parantamisen malli

Carunan turvallisuusjohtaminen perustuu jatkuvan parantamisen malliin, jossa kaikessa tekemisessä huomioidaan turvallisuus. Turvallisuusjohtamismalli on sertifioitu ISO 45001:n mukaisesti.  

Carunan kumppaneille turvallinen työ ja työympäristö

Sovimme turvallisuutta koskevista pelisäännöistä jo yhteistyösopimuksia solmiessamme. Perehdytämme kaikki urakoitsijamme ja edellytämme kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä meillä etukäteen. 

Olemme tehostaneet urakoitsijoiden poikkeama- ja työtuntiraportointia järjestelmällisesti. Koulutuksella, perehdytyksellä ja poikkeamien systemaattisella käsittelyllä tapaturmataajuus on laskenut merkittävästi.

Työmaaturvallisuuden kehittäminen

Aliurakoitsijoiden turvallisuuden parantamiseksi Caruna järjestää Caruna-korttikoulutusta, joka on tarkoitettu aliurakoitsijoille, jotka eivät ole sähköalan ammattilaisia, vaan esimerkiksi maanrakennusurakoitsijoita tai metsureita. Tarkoituksena on taata perusymmärrys Carunan toimintaympäristöön liittyvistä turvallisuustekijöistä ja tukea samalla Carunan sopimusurakoitsijoita heidän omien perehdytysvelvoitteidensa täyttämisessä. 

Turvallisuus ja ympäristö -verkkokurssi on pakollinen kaikille Carunan työmailla työskenteleville

Sähköturvallisuus työkohteessa -verkkokurssi on puolestaan suositus työmailla työskenteleville. Kurssisuoritukset ovat voimassa kolme vuotta ja voimassa oleva suoritus on yli 2 500 henkilöllä. 

Järjestämme yhteistyökumppaneillemme myös erilaisia turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä koulutustilaisuuksia, kuten päivystys- ja vianselvityskoulutusta, maankäytön suunnittelukoulutusta, suurhäiriökoulutusta ja sähkölinjojen läheisyydessä tehtävän puuston raivauskoulutusta. 

Tiedä ennen kuin toimit -opas auttaa toimimaan turvallisesti sähköverkon läheisyydessä

Olemme koonneet turvallisen työskentelyn ohjeet yksiin kansiin Tiedä ennen kuin toimit -oppaaseen. Turvallisen työskentelyn ABC:n tarkoitus on perehdyttää Carunan urakoitsijat työmaaturvallisuuteen.

Tutustu tästä oppaaseen

Terveellinen, turvallinen ja motivoiva työympäristö

Caruna on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen, ja olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen.

Läheltä piti -tilanteet

Läheltä piti -tilanteita ja jopa työtapaturmia tapahtuu huolellisesti varautumisesta huolimatta. Tavoitteenamme on, että kaikista poikkeamista tehdään ilmoitus, ne tutkitaan ja toteutetaan korjaavat toimenpiteet, joilla tapahtuman toistuminen pyritään estämään.

Safety walk

Seuraamme työympäristömme ja toimintojemme turvallisuutta säännöllisten työmaatarkastusten ja turvallisuuden havainnointikierrosten eli niin sanottujen Safety walkien avulla.