Käsittely- ja toimitusajat

Yhteistyöurakoitsijaltamme tilattavien töiden toimitusaika on 15 arkipäivää, joka koostuu lomakkeen käsittelyajasta ja urakoitsijamme toimitusajasta.

Carunan yhteistyöurakoitsijalta tilattavat työt

Yhteistyöurakoitsijaltamme tilattavien töiden toimitusaika on 15 arkipäivää; käsittely vie viisi arkipäivää ja urakoitsijamme toimitusaika on 10 arkipäivää. Käsittelyaika voi olla pidempi, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus puuttuu tai liittymissopimus ei ole työhön nähden ajan tasalla.

Poikkeustilanteissa (muun muassa luonnonilmiöiden aiheuttamat myrskyt) sekä kevään, kesän ja syksyn sesonkiaikoina käsittely- ja toimitusajat voivat olla ilmoitettua pidemmät.

Virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla lähetetyt lomakkeet pidentävät tilauksen käsittely- ja toimitusaikaa.

Tilauksia varten lomakkeelle tulee täyttää tilauksen maksajan laskutustiedot. Poikkeuksena uuden pysyvän sähköliittymän liittäminen sähköverkkoon, josta ei erikseen veloiteta asiakasta, sillä työn hinta sisältyy tilatun sähköliittymän hintaan.

Jos asennuksia ei ole tehty ohjeistuksemme ja standardien mukaisesti sovittuna työnajankohtana, veloitetaan Carunan yhteistyönurakoitsijan ylimääräinen käynti loppuasiakkaalta palveluhinnastomme mukaisesti.

Ilmoitetuista asennus- tai muutostöistä riippuen tilaamme tarvittavat toimenpiteet urakoitsijaltamme:

  • Uuden pysyvän tai määräaikaisen liittymän kytkentä
  • Ylläpitoliittymän kytkentä, laitteiston jälleenkytkentä
  • Liittymiskaapelin muutosta varten tarvittava liittymän katko ja kytkentä
  • Lisämittarin asennus 
  • Mittarin siirto, vaihto tai poisto
  • Jännitekatko 
  • Kuormanohjauksen aktivointi
  • Mittarin sinetöinti ja pulssiluennan kytkentä

Tuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Tuotantolaitteistojen ja sähkövarastojen käyttöönottoa koskevien ilmoitusten käsittelyaika on kaksi arkipäivää.

Kirjaudu Urakoitsijan Caruna Plussaan!

Täytä yleistietolomake

Lisätietoa Urakoitsijan Caruna Plussasta