Loistehon kompensointi ja taajuusmuuntajien häiriösuojaus

Useimmat sähköverkon kulutuslaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon lisäksi loistehoa. Tällaisia laitteita ovat mm. moottorit, purkauslamput ja muuntajat.

Loistehon kompensointi 

Useimmat sähköverkon kulutuslaitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon (P) lisäksi loistehoa (Q). Tällaisia laitteita ovat mm. moottorit, purkauslamput ja muuntajat. Laitteiden tarvitsema loisteho voidaan ottaa joko sähköverkosta tai tuottaa laitteiden läheisyydessä kompensointilaitteistolla.

Loistehon siirto sähköverkossa lisää johtojen ja muuntajien jännite-, teho- ja energiahäviöitä sekä vähentää pätötehon siirtokykyä.

Hinnastossa osa loistehoa on ilmaista. Ylimenevältä osalta Caruna perii hinnaston mukaisen tehomaksun. Loistehomaksu peritään verkosta otetusta ja verkkoon annetusta loistehosta.

Loistehon kompensoinnille, mittareille, virtamuuntajille ja ohjausyksiköille suositellaan pääkeskuksella tilavaraus, päävarokkeen nimellisvirran ollessa yli 63 A. Kompensointi on asennettava käyttöpaikkakohtaisesti mittauksen jälkeen.

Loistehon kompensointi jaetaan sopivimmalla tavalla sähkön tuotannon, siirron ja kuormituspisteiden kesken. Jatkuvasti verkkoon kytkettyjä tai kytkinkellolla ohjattavia kompensointilaitteita ei yleensä sallita. 

Kompensointilaitteiden huolloista tulee ilmoittaa etukäteen tai huoltopäivänä urakoitsijapalvelumme kautta, jotta voimme huomioida loistehon osalta kompensointilaitteiden huollosta johtuvat loistehopiikit. 

Ohjeita kompensoinnin toteuttamiseksi 

Purkauslampuilla toteutettava katu- ja tievalaistus tulee sulakkeiden koosta riippumatta tehdä aina kompensoiduilla valaisimilla tai muulla hyväksytyllä tavalla.

Yksittäis- ja ryhmäkompensoinneissa ei kompensointi saa ylittää laitteen tai laiteryhmän loistehon tarvetta. 

Automaattisessa kompensointilaitoksessa 

  • Mitoitus on teetettävä pätevällä sähkösuunnittelijalla. Suositeltavaa on samalla selvittää mahdolliset harmoniset yliaallot, jolloin niiden poisto onnistuisi kompensointilaitteistoon sijoitettavalla yliaaltosuotimella.
  • Loistehonsäädön virtamuuntajat eivät saa olla laskutusmittaukseen liittyviä, ja niiden tulee täyttää SFS 2874 suositukset mittausmuuntajille.

Taajuusmuuttajien häiriösuojaus

Taajuusmuuttajien suunnittelussa ja asennuksessa on huomioitava valmistajan antamat ohjeet ja rajoitukset. 

Jakeluverkkoon liitettävien taajuusmuuttajien on täytettävä IEC/EN 61000-3-12 ja IEC/EN 61800-3 (C1 tai C2) - määräykset. Laitteiden kytkentätaajuudet on ohjelmoitava taajuusalueelle, jossa edellä mainitut normit täyttyvät. 

Moottorikaapeleiden on oltava EMS-suojattuja, noudatettava valmistajan ilmoittamia moottorikaapeleiden maksimipituuksia, ja ne tulee maadoittaa 360 astetta kaapeleiden molemmista päistä. Kaapeli viedään katkaisematta ja erillään muista kaapeleista taajuusmuuttajalta moottorille saakka. Taajuusmuuttajien syöttökaapeleihin on hyvä asentaa tehokkaat ulkoiset verkkosuodattimet, jotta ne eivät häiritse etäluettavien sähkömittareiden toimintaa. 

Palvelumaksuhinnasto